Kwartierstaat Ooms-Braat (5)

 

 Vervolg van Kwartierstaat Ooms-Braat (4)

 

XIV

oomswapen 58.192. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij is geboren omstreeks 1550 en leeft nog in 1622.  Zoon van Adriaen Adriaenszoon Oom (16.384) en N.N.
Hij wordt in 1590 vermeld als pachter van de wijnen- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld en wordt daarin Oomge genoemd. In akten te Ammers-Graveland wordt hij ook wel Oomkens en Noomkens genoemd. Vanaf 1596 is hij schout van Groot-Ammers en substituutschout van Ammers-Graveland. In 1601 wordt hij genoemd als Heiligegeestmeester. Hij is in 1611 schepen in Gelkenes en gaarmeester van de Baronie van Liesveld in 1615. Op 27-2-1597 koopt hij op een publieke veling een huis en erf te Nieuwpoort aan de oostzijde van de binnenhaven benedendams, afkomstig van wijlen Lijntgen Willems. De inzet van 350 gulden is door Adriaen verhoogd tot 370 gulden, waardoor hij koper is geworden. In 1622 woonde hij aan de Kerksteeg te Gelkenes in de Baronie van Liesveld.
Hij was gehuwd met:

8.193. Nelletgen Adriaensdochter.
Dochter van Adriaen Pieterszoon (16.386), schout van Groot-Ammers.

8.196. Pieter Gillisz de Cuijper.
Geboren circa 1560. Zoon van Gillis de Cuijper (16.392)
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

8.198. Willem N.N.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

8.200. Aelbert de Bas
Geboren rond 1570.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

8202 = 4.098. Cornelis Pieterszoon de Cuijper.
Geboren omstreeks 1590, overleden 1635. Zoon van Pieter Gillisz de Cuijper.
Rentmeester van de Baronie van Liesveld.
Hij was gehuwd met:

8203 = 4.099. Lijsbeth Willemsdr.

8.208. Teunis (Seevenhoven).
Geboren rond 1570. Gehuwd met een onbekende vrouw.

8.256 = 6.912. Hendrick Woutersz Verduijn. 
Geboren circa 1520, overleden circa 1542. Zoon van Wouter Cornelisz Verduijn (16.512 = 13.824).
Hij was bewoner van een Hofstede te Charlois. 
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

8.258 = 6.914. Ewout Dircxz Verschoor.
Hij is geboren rond 1525. Beroep: bouwman te Charlois. Hij koopt tienden te Charlois 1566 en 1569. Hij is overleden tussen 1569 en 1578 te Charlois. Zoon van Dirck Ewouts Verschoor (6.516 = 13.828).
Hij was gehuwd met:

8.259 Hadewij Aerts. Geboren in 1530, overleden in 1598.

8.260 = 6.916. (Sparreboom).

8.264 = 6.920. (Klaren).

8.268 = 6.924. Anthonis Willemsz Rietveld.
Geboren rond 1570 te Benschop, overleden voor 1633 te Benschop. Zoon van Willem Anthonisz Rietveld (16.538 = 13.848) en Elisabeth Cornelisdr.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

8.270 = 6.928. Jan Jacobsz Groeneveld
Geboren rond 1580, overleden voor 1630. Zoon van Jacob Cornelisz Groeneveld (16.540) en Merrichgen.
Hij was gehuwd met:

8.271. N.N. een onbekende vrouw.

8.640. Jacob Verhoogh
Geboren rond 1540.
Hij was gehuwd met:

8641.  N.N. een onbekende vrouw.

9.984.  Arent, vader van Aernt de Booij (4.992).

10.432. Arie Pieters Willems
Hij is geboren rond 1525 te Stolwijk.
Hij trouwde 2e rond 1575 met Barber Aalberts.
Hij trouwde 1e rond 1550 met:

