Polsbroek

 

Polsbroek in 1866, door J. Kuijper. 700 inwoners

Polsbroek is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Lopik, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp ligt in de polder Lopikerwaard.

Polsbroek heeft 1218 inwoners (2006) en ligt aan de Benschopse Wetering. Het dorp bestaat uit Noord-Polsbroek en Zuid-Polsbroek, die op 8 september 1857 werden samengevoegd tot de gemeente Polsbroek. Vanaf 1 januari 1989 behoort Polsbroek met acht andere kernen (Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroekerdam, Uitweg, Willige Langerak) tot de gemeente Lopik. De gemeente had bij haar opheffing per 1 januari 1989 een oppervlakte van 1.127 hectare met 382 huizen en 1.180 inwoners.De dorpskern bestaat uit het dorpshuis, het voormalige gemeentehuis en de kerk. Op het dorpshuis is het voormalige gemeentewapen van Polsbroek nog te zien. De weg en het pleintje zijn bedekt met witte kiezelstenen.Al in de eerste helft de 12e eeuw werd Polsbroek als Pulzabruch genoemd. In 1812 werd Polsbroek de hoofdplaats van de gemeente Polsbroek, die behalve de voormalige heerlijkheden Noord-Polsbroek en Zuid-Polsbroek bestond uit de plaatsen Cabauw, Hoenkoop, Vliet, Vlist en Zevender. In 1814 kwamen deze plaatsen, met uitzondering van Noord-Polsbroek en Hoenkoop, in de provincie Zuid-Holland te liggen. Noord-Polsbroek en Hoenkoop bleven bij de provincie Utrecht, waardoor de gemeente Polsbroek in twee provincies tegelijk lag. In 1817 werden Cabauw, Vliet, Vlist, Zevender en Zuid-Polsbroek weer aparte gemeentes. In 1818 werd de resterende gemeente Polsbroek opgeheven en gesplitst in de gemeentes Noord-Polsbroek en Hoenkoop. Op 8 september 1857 werden Noord- en Zuid-Polsbroek weer samengevoegd tot een nieuwe gemeente Polsbroek. Polsbroek ging op 1 januari 1989 op in de gemeente Lopik.

Wapen van Polsbroek (1858 – 1989)

Het wapen van Polsbroek werd op 26 maart 1858 door de Hoge Raad van Adel aan de Utrechtse gemeente Polsbroek bevestigd. In 1989 ging Polsbroek op in de gemeente Lopik. Het wapen van Polsbroek is daardoor komen te vervallen als gemeentewapen. In het wapen van Lopik van 1990 is de schuinbalk uit het wapen van Polsbroek opgenomen. Hoewel deze schuinbalk ook voorkomt in het wapen van Benschop wordt deze niet afkomstig geacht uit het wapen van Benschop, maar uit het wapen van Polsbroek om zo de verdeling van de wapens van de fusiegemeenten gelijk te houden.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Zijnde van goud met eene geschakeerde bande van twee rijen van keel en zilver.”  De heraldische kleuren zijn goud (geel of goud), keel (rood) en zilver (wit).
Het wapen van Polsbroek is het oorspronkelijke wapen van Noord-Polsbroek, maar zonder de kroon. Dit wapen is ontleend aan het wapen van de IJsselsteinse tak van de familie Van Amstel. Arnoud van Amstel wordt gezien als de stamvader van het geslacht IJsselstein. Deze familie had Noord-Polsboek in haar bezit.
Bron: Wikipedia – Polsbroek
In Polsbroek woonden de volgende voorouders van mij:
Van der Neut (1700), Cock (1700) en Stoof.
Terug naar:

http://johnooms.nl/dorpen-en-steden/

 facebook        

© dinsdag 17 oktober 2017