Nazaten Graven van Saint-Pol

Het graafschap Saint-Pol, soms ook bekend als graafschap Ternaas (Frans: Ternois), was gesitueerd rond de stad Saint-Pol-sur-Ternoise. Het graafschap was gelegen op de grens van Artesië en Picardië. Het is genoemd naar het riviertje Ternaas (Frans: Ternoise) in dezelfde streek. Dit riviertje werd reeds in het Oudnederlands Ternaas of Ternas genoemd en hiervan is de huidige verfranste naam is afgeleid.Vanaf het begin van de 11e eeuw komt het zuidoostelijke deel van het land van Ternaas, het graafschap Saint-Pol rond Saint-Pol-sur-Ternoise in handen van de familie Campdavaine (tot op het einde van de 12e eeuw), nadien ging het graafschap over op het huis Châtillon en het huis Luxemburg.

Uit Wikipedia: Graafschap Saint-Pol

1. Rogier de Saint-Pol
Overleden in 1067. Rogier, waarvan de oorsprong onzeker is, is de eerste graaf van Saint-Pol.

Het eerste spoor van Rogier gaat terug tot 1023 , tijdens een charter waarmee Warin, bisschop van Beauvais , een broederschap oprichtte tussen de kanunniken van zijn kathedraal en de monniken van Saint-Wast d’Arras, waar hij een van de abonnees is. Hij schrijft er niet de titel van graaf aan toe. In 1031 wordt hij graaf van Saint-Pol genoemd, in een brief waarin de abdij van Blangy aan die van Fécamp wordt gegeven om daar de hervorming te plaatsen. Hij had zich toegeëigend aan de abdij Saint Bertin , het land van Heuchin , twee plaatsen van Saint Pol . Hij oefende tirannie uit. In 1051 de abdij verleende hem het levensgenot van dit land, op voorwaarde dat de aarde na zijn dood terugkeerde naar de abdij.
Hij was getrouwd met Hadwide.
Kinderen:

 • Manasses, overleden tussen 1051 en 1067
 • Robert, overleden vóór 1051
 • Hugo
Uit Wikipedia: Rogier de Saint-Pol (Fr)

 

2. Hugo I van Campdavaine
Overleden in 1070.  Zoon van Rogier de Saint-Pol en Hadwide. In 1067 volgde hij zijn vader op als graaf van Saint-Pol.
In 1060 trouwde hij met Clemence, waarvan hij drie zonen heeft:

 • Guy
 • Hugo (Volgt 2)
 • Eustache

Clemence zou zijn hertrouwd met Arnoul d’Ardres, die het regentschap zou hebben verzekerd in de namen van de minderjarige zonen van zijn vrouw.  Op 25 November 1078 gaf Paus Gregorius VII de drie zonen van Hugo I van Campdavaine, de titel van graaf van Saint-Pol.

Uit Wikipedia: Hugo I van Saint-Pol

 

3. Hugo II van Saint-Pol
Geboren rond 1070, overleden circa 1118. Uit het ‘huis Campdavaine’, Zoon van Hugo I van Saint-Pol en van Clementia.
Hij volgde in 1083 zijn overleden broer Gwijde I op als graaf van Saint-Pol. In 1096 nam hij met zijn zoon Ingelram, samen met Robert Curthose, deel aan de Eerste Kruistocht en onderscheidde zich bij de belegering van Antiochië. Hugo II verloor wel zijn zoon Ingelram in Palestina. Bij zijn terugkeer nam hij voor de graaf van Henegouwen de wapens op tegen Robrecht II van Vlaanderen en diens zoon Boudewijn Hapkin. In 1115 nam Boudewijn Hapkin het kasteel van Encre in om het aan zijn neef Karel de Goede te schenken. In 1117 werd het kasteel van Sint-Pols ingenomen.

