Grote of Bartholomeüskerk

te Schoonhoven

 

Op woensdag 8 augustus 2018 gingen wij lunchen in Schoonhoven. Daarna liepen we nog wat rond door de stad. Toen we langs de Grote of Bartholomeüskerk liepen, stond de deur open. De kerk was deze middag opengesteld voor bezichtiging. Dan lopen wij niet voorbij…

 

De Grote of Bartholomeüskerk te Schoonhoven

De Grote of Bartholomeüskerk is een kerk in de Nederlandse stad Schoonhoven.

De kerk werd vermoedelijk in de 13e of 14e eeuw gebouwd aan de Haven. In 1354 werd in elk geval melding gemaakt van een kerk gewijd aan de apostel Bartholomeüs. Het was oorspronkelijk een kruiskerk en werd in 1658 verbouwd uitgebreid tot hallenkerk en voorzien van zuilen in de Dorische stijl. Volgens een gedenksteen in de kerk werd de noordkap in 1657 geheel vernieuwd en de gebreken hersteld in 1658. Na de Reformatie in de 16e eeuw werd het een protestantse kerk. De katholieken bouwden later een nieuwe eigen kerk aan de Wal, die ook naar Bartholomeüs werd vernoemd. 
De toren dateert uit de 15e eeuw. Omdat de toren in de loop der tijd steeds meer uit lood kwam te staan, werd begin 20e eeuw geopperd de toren te slopen. Uiteindelijk werd besloten de kerk en toren te restaureren. Bij de restauratie, die duurde van 1927-1934, werden zestig betonpalen geslagen om omvallen van de toren te voorkomen. De toren staat sindsdien zo’n anderhalve meter uit het lood. Sinds deze restauratie heeft de kerk een zeer breed dwarsschip.

 

  

Als koorafscheiding dient een renaissance-oksaal uit de 16e eeuw, dat voor de reformatie dienstdeed als koor- en orgeltribune en nadien werd verbouwd tot herenbank.De kerk wordt thans gebruikt voor de erediensten van de Hervormde Gemeente Schoonhoven.In de 15e eeuw was in de kerk al een orgel aanwezig, dat rond 1535 werd vervangen door een orgel dat vermoedelijk werd gemaakt door orgelbouwer Hendrik Niehoff. Bij de restauratie begin 20e eeuw werd het verplaatst. In 1975 werd dit orgel vervangen door een nieuw instrument, gebouwd door de Gebr. Van Vulpen.
    

Bekend is de uitdrukking ” de kogel is door de kerk”. Maar hier staan de kogels IN de Grote Kerk van Schoonhoven.Deze kogels zijn gevonden aan de oevers van de Lek nabij Schoonhoven. Aanvankelijk stonden de kanonskogels in het Stadhuis van Schoonhoven, maar omdat het stadhuis verbouwd werd en geen ruimte meer was voor de kogels, werden ze geschonken aan de Grote Kerk. 
    
In het koor zien we een groot aantal zerken, die vroeger de graven hebben gedekt van hen, die in de kerk waren begraven. Om uitslijten te voorkomen zijn ze samengebracht in de zijkoren. 
  facebook       

© 8 augustus 2018