10.433. Jannigje

10.480. Jan Visser
Geboren rond 1580.
Hij was gehuwd met:

10.481. N.N.

12.300. Teunis Schaepsboer
Hij was gehuwd met:

12.301. N.N.

12.312. N.N. (Landmeter)

12.368. Cornelis Eelants
Geboren in 1535 te Poortugaal. Zoon van Eeland Beyensz (24.736) en Roockie Pieters.
Hij is getrouwd met:

12.369. Meijnsje Jacobsdr
Geboren in 1540.

12.386. Pieter Jan Boenes
Dijkgraaf van Zuidland. Zoon van Jan Boenes.
Hij was gehuwd met:

12.387. N.N.

12.548. Gabriel Willems van Gaesbeeck 
Geboren in 1490 te Poortugaal, overleden in 1566 te Rhoon. Zoon van Willem Burgertsz van Gaesbeeck  (25.096) en Geertruyt Pier Suetendr.
Hij was gehuwd met:

12.549. Maartje Kolijnsdr

12.672. Cornelis Philips (Vermaet)
Geboren circa 1507 te Utrecht, zoon van Philip Luijtgens van der Mathe (25.344) en Gerritgen Thomasdr Corlinck.
Brouwer, biersteker te Rhoon.
Hij was gehuwd met:

12.673. Katrijn (Trijntje) Jansdr de Koning
Dochter van Jan Jacobs de Coning (25.346) en Ariaentge Pieter Gijsbrechtsdr.

12.674.  Gerrit van Rhoon
Geboren Leiden circa 1520, schildknaap 1553, bewoner van het Huys te Rhoon 1553, baljuw van Rhoon 1557, eigenaar van het slot Valckesteyn onder Poortugaal 1578-1582, heemraad van Rhoon 1589. Zoon van Pieter IV van Roden (25.348) en Anna van Grave.
Hij had een buitenechtelijke relatie met:

12.675. Katrijna Clementsdr.
Geboren circa 1520. Dochter van Clement Aertsz en Adriaentge Andriesdr.

13.824. Wouter Cornelisz Verduijn
Geboren ca. 1490. Schepen van Charlois. Zoon van Cornelis Verduyn (27.648).
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.


XV

oomswapen 516.384. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Geboren vóór 1525. Waarschijnlijk dezelfde als Adriaen Adriaenszoon die in 1562 procedeert tegen Pieter Willemszoon te Ammers-Graveland en in 1563 een overeenkomst sluit met Cornelis Aertszoon Vinck over een stuk grond te Ammers-Graveland.
Hij was gehuwd met:

16.385. N.N. een onbekende vrouw.

16.540. Jacob Cornelisz Groeneveld
Hij was gehuwd met

16.541.  Merrichgen

24.736. Eeland Beyensz
Geboren rond 1510. Overleden voor 21 september 1557.
Hij was gehuwd met:

24.737. Roockie Pieters
Overleden na 21 september 1557. Dochter van Pieter Waddes (49.474) en Lijsbeth Cornelisse.

24.772. Jan Boenes
Hij was gehuwd met:

24.773. N.N.

25.096. Willem Burgertsz van Gaesbeeck
Geboren 1460 te Poortugaal, overleden 1504 aldaar. Zoon van Burgher van Gaesbeeck (50.192).

25.097. Geertruyt Pier Suetendr.
Geboren in 1460, overleden in 1533.

25.344. Philip Luijtgens van der Mathe
Geboren  circa 1475, overleden voor 27 februari 1532 te Utrecht.  Zoon van Luijtgen Wouters van der Mathe en Celye Goyert Gherytsdr. Burger van Utrecht 1501, bierbrouwer te Utrecht.
Hij huwde op 14 juli 1502 te Utrecht met:

25.345. Gerritgen Thomasdr Corlinck
Overleden 1536/1537, weduwe van Jan Ghijsbertsz (Hack).

25.348. Pieter IV van Roden
Geboren circa 1460, ambachtsheer van Rhoon (1502-1534) en Pendrecht (1520-1534). Zoon van Pieter III van Roden (50.696) en Margriet Gerritsdr Storms van Weena.