Hij was gehuwd met Helisende, dochter van Engelram II van Ponthieu (Zie Graven van Ponthieu nr. 4a) en Adelheid van Normandië (Zie Hertogen van Normandië nr. 6b)
Kinderen:

 • Ingelram
 • Hugo III (Volgt 4)
Uit Wikipedia: Hugo II van Saint-Pol

 

4. Hugo III van Saint-Pol
Geboren rond 1100, overleden na 1144. Uit het ‘huis Campdavain.
Hij was een zoon van Hugo II van Saint-Pol en Elisende van Ponthieu.

In 1118 volgde hij zijn vader op als graaf van Saint-Pol, in 1129 werd hij ook graaf van Hesdin. Hugo voerde een verbeten strijd tegen de familie Collet, die naar de Abdij van Saint-Riquier moest vluchten. Hugo verwoestte daarop de abdij en moordde de bewoners uit. In 1136 werd Hugo daarom geëxcommuniceerd. Als penitentie voor zijn misdaden stichtte hij de abdijen van Cercamp, Claircamp en Orcamp, en deed hij een schenking aan de abdij van Fécamp. Paus Innocentius II maakte de excommunicatie kort voor Hugo’s dood ongedaan.

Hugo was 1e gehuwd met Beatrix van Rollancourt.
Uit dit huwelijk kreeg Hugo de volgende kinderen:

 • Ingelram, opvolger
 • Hugo  … -1150
 • Anselm (Volgt 5)
 • Angelica, gehuwd met Anselmus van Hesdin
 • Adelheid, mogelijk gehuwd met Robrecht de Rode, heer van Béthune

Hugo hertrouwde met Margaretha, dochter van Reinout II van Clermont en weduwe van Karel de Goede. Met haar kreeg hij de volgende kinderen:

 • Rudolf  …. – 1152
 • Gwijde, gehuwd met Mathilde van Doulens
 • Beatrix, gehuwd met Robrecht, zoon van Rudolf I van Coucy.
Uit Wikipedia: Hugo III van Saint-Pol

 

5. Anselm van Saint-Pol
Overleden in 1165. Hij was van 1150 tot aan zijn dood graaf van Saint-Pol. Hij behoorde tot het huis Campdavaine.

Anselm was de derde zoon van graaf Hugo III van Saint-Pol en diens echtgenote Beatrix van Rollancourt. In 1150 volgde hij zijn oudere broer Ingelram op als graaf van Saint-Pol, een functie die hij bleef uitoefenen tot aan zijn dood in 1165.
Hij was gehuwd met Eustachia, dochter van heer Willem III van Perche-Gouët en Mabel, bastaarddochter van koning Hendrik I van Engeland.
Ze kregen minstens zes kinderen:

 • Hugo IV   …. -1205    Graaf van Saint-Pol
 • Ingelram
 • Margaretha, huwde met de heer van Amiens
 • Flandrina, huwde met Willem, zoon van graaf Arnoud I van Guînes
 • Gwijde, maarschalk van Ponthieu
 • Beatrix (Volgt 6)
Uit Wikipedia: Anselm van Saint-Pol

 

6. Beatrix van Saint-Pol
Geboren omstreeks 1145. Dochter van Anselm van Saint-Pol en Eustachia, dochter van heer Willem IV van Perche-Gouët.
Zij was gehuwd met Jan I van Ponthieu. Jan was daarvoor al twee keer getrouwd geweest.
Geboren circa 1141, overleden op 30 juni 1191. Hij was van 1147 tot aan zijn dood graaf van Ponthieu. Hij behoorde tot het huis Bellême-Montgommery.
Jan I was een zoon van graaf Gwijde II van Ponthieu (Zie Graven van Ponthieu nr. 7) en diens echtgenote Ida. Na de dood van zijn vader in 1147 werd hij graaf van Ponthieu.
Kinderen:

 • Willem II (1178-1221), graaf van Ponthieu (Volgt Graven van Ponthieu nr. 9)
 • Adela, huwde met heer Thomas van Saint-Valery
 • Margaretha, huwde met heer Engelram van Picquigny
 • Helena, huwde met Willem van Estouteville
Uit Wikipedia: Jan I van Ponthieu
Vermeldingen:

Terug naar:

Graven en Gravinnen

  facebook        

© 3 december 2019