Geslacht Nachtegael

 

1. Hughe Nachtegael
Geboren rond 1250.
Hughe is de stamvader van het Rotterdamse geslacht Nachtegael.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Dirc Hughe Nachtegaelsz  ± 1280 – …. (Volgt 2)
 • Ghisebrecht Hughe Nachtegael  ± 1285 – ….

 

2. Dirc Hughe Nachtegael
Geboren rond 1280. Zoon van Hughe Nachtegael.
Verstrekte op 28 september 1336 een hypotheek op een huis aan de Rieddijcke (in het Oosteynde) te Rotterdam.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Hughe Nachtegael  ± 1305 – …. (Volgt 3)
 • Vrederic Hughe Nachtegalenbroeder  ± 1308 – ….
 • Rembrandt Nachtegael  ± 1310 – ….

 

3. Hughe Nachtegael
Geboren omstreeks 1305. Zoon van Dirc Hughe Nachtegael.
Hij had een huis aan de Lombartstraat te Rotterdam in 1350, schepen aldaar in 1353 en pachter van de binnendijkse visserij te Rotterdam in 1355. Op 18 augustus 1408 is in het deel van Hillegersberg, dat in waterschapszaken als Berchhoefslag wordt aangeduid, sprake van 33 morgen land in Oude Huych Nachtegaelszoons sate. De Berchhoefslag was gelegen tussen de Bergpolder en het latere Bergschenhoek, aan de oostzijde begrensd door de Rotte en aan de westzijde door Schiebroek. Ten noorden van Berghoefslag lagen de tiendblokken, waarvan in het laatste kwart van de 14de eeuw de zonen van de hiergenoemde Hughe Nachtegael als pachters optraden. Het heeft er alle schijn van dat met dit stuk land de hierbovenvermelde Hughe Nachtegael wordt bedoeld. De bijvoeging “Oude”  betekent in dit geval dat bedoelde Hughe Nachtegael overleden zou zijn. Uit het bezit van 33 morgen land blijkt wel dat hij tot de beter gesitueerde burgerij behoorde. Dit stuk land, dat iets ten zuiden van de dorpskern van Hillegerberg lag, is zeer waarschijnlijk de bakermat van het Rotterdamse geslacht Nachtegael.
Hughe was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Dirc Hughe Nachtegael  ± 1335 – …. (Volgt 4)
 • Daem Nachtegael  ± 1338 – ….
 • Paridaen Nachtegael  ± 1341 – ….
 • Willem Hughe Nachtegael  ± 1345 – ….
 • Hughe Hughe Nachtegael  ± 1347 – ….

 

4. Dirck Hugen Nachtegael
Geboren omstreeks 1335. Zoon van Hughe Nachtegael.
Pachter van de vier tiendblokken in het noordwesten van Hillegersberg in de jaren 1373, 1376, 1377, 1383, 1391, 1393 tot en met 1397 en 1401 en van de smaltienden aldaar in 1387, 1388, 1390, 1391 en 1394. Op 2 juli 1387 werd hij als schout van Hillegersberg en van Rotterdam vermeld. Hij huwde met Aechte. Dirc en zijn vrouw waren lid van het Sint Jacobsgilde (weversgilde). Een gilde was een vereniging van beroepsgenoten, die de economische belangen van de leden behartigde.
Kinderen:

 • Aernt Nachtegael
 • Dirc Nachtegael
 • Simon Nachtegael
 • Hughe Dirc Nachtegael  ± 1358 – …. (Volgt 5)

 