25.349. Anna van Grave
Overleden 6 maart 1549. Dochter van Raes van Grave, heer van Hevere, en Elisabeth van Sinte Guericx.

27.648. Cornelis Verduyn
Geboren ca. 1470. Zoon van Cornelis van der Duyn (55.296) en Elisabeth van Asperen van Vuren.
Erfgenaam van zijn halfbroer Adriaen voor het gerecht te Gorinchem.
Hij was gehuwd met:

27.649. N.N.


XVI

oomswapen 532.768. Adriaen Oom
Geboren rond 1495. Hij was gehuwd met:

32.769. N.N.  een onbekende vrouw.

 

49.474. Pieter Waddes

49.475. Lijsbeth Cornelisse

50.192. Burgher van Gaesbeeck
Geboren 1410. Bastaardzoon van Jacob van Gaasbeek (100.384)
Hij was gehuwd met:

50.193. N.N. 

50.696.  Pieter III van Roden
Geboren circa1420, beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader 1 aug. 1455, met een twintigste deel 1465, koopt tweemaal een vierde deel 1471, 1474, uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483-1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht. Zoon van Pieter II van Roden, alias Pieter ute Duvelant (101.392) en Adriane Dierc Zaijendr van der Lee.
Hij trouwde tussen 1460 en 23 mei 1474 met:

50.697. Margriet Gerritsdr. Storms van Weena
Geboren Delft omstreeks 1440. Dochter van Gerrit Willem Stormsz, schepen en thesaurier van Delft, en Maria Vranck Lambrechtsdr.

55.296. Cornelis van der Duyn 
Geboren circa 1450, overleden circa 1510. Zoon van Adam van der Duyn (110.592)
Na overlijden van zijn vader wordt Cornelis Heer van Werkendam in 1484.
Hij huwde 2e met Adriana Dircsdochter.
Hij huwde 1e  met:

55.297.  Elizabeth van van Asperen van Vuren
Dochter van Otto Herbarensz van Asperen van Vuren (110.594) en Arnolda de Cock van Opijnen (110.595).


 

XVII

65.536. N.N. (Oom)

100.384. Jacob van Gaasbeek
Ook genaamd Jacob van Abcoude. Geboren rond 1390 – overleden te Brussel op 6 februari 1459. Hij was een zoon van Zweder van Abcoude  en Anna van Leiningen.
Hij was heer (baron) van Gaasbeek, Abcoude, Putten, Strijen en Coelhorst. Tevens was hij stadhouder van Holland, erfmaarschalk van Henegouwen, raadsheer van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, en een van de rijkste edelen van de vroege 15e eeuw in Holland en Brabant.
Jacob trouwde 1e met Johanna van Ligne.  Zij hadden één zoon, Antoon, die vroeg stierf (1411-1429). Hij hertrouwde in 1417 met Margaretha van Schoonvorst, een dochter van Koenraad van Schoonvorst, heer van Elslo. Dit huwelijk bleef kinderloos. Hij had een bastaard zoon uit een buitenechtelijke relatie:

100.385. N.N.

101.392. Pieter II van Roden
Alias Pieter ute Duvelant. geboren ca.1380 (geschat), ambachtsheer van Rhoon (1411-37), schepen van Dordrecht (1445), overleden vóór 26 september 1454. Zoon van Boudijn van Roden (202.784) en Willemina Vranc Dirc Zaijendr.
Hij trouwde vóór 28 februari in 1414 met:

101.393. Adriane Dierc Zaijendr. van der Lee
Dochter van Dirc Zaij Goeswijnszoon van der Lede, baljuw van Schiedam, schout van Katwijk, en Katrijn, bastaarddochter van Dirc van Wassenaer.

