Giessendam

 

Giessendam is een Nederlands dorp alsook een voormalige gemeente in de Alblasserwaard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Giessendam – Neder-Hardinxveld is een dubbeldorp in de Alblasserwaard, dat sinds 1957 samen met het dorp Boven-Hardinxveld de gemeente Hardinxveld-Giessendam vormt, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
De gemeentenaam wordt ook wel als naam voor het dorp gebruikt, bijvoorbeeld op de komborden en in de naam van het treinstation.De gemeente is in 1957 opgegaan in de nieuwe gemeente Hardinxveld-Giessendam. De naam wordt ook wel gebruikt als verkorting van Hardinxveld-Giessendam.

Het dorp Giessendam is ontstaan in de loop van de 15e eeuw. In de loop der eeuwen breidde de lintbebouwing zich vooral oostwaarts een aantal kilometers uit, tot de grens met (Neder-)Hardinxveld; de bebouwing werd geleid door de dijk langs het riviertje de Giessen, de Buitendams. Aan de andere kant van het riviertje ligt Neder-Hardinxveld.

Het wapen van Giessendam werd op 21 juni 1940 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Giessendam toegekend. Op 1 januari 1956 werd Giessendam onderdeel van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het wapen van Giessendam is daardoor komen te vervallen. Het wapen is overgenomen als onderdeel van het wapen van Hardinxveld-Giessendam. Een deel van de gemeente ging op dezelfde datum op in Giessenburg. Deze gemeente nam het oude gemeentewapen van Giessendam op in het tweede kwartier van het gemeentewapen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“In keel een zilveren molenrad. Het schild gedekt met een kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.”

De heraldische kleuren zijn zilver (wit) en keel (rood). Het schild wordt gedekt met een gravenkroon.

De gemeente vroeg pas in 1939 een wapen aan, bij de bouw van een nieuw gemeentehuis. Het eerste ontwerp bestond uit een gevierendeeld schild met daarin alle wapens van de vroegere heren van de heerlijkheden die de voorgangers van de gemeente waren. Hoewel de HRvA het eens was met de historische achtergrond van het wapen, vond men het te druk. Men stelde aan de gemeenteraad voor om slechts het wapen van Molenaer op te nemen, de voor de gemeente de belangrijkste van de families. Als voorbeeld wordt het wapen van Tielman Molenaer gebruikt, zoals dat is afgebeeld in het wapenboek van heraut Gelre. De gemeenteraad ging hiermee akkoord.

Vermeldingen en afbeeldingen uit:

 

Voormoeder:

  • Barber Mels van Giessendam
    Geboren 1652 te Giessendam, overleden op 6 september 1728 te Stolwijk.
    Zij was gehuwd met Claes Janszn Koolwijk.

 

Terug naar:

Genealogieën

 

  facebook        

© 30 april 2020