5. Hughe Dirc Nachtegael
Geboren omstreeks 1358. Zoon van Dirck Hugen Nachtegael en Aechte.
Pachter van de smaltienden te Hillegersberg in 1393, 1398 en 1418. Hij had vóór 28 april 1397 een rente van 20 schellingen Hollands per jaar belast op de helft van zijn huis in de Oppert te Rotterdam. Op 13 juli 1412 werd land in Hillegersberg en Ommoord op de Broek vermeld, waarvan de eigenaar was: Hughe Nachtegael. Hij pachtte van de graaf te Hillegersberg 9½ morgen land in 1419 en voor de periode 1427 tot en met 1439. Daar dit een erfpacht was, die voor 10jaar werd aangegaan, is het mogelijk dat na 1430 deze pacht door zijn erfgenamen werd betaald. Hij was gehuwd met een dochter van Oudsier Gerrits Boeyensz van Couwenhoven  (Zie Couwenhoven nr. 3) en Aelwair Jacob Kerstantszoonsdr. Op 31 december 1420 werd Hughe Nachtegael beleend met 6 morgen land en een woning te Rotterdam. Dit leen, Bulgersteijn genaamd, was eerder in bezit geweest van een tak van het geslacht Van Couwenhoven, dus van zijn vrouws kant. Zijn schoonvader Oudsier van Couwenhoven werd er op 14 augustus 1391, na het overlijden van diens moeder, jonkvrouw Rikaerde Dirc de Vissersdochter, mee beleend. Gherijt van Couwenhoven, broer van zijn vrouw, droeg het huis en land over aan Hughe Nachtegael. Huis Bulgersteyn stond bij de hoek van de Hoogstraat en de Korte Hoogstraat te Rotterdam.
Kinderen:

 • Dirc Hughe Nachtegael  ± 1385 – 1434 (Volgt 6)
 • Oudsier Nachtegael  ± 1385 – 1430

 

Schepenzegel van Dirc Hughesz Nachtegael

6. Dirc Hugensz Nachtegael
Geboren omstreeks 1390 te Rotterdam, overleden op 9 september 1434. Schepen aldaar in 1419, 1420 en 1421, zegelde met het afgebeelde wapen. Burgemeester van Rotterdam tussen 1425 en 1430.
Zoon van Hughe Dirc Nachtegael en N. van Couwenhoven.
Hij werd na het overlijden van zijn vader op 15 oktober 1430 met het huis Bulgersteijn beleend.
Hij was gehuwd met Hillegont, weduwe van Jacob Veenlant. Hillegont. Zij schonk, als weduwe van Dirc Hughesz. Nachtegael, aan de Heilige Geestmeesters van Rotterdam een rente van 3½ pond per jaar, verzekerd op een huis aan de westzijde van de Spoye aan de Hoogstraat binnendijks in het Westvierendeel. Deze rente was bestemd om drie huisjes van de Heilige Geest, staande in het noordeinde van de Lombartstraat, aan de oostzijde, te onderhouden. Deze huisjes werden reeds in 1467 vermeld.
Hillegont schijnt een niet onaantrekkelijke vrouw geweest te zijn, want zij is niet lang ongehuwd gebleven. Haar 3e huwelijk was met Willem van Montfoort, schepen van Rotterdam.
Op 10 maart 1461 was er sprake van zijn weduwe Hillegont, die land in Zevenhuizen had.

Kinderen van Dirc Hughe Nachtegael en Hillegont:

 • Adriaen Dirxsz Nachtegael  ± 1425 – ….
 • Nn Dirc Hughe Nachtegaelsdochter  ± 1428-1475 (Volgt 7)

 

7. N. Dirc Hughe Nachtegaelsdochter
Dochter van Dirck Hugensz Nachtegael en Hillegont. Geboren omstreeks 1428 overleden rond 1475.
Zij was gehuwd met Aernt Borre van Laersum. Brouwer, burgemeester van Rotterdam in 1470, overleden circa 1477.
Zoon:

 

 

Bronvermeldingen:
Rotterdamsche Regeeringsgeslachten
Nachtegaal.org
Ons Voorgeslacht nr.721
Het Slot Bulgersteyn en zijn eigenaren
Rotterdamsche Regeeringsgeslachten
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Zie ook: NACHTEGAEL – Parenteel Hughe Nachtegael – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Welgeborenen

facebook

© 29 juni 2018,   laatst bijgewerkt op 19 maart 2023