Adriaen Lenertsz Besemer

Adriaen Lenertsz Besemer (1584-1657). Het portret is van de hand van Pieter van der Werff, en is tussen 1695 en 1722 vervaardigd. Het behoort tot een reeks portretten van bewindvoerders van de VOC te Rotterdam afkomstig uit het Oostindië Huis aan de Boompjes; collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Een kleinzoon van mijn voorvader Leendert Jansz Besemer was Adriaen Lenertsz Besemer (1584-1657). En mijn voormoeder Annigje Leenderts Besemer was een tante van hem.

 

ADRIAEN LENERTSZ BESEMER
Geboren in 1584, overleden op 7 september 1657 te Rotterdam en begraven aldaar in de Grote Kerk op 16 september 1657.
Zoon van Leendert Leenderts Besemer.
Kruidenier, wonend aan de Oppert te Rotterdam in het huis “De Meelbael”.
In 1618, bij het veranderen der regering door prins Maurits, werd hij tot lid der vroedschap benoemd, wat hij tot zijn dood bleef. Verschillende andere stedelijke ambten heeft hij in die periode bekleed. Hij was penningmeester der “groote visscherij” van 1621-1623 en in 1629, herhaaldelijk burgemeester tussen 1625 en 1650, niet minder dan zeventien maal tot gedeputeerde ter dagvaart is gekozen, dat hij lid was van het college der admiraliteit op de Maas van 1636-1640, bewindhebber van de V.O.C. in de kamer Rotterdam van 1642-1657, terwijl het grafschrift in de St. Laurenskerk nog vermeldt, dat hij halsheer was van Bleiswijk, ambachtsheer van Oosten West-Blommersdijk en van een gedeelte van Overschie, leenman van de hoven van Geervliet en het land van Putten, hoogheemraad van Charlois en annexe polders.
Hij huwde te Rotterdam op 16 december 1608 met Lucretia van Berckel,  dochter van Johan Adriaensz van Berckel en Styntgen Marcelisdr.
Een dochter uit dit huwelijk:

 • Marytje Besemer
  Geboren 1619, overleden 1692.
  Getrouwd 24 juni 1642 te Rotterdam met Jacob van Harsel

Naar Adriaen Lenertsz Besemer is op 19 april 1932 de Besemerstraat te Rotterdam vernoemd.

Voorouders  Adriaen Lenertsz Besemer

Beeld 1

Portret van Adriaen Lenertsz Besemer (1584-1657) Publiek Domein, Museum Rotterdam 10580-A-B

 

1. Johann Besemer
Geboren omstreeks 1295. Hij overlijdt in 1335 in Esslingen am Neckar in Duitsland
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw. Mogelijk was haar naam Mechtild.
Johann Besemer is wijnboer en wijnhandelaar in Esslingen am Neckar. Esslingen is in het begin van de veertiende eeuw de machtigste stad in Würtenberg maar verliest die belangrijke positie na een beleg in 1365 en oorlogen in de decennia daarna.
Johann Besemer behoort tot een van de rijkste families van Esslingen, welgestelde wijnbouwers op de hellingen van de Neckar met uitgebreide bezittingen en horige boeren. Johann Besemer bezit een wijngoed in Esslingen en heeft bezittingen in Cannstatt, Uhlbach, Ober- en Untertürkheim. Hij koopt in 1346 de Dachgrabenhof bij Bernhausen van de edelman Hermann Kaib von Hohenstein. Het vermogen van een neef, ook Johann genoemd, werd geschat op 3000 Rijnlandse guldens.

Hij schenkt grote bedragen aan het nonnenklooster van Sint-Klara in Esslingen, het klooster van Sirnau bij Esslingen, en andere kerkelijke instellingen. Zijn zuster Katharina (overleden 1357) en zijn dochters Johanna en Elisabeth, leven hun laatste jaren als lekezusters in het klooster van Sint-Klara. Elisabeths dochter Bethelin is daar non.
Kinderen:

 • Johanna
 • Elisabeth
 • Mogelijk: Ocker Johannsz Besemer (Volgt 2)

2. Ocker Johannsz Besemer
Geboren rond 1330 te Esslingen, Duitsland. Ocker Johannsz is overleden rond 1400 te Dordrecht.
Mogelijk een zoon van Johann Besemer. Wijnverkoper. Ocker behoorde tot een welgestelde wijnbouwfamilie in de omgeving van Esslingen aan de Neckar. Rond circa 1355 zou hij, met de bedoeling een wijnhuis te stichten, naar Dordrecht zijn gekomen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Jan Ockersz Besemer (Volgt 3)

