Oem van Arkel

 

Oem van Arkel

1. Nicolaas van Arkel (ook wel Nicolaas Oem van Arkel) (overleden 1345) was een 14e-eeuwse ridder.
Zoon van Jan II van Arkel (Heren van Arkel nr. 17) en Bertrouda van Sterkenborg.

Hij was rentmeester van Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, zijn neef. Hij was regent van Arkel, nadat zijn broer Jan III van Arkel in 1324 was overleden, totdat diens zoon Jan IV van Arkel oud genoeg was om Heer van Arkel te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal daar zijn bijnaam Oom van Arkel aan ontleend zijn.

Nicolaas (Claes) van Arkel wordt verder vermeld in 1329, 1332 en 1334, in laatstgenoemd jaar ook als Nicolaas Oem van Arkel. In 1332 werd hij vermeld in een oorkonde van graaf Willem van Henegouwen. Op 6 november 1334 droeg hij op aan de graaf van Holland zijn huis en gezaat in Emmikhoven.
“Claes Oem van Arcle” sneuvelde op 26 september 1345 in de Slag bij Stavoren, waar hij streed onder graaf Willem IV van Holland, die eveneens omkwam tegen de Friezen. Men schatte het verlies van de Hollanders op 3700 man. Zijn naam komt voor in een heldengedicht, die de heraut van Gelre in het Wapenboek Gelre op deze slag maakte. De goederen te Emmikhoven kwamen op 9 november 1359 aan Jan IV van Arkel.
Nicolaas Oem van Arkel voerde het Arkelse wapen: In zilver twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken met een uitgeschulpte blauwe zoom.
Nicolaas was een zoon van Jan II van Arkel. Hij was gehuwd met Lisabeth Heynricxdr. van Emmecoven.
Uit het huwelijk van Nicolaas Oem van Arkel en Lisabeth van Emmecoven kwamen minstens drie zonen voort:

  • Nicolaas Oem van Sevender (Volgt 2a)
  • Jan Oem (Volgt 2b)
  • Jean die Wert

Nicolaas Oem van Arkel werd vaak door de oudere geschiedschrijvers verward met Claes Oem, ambachtsheer van Dubbeldam (Zie Patriciërsgeslacht Oem nr. 3a), die gehuwd was met Johanna van Arkel van Bokhoven.

Oem van Sevender2

Nicolaas Oem van Sevender voerde ook het Arkelwapen, echter in andere kleuren: In goud twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken. Helmteken: Hoofd en hals van een olifant.

2a. Nicolaas Oem van Sevender, komt van 1369-1374 in leenakten van het graafschap Loon voor.
In 1365 was hij nog knape. Samen met Paulus van Haestrecht, eveneens knape, en anderen wordt hij als getuige genoemd in een oorkonde van Jan van Arkel, bisschop van Luik. Hij was in 1372 zelfs hofmeester van deze bisschop.
Hij was schepen van Luik en was beleend met een halve molen in Brusteym (Limburg).
In 1373 werd hij met zijn broer Jan Oem gevangen genomen in de slag van Baestwilre.
In 1375 was hij baljuw van Altena. Nicolaas Oem van Sevender wordt in 1383 heer van Renswoude.  In datzelfde jaar draagt Jan van Rynesteyn het “dagelix gerichte ende tiende tot Immichusen” over ten behoeve van Claes Oem van Sevender.Dat Nicolaas Oem van Sevender ook heer van (Noord- of Zuid-) Sevender was kunnen we afleiden aan zijn naamsvoering. Hierdoor werd hij ook wel Claes van (der) Sevender genoemd. Nicolaas Oem van Sevender was gehuwd met Mechteld van Ysendoorn, dochter van Wouter van Ysendoorn. Zij was vrouwe van half Vlooswijk, een leen van Oudmunster tussen Woerden en Linschoten, bestaande uit vier hoeven met gerecht, tijns en tiend.

In 1389 volgt een bepaling, dat de vrouw van Willem van Haestrecht niet voor de vrouw van Claes Oem van Sevender de kerk van Haastrecht in mocht gaan. In 1393 wordt Roelof van Haestrecht Pouwelszoon met 14 morgen land in de Roggenbroec in de parochie van Sluipwijk beleend na opdracht van Claes Oem van Sevender. In 1409 wordt Otto van Heukelom beleend met verschillende tienden door opdracht van Claes Oem van Sevender, met toestemming van diens zoon en leenvolger Willem.  Ook Nicolaas Oem van Sevender wordt niet voldoende onderscheiden met zijn naamgenoten. Hij had minstens twee kinderen:
Willem Oem van Sevender, die in 1414 vermeld wordt als heer van Renswoude. Deze wordt in 1417 opgevolgd door Arnolda, zijn zuster.
Het geslacht Ooms stamt zeer waarschijnlijk af van Nicolaas Oem van Sevender. Echter, er is nog geen bewijs van.

2b. Jan Oem van Bockhoven, was een edelman die leefde van 1325 tot 1390. Zijn ouders waren Claes Oem van Arkel en Elisabeth van Emminkhoven. Hij was Heer van Olmen en Bokhoven. Jan Oem trouwde in 1350 met Margriet Nicolaasdochter van Olmen. Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Bronnen:
Wikipedia
Bossche Encyclopedie | Johannes Oem (bossche-encyclopedie.nl)

Zie ook: Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Zie ook:

Heren van Arkel

  facebook       

© 26 mei 2016,   laatst bijgewerkt op 2 mei 2022