Voorouders van J.W. Ooms

 

Johannes Willem (Jo) Ooms (1914 – 1974) was een Nederlandse schilder, schrijver van tal van jeugdboeken en streekromans die zich afspeelden in de Alblasserwaard.

Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot-Ammers, en Nieuwpoort, gelegen in de Alblasserwaard. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

1. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Geboren vóór 1525. waarschijnlijk dezelfde als Adriaen Adriaenszoon die in 1562 procedeert tegen Pieter Willemszoon te Ammers-Graveland en in 1563 een overeenkomst sluit met Cornelis Aertszoon Vinck over een stuk grond te Ammers-Graveland. De vrouw van Adriaen Adriaensz. Oom is onbekend, echter uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen:

 • Sijtgen, huwt Simon Adriaenszoon Blauwen
 • Adriaen Ooms ± 1550 – > 1622 (Volgt 2)
 • Adam Ooms 1550 – < 1622. Schepen van Nieuwpoort en burgemeester.

 

2. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij is geboren omstreeks 1550 en leeft nog in 1622. Zoon van Adriaen Adraensz Oom.
Hij huwt Nelletgen Adriaensdochter, dochter van Adriaen Pieterszoon, schout van Groot-Ammers. Hij wordt in 1590 vermeld als pachter van de wijnen- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld en wordt daarin Oomge genoemd. In akten te Ammers-Graveland wordt hij ook wel Oomkens en Noomkens genoemd. Vanaf 1596 is hij schout van Groot-Ammers en substituutschout van Ammers-Graveland. In 1601 wordt hij genoemd als Heiligegeestmeester. Hij is in 1611 schepen in Gelkenes en gaarmeester van de Baronie van Liesveld in 1615. Op 27 februari 1597 koopt hij op een publieke veling een huis en erf te Nieuwpoort aan de oostzijde van de binnenhaven benedendams, afkomstig van wijlen Lijntgen Willems. De inzet van 350 gulden is door Adriaen verhoogd tot 370 gulden, waardoor hij koper is geworden. In 1622 woonde hij aan de Kerksteeg te Gelkenes in de Baronie van Liesveld.
Kinderen van Adriaen en Nelletgen:

 • Adam Oom  ± 1578 – 1639 (Volgt 3)
 • Eva Oom  ± 1590 < 1663

 

3. Adam Adriaenszoon Oom
Geboren 1575/1580. Overleden 18 of 19 december 1639. Zoon van Adriaen Adriaensz Oom en Nelletgen Adriaensdochter.
Hij was lakenkoper, schout van Gelkenes, burger van Nieuwpoort, waar hij tot 1626 woont en daarna verhuisd naar Gelkenes. Van 1626-1639 was hij schout van Gelkenes. Hij huwt rond 1605 met Maritgen Maertensdochter Verhuysen (zij overleed na 2 november 1619), dochter van Maerten Huybrechtszoon Verhuysen (Zie Genealogie Verhuysen nr. 3) en Adriana Pietersdochter.
Kinderen uit dit huwelijk:

 • Adriaen Oom ±1600 – ± 1676. Secretaris van Nieuwpoort, secretaris van Gelkenes, notaris en procureur van en te Nieuwpoort.
 • Pieter, ± 1605 – ±1685. Secretaris van Nieuwpoort.
 • Jan Oom ± 1612 – ± 1660 (Volgt 4)
 • Cornelis Ooms …. – 1618.
 • Neeltgen Ooms  ± 1620 – 1678
 • Maritgen Ooms …. – 1661

 

4. Jan Adamszoon Oom
Hij is geboren tussen 1610 en 1615. Hij overleed tussen 26 augustus 1659 (als schout genoemd) en 21 februari 1661 (zijn weduwe genoemd). Zoon van Adam Adriaenszoon Oom en  Maritgen Maertensdochter Verhuysen.
Hij is vanaf 11-7-1640 schout van Gelkenes en Groot-Ammers met Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk in de Baronie van Liesveld. Hij huwde ca. 1640 met Philippina Cornelisdr de Cuijper, dochter van Cornelis Pieterszoon de Cuijper (Zie Genealogie de Cuijper nr. 2), rentmeester van de Baronie van Liesveld, en Lijsbeth Willemsdochter.
Kinderen:

 • Adam Ooms ± 1640 –  …. (Volgt 5)
 • Pieter Ooms  …. – 1705
 • Cornelis Ooms 1644  – 1693
 • Anthonia Ooms  1646 – 1707
 • Adriaen Ooms 1648 – ….
 • Maria Ooms  1651 – 1707
 • Jacobus Ooms  1653 – 1707
 • Lysbeth Ooms  1658 – 1707

Ammerse Koornmolen te Groot-Ammers

5. Adam Janszoon Ooms
Hij is te Groot-Ammers geboren in 1640/42. Zoon van Jan Adamszoon Oom en Philippina Cornelisdr de Cuijper.
Hij huwt op 3 juli 1664 Maritgen Aerts de Bas, jonge dochter van de Opperstock (Streefkerk), dochter van Aert Corneliszoon de Bas (Zie Genealogie de Bas nr. 3) en Annechie Cornelisdochter. Van beroep is hij korenmolenaar en eigenaar van de Ammerse Koornmolen aan de Liesveldsche Nessedijk (buitendijks) te Groot-Ammers. Maar hij is ook de stamvader van het walvisvaardersgeslacht Ooms.
Kinderen van Adam Jansz en Maritgen:

 • Jan Ooms 1668 – 1726 (Volgt 6)
 • Cornelis Ooms 1670 – 1748
 • Jacobus Ooms  1672 – ….
 •  Adriaen (Ary) Ooms  1675 – 1748. Commandeur ter walvisvaart.
 • Annechen (Annigje) Ooms  1677 – ….
 • Crijn (Quirinus) Ooms  1680 – 1750. Commandeur ter walvisvaart.
 • Jacobus Ooms  1682 – …. Commandeur der walvisvaart op Groenland.
 • Neeltje Ooms ± 1685 – ….
 • Aert Ooms 1691 – ….

 

6. Jan Adamszoon Ooms
Hij is te Groot-Ammers gedoopt op 15 januari 1668 en overleed vóór 4 augustus 1726. Zoon van Adam Janszoon Oom en Maritgen Aerts de Bas.
Hij huwt als jonge man in de Opperstock met Anna Jansdochter uit de Opperstock. (Zij overleed na oktober 1692). Jan huwt voor de 2e maal op 14 november 1697 met Adriaentje Maertens Seevenhoven uit Nieuwpoort. 
Dochter van Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven (Zie Genealogie Seevenhoven nr. 2) en Lijntje Maertensdr. Zij woonde te Schoonhoven.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Christoffel Ooms  1687 – ….
 • Aert Ooms  1689 – < 1745
 • Pieter Ooms  1691 – ….
 • (Lijntje) Ooms 1692 – ….

Uit het tweede huwelijk:

 • Jan Ooms ± 1697 – ….
 • Maarten Ooms 1698 – …. Kwartiermeester bij de kamer van Rotterdam van de Oost-Indische Compagnie.
 • Anna 1703 – ….  Zij is volgens traditie genoemd naar de eerste vrouw van Jan Ooms.
 • Adam 1705 – 1729 (Volgt 7).
 • Meertje Philippijntje Ooms 1707 – ….
 • Cornelis Ooms 1710 – 1744.
 • Wellenaer Ooms 1713 – ….  Hij bezit een huis te Nieuwpoort aan de Oostbinnenhaven

 

7.  Adam Janszoon Ooms
Hij is gedoopt te Groot-Ammers op 1 maart 1705 en begraven in de kerk van Bergambacht op 29 november 1729.  Zoon van Jan Adamszoon Ooms en Adriaentje Maertens Seevenhoven.
Hij huwt te Stolwijk op 4 augustus 1726 met Beatrix Geeresteyn, gedoopt te Stolwijk 23 maart 1693 en in Bergambacht overleden op 9 juni 1778. Zij was een dochter van Mr. Cornelis Geerestein (Zie Genealogie Geeresteyn nr. 3), chirurgijn, en Hilligje Jacobsdr Verheul (Zie Genealogie Verheul nr. 4). Zij hertrouwd te Bergambacht op 7 november 1734 met IJsbrand Willemse Pronck.
Kinderen:

 • Adriana Ooms 1727 – 1778
 • Cornelis Ooms 1728 – 1818 (Volgt 8)

 

8. Cornelis Adamszoon Ooms
Hij is gedoopt in Bergambacht op 7 november 728 en overleden te Stolwijk op 19 oktober 1818. Zoon van Adam Janszoon Ooms en Beatrix Geeresteyn.
Hij huwt op 6 november 1763 met Meynsje Verduijn, weduwe van Jan Jacobszoon Verburg, gedoopt in Stolwijk op 22 december 1737 en dochter van Willem Corneliszoon Verduijn (Zie Genealogie Verduijn nr. 8), schepen en burgemeester van ‘s-Heeraartsberg en van Cornelia Gerrits-dochter de Heer. Het overlijden van Meynsje wordt door haar man aangegeven op 18 april 1786 te Stolwijk.
Kinderen van Cornelis en Meynsje:

 • Adam Ooms 1764 – 1802
 • Cornelia Ooms  1766 – 1827
 • Willem Ooms  1767 – 1859 (Volgt 9)
 • Beatrix Ooms  1768 – 1819
 • Gerrit Ooms  1770 – 1770
 • Gerrit Ooms 1771 – 1778
 • Jan Ooms 1772 – 1859
 • Cornelis Ooms 1773  – 1773
 • Cornelis Ooms 1774 – 1775
 • Christina Ooms1776 – 1782.
 • Ary Ooms 1777 – 1777
 • Eva Ooms 1778- 1778
 • Margje Ooms  1779 – 1847
 • Eva 1781 – 1853

 

9. Willem Corneliszoon Ooms.
Hij is gedoopt te Stolwijk op 20 september 1767 en overleden op 26 december 1859 aldaar. Zoon van Cornelis Adamszoon Ooms en Meynsje Verduijn.
Hij is landbouwer van beroep en tweemaal getrouwd. Zijn eerste vrouw is Ingetje Pieters Stigter, gedoopt te Stolwijk op 21 januari 1770, overleden aldaar op 6 april 1807. Dochter van Pieter Stigter (Zie Genealogie Stigter nr. 3) en Claasje Stuijver (Zie Genealogie Stuijver nr. 4). Zijn tweede vrouw is Willemijntje Stoof, geboren te Polsbroek op 20 augustus 1774 en overlijdt op 27 juni 1843 te Stolwijk.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Meynsje Ooms 1794 – 1859 
 • Pieter Ooms 1796 – 1866 (Volgt Genealogie Ooms nr. 10a)
 • Cornelis Ooms 1799 – 1866 (Volgt Genealogie Ooms nr. 10b)
 • Gerrit Ooms 1801 – 1878 (Volgt Voorouders van J.W. Ooms nr. 10)
 • Klaas Ooms 1803 – 1820
 • Grietje Ooms  1804 – 1876

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 • Hendrika Ooms 1811 – 1865
 • Christina Ooms 1814 – 1817

 

10. Gerrit Ooms
Geboren op 31 mei 1801 te Stolwijk, overleden op 31 maart te Streefkerk. Zoon van Willem Cornelis Ooms en Ingetje Stigter.
Gerrit was landbouwer van beroep. Hij trouwde op 24 december 1819 te Stolwijk met Aaltje den Uijl. Gedoopt te Stolwijk op 27 augustus 1794, overleden op 24 juli 1878. Dochter van Willem den Uijl en Pietertje Huijsman.
Kinderen:

 • Ingje Ooms  1820 – 1897
 • Willem Ooms  1821 – 1889
 • Klaas Ooms  1823 – 1824
 • Pietertje Ooms 1825 – 1827
 • Klaas Ooms 1827 – 1847
 • Pietertje Ooms  1829 – 1854
 • Gerrit Ooms  1831 – 1895 (Volgt 11)
 • Pieter Ooms  1833 – 1888
 • Dirk Ooms 1836 -1902

 