3. Jan Ockersz Besemer
Geboren omstreeks 1365 te Dordrecht, overleden rond 1422 te Oud-Alblas. Zoon van Ocker Johannsz Besemer.
Jan Ockersz. Besemer is leenman van de Hofstad Arkel te Giessen. De familie Besemer is invloedrijk en welbemiddeld in de gebieden rond de stad Dordrecht, toen de grootste en rijkste stad van het graafschap Holland.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Dochter:

4. Ave (Ffije of Awijn) Besemer
Geboren circa 1404 te Oud-Alblas, overleden ná 1476. Dochter van Jan Ockersz Besemer.
Zij was gehuwd met  Pieter Voppensz, zoon van Vop (Foppe) Hoenesz. Landpoorter van Dordrecht 1445.  Overleden omstreeks 1475 te Ouderkerk aan den IJssel.
Volgens registers van de Heilige Geest Renten te Ouderkerk schenken zij een jaarlijkse rente van 20 stuivers waarvoor ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis moet worden opgedragen.
KInderen:

 • Jan Pietersz Besemer   ± 1430 – ….
 • Hendrik Pietersz
 • N.N. (dochter), gehuwd met Willem Jansz van der Nesse
 • Lijsbeth Pietersdr, gehuwd met Jan Boudinsz

 

5. Jan Pietersz Besemer
Geboren omstreeks 1430. Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel. Zoon van Pieter Voppens en  Ave (Fije of Awijn) Besemer.
Hij was getrouwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Adriaen Jansz Besemer 1464 – ….
 • Jan Jansz Besemer (Volgt 6)
 • Cornelis Jansz Besemer ± 1470  – ± 1525  Heemraad van Ouderkerk
 • Jacob Jansz Besemer


6. Jan Jans Besemer

Geboren circa 1466 te Ouderkerk aan den IJssel, overleden tussen 1530 en 1543.
Timmerman, heemraad van Ouderkerk aan den IJssel.
Hij trouwde met Annigje Matthijsdr. Dochter van Mathys Jacobs en Marrigje Willem Danen.
Kinderen:

 • Tijs Jans Besemer ± 1515 (Volgt Genealogie Besemer II nr. 3a)
 • Leendert Jans Besemer (Volgt 7)
 • Hendrik Jansz  … – < 1553
 • Jan Jansz  Besemer (Volgt Genealogie Besemer II nr. 3c)
 • Neeltje Jansdr Besemer … – < 1583
 • Merrichje Jansdr Besemer …. – < 1566

 

7. Leendert Jansz Besemer
Overleden voor 1608.  Wonende te Ouderkerk aan den IJssel. Vermeld in de 10e penning. Zoon van Jan Jansz Besemer en Annigje Matthijsdr.
Hij trouwde rond 1550 1e met Marrigje Pieters.  Dochter van Pieter Roelen.
Kinderen:

 • Jan Leenderts Besemer        1550 – …
 • Pieter Leenderts Besemer
 • Adriaen Leenderts Besemer
 • Leendert Leenderts Besemer (Volgt 8)
 • Barber Leenderts Besemer
 • Cornelis Leenderts Besemer  ± 1560 – ….  kleermaker
 • Annigje Leenderts Besemer    ± 1564 – ….

Grietge Ariens, overleden voor 1592, dochter van Arien Arien Plonen en Tryntje Claesdr.
Kinderen:

 • Arien Besemer         …. – 1629 
 • Pleuntge Besemer  ….. -1636
 • Aechtge Besemer   …. – 1618

 

8. Leendert Leenderts Besemer
Geboren rond 1550. Zoon van Leendert Jansz Besemer en Marrigje Pieters.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Adriaen Lenertsz Besemer

 

 

Beeld 19. Adriaen Lenertsz Besemer
Geboren te 1584 te Rotterdam, overleden aldaar op 7 september 1657, zoon van Leendert Besemer. Adriaen Besemer heeft een waslijst aan functies op zijn naam, waaronder: ambachtsheer, kruidenier, burgemeester van Rotterdam, fabriekmeester, vredemaker, commissaris van de wisselbank, raad ter Admiraliteit op de Maze, bewindhebber VOC kamer Rotterdam.
Hij was gehuwd met Lucretia van Berckel.

Het wapen met 5 ruiten zien we terug bij Adriaen Lenertsz. Besemer (1584-1657), een 6e generatie nazaat van Ave Jans Besemer, maar ook bij latere Besemers op hun grafzerken.

Voor meer informatie over Adriaen Lenertsz Besemer, zie bovenaan.
Bronvermeldingen:

Stamboom van Adriaen Lenertsz Besemer

Zie ook:

Genealogie Besemer I

Genealogie Besemer II

Terug naar:

Historische personen

 

 

 facebook

© 10 mei 2020,   laatst bijgewerkt op 2 oktober 2022