101.394. Gerrit Willems Storm van Weena
Geboren 1410, overleden 1460. Hij was schepen en thesaurier van Delft.
Zoon van Willem Gerrits Storm van Weena en Machteld Franken van der Does.
Hij was gehuwd met:

101.395. Maria Vrancken van der Meer
Geboren circa 1398 te Delft, begraven te Delft.
Dochter van Vranck Lambrechts van der Meer (202.790) en Catharina van Foreest (202.791).

110.592. Adam van der Duyn
Geboren circa 1415. Heer van Werkendam. Zoon van Jan van der Duyn (221.184) en Sophie van den Wale.
Hij was gehuwd met:

110.593. N.N.

110.594. Otto Herbarensz van Asperen van Vuren
Geboren voor 1385, overleden na 1473. Zoon van Herbaren Ottensz van Asperen van Vuren en Udele Waltart Reinoltsdr.
Beleend met Huis te Vuren 1424, beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1430), heer van Spijk (1434-1441), neemt de leenhoogheid over van een leen te Beesd leenroerig aan de hofstad te Spijck (15maart 1438), beleend met Enspijk (1438), beleend met goederen te Rumpt, Tricht en Vuren (1468) leenroerig aan Arkel.
Hoeve/huis Rumpt, dagelijks gerecht Enspijk 1468 (archief Huis Spijk), vermeld te Enspijk (1475).
Hij was 2e gehuwd met Agnes van Rijn, weduwe van Jan van Renesse.
Hij huwde 1e met:

110.595. Arnolda de Cock van Opijnen
Dochter van Arend de Cock van Opijnen (221.190) en Christina van der Horst (221.191).


 

XVIII

200.768. Sweder III van Abcoude
Geboren circa 1350, overleden  te Radda, Toscane , Italië op  22 of 23 april 1400. Zoon van Gijsbrecht van Abcoude (401.536) en Johanna van Horne (401.537).
Hij was heer van Gaasbeek, Putten en Strijen.
Hij was getrouwd met:

200.769. Anna van Leiningen
Geboren 1360, overleden 1400. Dochter van Frederik VII van Leiningen-Dagsburg en Jolanda van Gulik-Bergheim.

202.784. Boudijn van Roden
Geboren circa 1350. Ambachtsheer van Rhoon (1380-99), vanaf 1393 beleend met de polder Zwaardijk met tienden, hoge- en lage heerlijkheid en dijkgraafschap, overleden vóór 28.10.1408. Zoon van Pieter I van Roden (405.568) en Belij.
Hij was getrouwd met:

202.785. Willemina Vranc Dirc Zaijendr
Dochter van Vranck Dirc Zaijsz, schout van Kethel en Lijsbeth.

202.786. Dirc Zaij Goeswijnszoon van der Lede
Geboren omstreeks 1345. Baljuw van Schiedam, was beleend met de Spieringhoeck. Zoon van Goeswijn Jansz Saij.
Hij was gehuwd met:

202.787. Katrijn van Wassenaer
Bastaarddochter van Dirk III van Wassenaer (405.574).
Geboren in of na 1356.

202.788. Willem Gerrits Storm van Weena
Geboren circa 1380. Zoon van Gerrit Storm van Weena (4.05.576) en N.N.
Hij was gehuwd met:

202.789. Machteld Vrancken van der Does
Geboren 1385. Dochter van Frank van der Does (405.578)

202.790. Vranck Lambrechts van der Meer
Schepen van Delft in 1434, 1436 en 1437, geboren circa 1374 te Haarlem, overleden na 1438, begraven te Delft. Hij was een zoon van Lambrecht van Tol(van der Meer) (405.580) en Alijd van Hodenpijl (405.581).

202.791. Catharina van Foreest 
Geboren 1378, Haarlem , overleden 1428. Dochter van Jan van Foreest (405.582) en Ida Cuser (405.583).

