Heerlijkheid Egmont

Abdij van Egmont 1628

De heerlijkheid en later het graafschap Egmont is het stamland van het Huis Egmont. De oorsprong hiervan ligt in het feit dat de leden van het huis Egmont optraden als voogden van de abdij van Egmond.
De abdij van Egmond of de Sint-Adelbertabdij is een benedictijnenabdij in Egmond-Binnen.

De overblijfselen van de heilige Adelbert van Egmond (missionaris in Holland) rusten onder het altaar van de abdijkerk. Ook de Hollandse graven Dirk II, Aarnout, Dirk III, Dirk V, Floris I en Floris II werden er begraven.

Beerwoutvan Egmont had een belofte aan de abt Stephanus van Gendt, hoeder van de abdij van Egmond gedaan om met de Eerste Kruistocht mee te gaan, om zo de zonde van zichzelf en zijn voorvaderen te doen vergeten. Bij terugkomst, rond 1100 had de abt zijn pacht van zes tienden tot heerlijkheid laten verklaren en tevens de erfrechten schriftelijk vast laten leggen. Als heer van Egmont waren zij leenplichtig aan de abdij van Egmond.

In de zomer van het jaar 1283 werd door graaf Floris V van Holland de heerlijkheid Egmont tot vrije hoge heerlijkheid verklaard. Dit betekende dat Willem II van Egmont leenman was geworden van de graaf van Holland en niet meer van de abdij van Egmont.

Kasteel Egmond of Slot op den Hoef is een voormalig kasteel (en stamslot van het Huis Egmont) gelegen in het hart van Egmond aan den Hoef in de gemeente Bergen, Noord-Holland.
Toen Beerwout I van Egmont in 1129 aangesteld werd als plaatsvervanger van de Graaf van Holland versterke hij zijn hoeve. Er brak daarop een strijd uit tussen de overste van de abdij van Egmond en de heer van Egmond. In 1130 is hier Allard van van Egmont geboren. Tijdens de Loonse Oorlog werd dit huis in 1203 verwoest, en bouwde Wouter van van Egmont ter plaatse een ringburcht met aan de zuidzijde een zware toren en schildmuur. Rond 1285 moet van Egmont het huis hebben uitgebreid met een voorburcht en waltorens. In 1573 hebben troepen van Diederik Sonoy het kasteel en de kapel in opdracht van Willem van Oranje in brand gestoken, omdat het kasteel niet in Spaanse handen mocht vallen. In de 18e eeuw kochten de Heren van Egmond het goed terug, en liet Jan van Egmond van Nijenburg twee torens restaureren. In 1798 werd het goed aan slopers verkocht.

Slot op de Hoef, door Gillis de Saen in 1575.

In 1486 werd Jan III verheven tot graaf van Egmont. Dit hield in dat de heren van Egmont vanaf dat moment geen leenman meer waren van graaf van Holland maar als rijksgraaf direct onder de keizer van het Heilige Roomse Rijk vielen. Het gebied omving de parochie Egmond met daarbij het kasteel op den Hoef en zijn huis te Rinnegom.
Nadat Lamoraal van Egmont in 1568 op de Grote Markt in Brussel onthoofd werd, werden zijn goederen verbeurd verklaard door koning Filips II van Spanje. De bezittingen werden teruggegeven aan zijn zoon Filips van Egmont.

Bronnen:

Zie ook:

Heren van Egmont

Stamboom Heren van Egmont

Terug naar:

Heerlijkheden

  facebook       

© 1 mei 2018