11. Gerrit Ooms
Geboren op 28 januari 1831 te Streefkerk. Overleden op 9 december 1895 aldaar. Zoon van Gerrit Ooms en Aaltje den Uijl.
Gerrit was van beroep bouwman. Hij trouwde op 21 september 1853 met Jannigje Roos. Geboren op 10 januari 1834 te Streefkerk, overleden op 27 augustus 1879 aldaar. Dochter van  Johannes Roos en Cornelia Bons.
Kinderen:

 • Johanna Ooms 1854 – 1920
 • Gerrit Ooms  1856 – 1856
 • Gerrit Ooms 1857 – ….
 • Cornelia Ooms  1858 – 1922
 • Johannes Ooms 1859 – 1931 (Volgt 12)
 • Aaltje Ooms  1862 – ….
 • Klaas Ooms 1865 – 1920
 • Adriaan Ooms  1867 – 1867
 • Adriaan Ooms  1870 – 1871
 • Pietertje Adriana  1872 – 1953

 

12. Johannes Ooms
Geboren op 5 november 1859 te Streefkerk, overleden op 4 april 1931 te Groot-Ammers. Zoon van Gerrit Ooms en Jannigje Roos.
Johannes was bouwman van beroep. Hij trouwde op 7 april 1882 te Streefkerk met Willempje van Bergeijk. Geboren  op 24 november 1858 te Streefkerk, overleden op 8 oktober 1942. Dochter van Arie van Bergeijk en Anna Hoeflaak.
Kinderen:

 • Anna Jannigje Ooms  1883 – 1971
 • Gerrit  Ooms  1884 – 1966
 • Arie Ooms  1890 – 1973 (Volgt 13)
 • Johannes Ooms  1892  – 1973
 • Jan Leendert Ooms  1895 – 1972
Bronnen:
BS – Geboorte Johannes Ooms
BS – Huwelijk Johannes Ooms met Willempje van Bergeijk

 

13. Arie Ooms
Geboren op 10 januari 1890 te Streefkerk, overleden op 14 juni 1973 te Gorinchem. Zoon van Johannes Ooms en Willempje van Bergeijk.
Arie was melkboer te Den Haag, later werkman in de Alblasserwaard. Hij trouwde op 9 november 1911 met Willempje Ariaantje Blom. Geboren op 16 oktober 1892 te Brandwijk, overleden op 17 maart 1948 aldaar.
Kinderen:

 • Jacoba Willempje Ooms 1912 – ….
 • Johannes Willem Ooms 1914 – 1974 (Volgt 14)
 • Arie Gerrit Ooms 1917 – 1917
 • Elisabeth Maria Ooms 1917 – 1917
 • Elisabeth Maria Ooms  1920 – 1988
Bron: BS – Geboorte Arie Ooms

 

Johannes Willem Ooms (1914 – 1974)

 

14. Johannes Willem Ooms
Geboren op 9 januari 1914 te Groot-Ammers,, overleden op 16 maart 1974 te Giessenburg. Zoon van Arie Ooms en Willempje Ariaantje Blom. De roepnaam Van Johannes Willem Ooms was Jo. Hij was directeur van bibliotheken, schrijver, schilder, illustrator, verzetstrijder, politicus, journalist, dammer en fokker van geiten.
Hij huwde 1e met zijn hospita Johanna Wilhelmina Goosens. Geboren op 11 januari 1889 te Rotterdam, overleden op 11 augustus 1964 te Velp.
Hij huwde 2e op 2 maart 1965 met Anthonia Dingena Slob. Geboren 2 maart 1919 te Nijmegen, overleden op 14 september 2005.

Uit beide huwelijken had Jo geen kinderen.

 

Bron:
BS – Huwelijk Johannes Willem Ooms en Johanna Wilhelmina Goosens
Bevolkingsregister Johannes Willem Ooms en Johanna Wilhelmina Goosens

Bronnen over geslacht Ooms:
Ons Voorgeslacht – Een geslacht Oom (Ooms) vanouds in en rond Nieuwpoort Z-H, door A.M. Verbeek (1986)
Nazaten Willem Cornelisz Ooms, door Willem Johannes Ooms (1997)
Boek Vijf Eeuwen Ooms (1995)
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Link: Stamboom Ooms

Johannes Willem Ooms

Oomskamer

Ooms is de naam

 

facebook

© 28 april 2018, laatst bijgewerkt op 15 maart 2023