221.184. Jan van der Duyn
Geboren voor 1379. Ambachtsheer van Heijnenoordt. Zoon van Daem van der Duyn (442.368) en Alijt Jacob Bredendochter‏‎.
Hij was gehuwd met:

221.184. Sophie van den Wale
Dochter van Wouter van den Wale en Elisabeth van Rossum.

221.188. Herbaren Ottensz van van Asperen van Vuren
Geboren vóór 1385, overleden omztreeks 1425. Zoon van Otto Herbertsz van Asperen van Vuren (442.376) en Geertruid de Cock van Opijnen (442.377).
Hij erft van zijn vader huis en hofstad te Rumpt (1403), beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1413).
Hij is getrouwd  voor 1407 met:

221.189. Udele Waltart Reinoltsdr
Zij hertrouwd met Adam van Heukelom.

221.190. Arend de Cock van Opijnen
Geboren in 1385 overleden in 1422. Zoon van Johan III de Cock van Opijnen (442.380) en Rosela van Buren (442381).
Hij is in 1410 getrouwd met:

221.191. Christina van der Horst
Overleden in 1439. Dochter van Alphardt van der Horst (442.382) en  Belia van Braekel.


 

XIX

401.536. Gijsbrecht van Abcoude
Geboren 1310, overleden 25 juli 1372. Zoon van Sweder II van Abcoude (803.072) en Mabelia van Arkel.
Heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede.
Hij trouwde in 1349  met:

401.537.  Johanna van Horne
Geboren 1320, 4 juli 1356. Vrouwe van Gaesbeeck. Dochter van Willem IV van Horne (803.074) en Oda van Putten en Strijen.

405.568. Pieter I van Roden
geboren circa1320. Ambachtsheer van Rhoon (1360-69), beleend met een stuk veenland (1368), overleden vóór 26 januari 1378. Zoon van Boudijn van Roden (811.136) en Alverade van Wendelnesse.
Hij trouwtde vóór 25 augustus 1360 met:

405.569. Belij

405.572. Goeswijn Jansz Saij.
Hij was gehuwd met:

405.573. N.N.

405.574. Dirk III van Wassenaer
Geboren omstreeks 1325 – overleden 1391 of 1392. Hij was een zoon van Filips III van Wassenaer (811.148) en Elisabeth van der Dussen. Hij was burggraaf van Leiden en bewoonde eind 14e eeuw het Kasteel Paddenpoel aldaar.
Hij huwde met Machteld Oem (dochter van Gilles Oem, heer van Barendrecht).
Hij had een dochter uit een buitenechtelijk relatie met:

405.575. N.N.

4.05.576. Gerrit Storm van Weena
Geboren circa 1355. Zoon van Adriaan van Weena (811.152) en N.N.
Hij was gehuwd met:

4.05.577. N.N.

405.578. Frank van der Does.
Gehuwd met:

405.579. N.N.

405.582. Jan van Foreest 
Genoemd 1367, overleden te Haarlem, 1413. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, was schepen en vroedschap te Haarlem, schout van Oudewater en (hoog)heemraad van Rijnland.  In 1367 volgde hij zijn vader op in diens Rijnlandse heerlijkheid. Jan van Foreest werd geboren als zoon van Herpert van Foreest (811.164). De naam van zijn moeder is onbekend. In 1367 volgde hij zijn vader op in diens Rijnlandse heerlijkheid.
Hij trouwde rond 1370 met:

405.583. Ida Cuser
Geboren circa 1355. Dochter van Koenraad Cuser van Oosterwijk (811.164) en Clemeyns Gerrit Boelendochter, vrouwe van Sloten.

