Sluipwijk

Sluipwijk in 1867, door J. Kuyper. 800 inwoners.

 

Sluipwijk is een dorp behorende tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt op een dijk midden tussen de Reeuwijkse plassen en telt 360 inwoners. Door eeuwenlange vervening is de landbouwgrond om het dorp vrijwel geheel verdwenen.

Wapen van Sluipwijk

Sluipwijk rond 1790, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

Sluipwijk bestond uit verschillende heerlijkheden: Ravensberg, Vromade, Oud- en Nieuw Gravekoop, Sluipwijk, Lang Roggenbroek, Nieuwenbroek en Elfhoven. De heren van Sluipwijk waren sinds ca. 1624 eveneens de heren van de hoge heerlijkheid Vrijenes, die aan Sluipwijk grensde. De gemeente Sluipwijk vroeg in 1815 het wapen van de gelijknamige ambachtsheerlijkheid aan: een gevierendeeld wapen met in I en IV 3 hammen en in II en III drie raven, met als hartschild een schildje van azuur met een uil van zilver. De gemeentesecretaris verklaarde het wapen als volgt: de hammen waren het (sprekende) wapen van de toenmalige bezitter van de heerlijkheid Sigismund Peter Ham; de raven zijn het wapen van de heerlijkheid Ravensberg en de uil is het eigenlijke wapen van Sluipwijk. De HRvA kende het schild met de uil toe aan Sluipwijk.
Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat het wapen met de uil niet het wapen van Sluipwijk was, maar dat van Vrijenes. Bovendien is het waarschijnlijk een foute interpretatie van een aanziende engel, die rond 1520 door de Van Somerens, toenmalige heren van Vrijenes, werd geïntroduceerd. Voor Sluipwijk geeft Bakker (Zie afbeelding boven, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver) een rood schild met drie zwarte raven.

 

Sluipwijk en Polder Sluipwijk

Polder Sluipwijk is een polder en een voormalig waterschap in de provincie Zuid-Holland in de gemeente Sluipwijk.
In 1858 werd een gedeelte afgespitst als zelfstandig waterschap De Vrijenhoefsche Veen- en Droogmakerij.
Het waterschap was verantwoordelijk voor de vervening, drooglegging en de waterhuishouding in het gebied.

Tot 1870 was Sluipwijk een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het aan de gemeente Reeuwijk toegevoegd.

Bron: Wikipedia – Sluipwijk

 

Ook in Sluipwijk leefden verschillende voorouders van mij. Zoals de geslachten:
Heij (1525), Paauw (1700), De Borst (1750) en Ooms (1892).

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook        

© 8 oktober 2017