442.368. Daem van der Duyn
Overleden 17 januari 1417. Hoogheemraad van Schieland. Ridder.
Zoon van Jan der Duyn (884.736) en Aechte van Hoylede.
Hij was 2e gehuwd met Christine van Wielesteyn Foeckendochter. Zij is een dochter van Foecken Foeckensz, heer van Waalwijk, Baardwijk en Sprang.
Hij was 1e gehuwd met:

442.369. Alijt Jacob Bredendochter‏‎

442.376. Otto Herbertsz van Asperen van Vuren
Geboren voor 1360, overleden na 1425. Zoon van Herbaren van Asperen van Vuren (884.752) en Margaretha de Cock van Batenburg (884.753).
Beleend met Hellouw en Haaften (1371), heer van Rumpt 1371, ridder (1383), pachter van de tienden van Hellouw en Haaften (1417-1425).
Hij was gehuwd met:

442.377.  Geertruid de Cock van Opijnen
Dochter van Arend II de Cock van Opijnen en Christine van der Horst.

442.380. Johan III de Cock van Opijnen
Geboren in 1360, overleden in 1395.
Zoon van Johan II de Cock van Opijnen (884.760) en Aleida Overrijn.
Hij was gehuwd met:

442.381. Rosela van Buren 
Geboren 1365. Dochter van Allard V van Buren (884.762),  Heer van Buren en Beusichem en van Elisabeth van Bronkhorst-Batenburg.

442.382. Alphardt van der Horst
Hij was gehuwd met:

442.383. Belia van Braekel


XX

803.072. Sweder II van Abcoude
Geboren 1307, overleden 15 april 1347. Zoon van Gijsbrecht II van Zuylen van Abcoude (1.606.144) en Helwich van Cats.
Heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede.
Hij was gehuwd met:

803.073. Mabelia van Arkel
Dochter van Jan III van Arkel en Mabelia van Voorne.

803.074. Willem IV van Horne
Geboren in 1302, overleden in 1343. Heer van Horn, Altena, Loon op Zand en Gaasbeek. Ook was hij heer van Heeze.
Hij was de zoon van Gerard I van Horne (1.606.148) en Johanna van Leuven-Gaasbeek (1.606.149), vrouwe van Gaasbeek.

803.075. Oda van Putten en Strijen.
Geboren 1295, overleden voor 1336). Zij was een dochter van Nicolaas III van Putten heer van Putten en Aleida vrouwe van Strijen.

811.136. Boudijn van Roden
Geboren circa 1290, balling (1321). Ambachtsheer van Rhoon (1321-40), overleden vóór 3 januari 1347.
Zoon van Pieter van Ernemuiden (1.622.272.), ambachtsheer van Rhoon.
Hij was getrouwd met:

811.137. Alverade van Wendelnesse

811.144. Jan Zaij
Hij was gehuwd met:

811.145. N.N.

811.148. Filips III van Wassenaer
Geboren te Voorschoten in 1307, overleden voor 5 januari 1348. Zoon van Dirk II van Wassenaer (1.622.296), burggraaf van Leiden en ambachtsheer van Voorburg en Alverardis Bertha van Cuijk, erfdochter van Leiden.
Hij nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel ‘t Zand dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest.
Hij trouwde 1e met Goedele van Benthem en 3e met Catharina Dudinck.
Zijn tweede vrouw en moeder van Dirk III van Wassenaer was:

811.149. Elisabeth van der Dussen 
Geboren in 1305, overleden in 1333. Dochter van ridder Jan II van der Dussen (1.622.298), heer van Dussen en Heeraartswaarde en van Beatrix van der Sluijs (ca. 1280 – ).

811.152. Adriaan van Weena
Geboren in 1330. Zoon van Adriaen van Weena (1.622.304) en N.N.
Hij was gehuwd met:

811.153. N.N.

811.156. N.N. (van der Does)

811.164. Herpert van Foreest 
(Ook: Herbaren) (Genoemd 1334, overleden te Haarlem in 1367. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, was schepen te Haarlem en lid van de hoge vierschaar onder graaf Willem V van Holland. Herpert van Foreest werd geboren als zoon van Jan van Foreest (1.622.328) en Aleid van Henegouwen van Avesnes (1.622.329). In 1334 had hij grond in leen bij Moordrecht. In 1347 volgde hij zijn vader op in diens ambachtsheerlijkheid in het Rijnland.
Hij was gehuwd met:

811.165. N.N.

811.166. Coenraad Cuser
Geboren ca. 1327, overleden 1407. Heer van Oosterwijk, Amstelveen,Sloten, Osdorp en Schoterbosch. Baljuw van Amstelland 1368/70, baljuw Rijnland 1380/83, 1397 houtvester van Holland, 1400 kastelein van Teilingen en raad van hertog Albrecht, verbannen 1403. Zoon van Willem Cuser (1.622.332) en Ida van Oosterwijk.

884.736. Jan der Duyn
Geboren circa 1310, overleden 1369. Hoogheemraad van Schieland. Zoon van Willem van der Duyn (1.769.472) en Ida van Egmont.
Beleend met het leen van Brederode met het huis ter Duyn en 10 morgen land te Zevenhuizen 22 april 1348 door zijn vader Willem van der Duyn.
Hij was gehuwd met:

884.737. Aechte van Hoylede

884.752. Herbaren van Asperen van Vuren
Geboren 1295. Zoon van Otto II van Heukelom (1.769.504) en N. van Buren (1.769.505).
In 1320 trouwde hij met:

884.753. Margaretha de Cock van Batenburg
Geboren in 1299. Dochter van Rudolf II de Cock Heer van Weerdenburg en Margaretha van Batenburg.

884.760. Johan II de Cock van Opijnen
Geboren in 1330, overleden in 1392. Zoon van Arend I de Cock van Opijnen (1.769.520) en Geertruij van Broeckhuijsen
Hij is in 1355 getrouwd met:

884.761. Aleida Overrijn

884.762. Allard V van Buren
Geboren rond 1335, overleden 1408. Hij was een ridder en heer van Buren en Beusichem. Hij verleende in 1395 de stad Buren haar stadsrechten. Zoon van Allard IV van Buren (1.769.524) en Mabelia van Caets, dochter van Gijsbert van Kaets, heer van Beusichem en borg van de bisschop van Utrecht. Hij was de eerste die zich heer van Buren en Beusichem noemde, na het overlijden van zijn moeder rond 1367.
In Buren is een straat naar hem vernoemd, de Ridder Allard Laan.
Hij is in 1360  getrouwd met:

884.763. Elisabeth van Bronkhorst-Batenburg
Geboren in 1340, overleden in 1413. Dochter van Gijsbert III van Bronkhorst-Batenburg en Catharina van Leefdael.


XXI

1.606.144. Gijsbrecht II van Zuylen van Abcoude 
Geboren 1260, overleden 1300. Zoon van Sweder I van Zuylen en Abcoude (3.212.288) en Afkijn van Schoonhoven.
Heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede.
Hij was gehuwd met:

1.606.145. Helwich van Cats
Geboren in 1265. Dochter van Nicolaas vrijheer van Cats, heer van Schoonhoven.

1.606.148. Gerard I van Horne  
Geboren in 1270, overleden in 1331.
Hij was de zoon van Willem II van Horne en Agnes van Perwijs.
Hij was heer van Horn, het Land van Altena, Perwijs en Herlaar en ook was hij heer van Heeze en Oost-Barendrecht.
In het jaar 1321 verkocht hij de heerlijkheid Oost-Barendrecht aan Jan Gillisz. Oem, baljuw van Zuid-Holland.
Hij was gehuwd met:

1.606.149. Johanna van Leuven-Gaasbeek
Zij was vrouwe van Gaasbeek. Zij was de dochter van Hendrik van Leuven (3.212.298) en Isabella van Beveren.

1.622.272. Pieter van Ernemuiden
Geboren circa 1260. Ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311).
Zoon van Boudijn Willems ute Duvelant (3.244.544) en N.N.
Hij was gehuwd met:

1.622.273. N.N

1.622.274. N.N. (Wendelnesse)

1.622.288 N.N. (Zaij)

1.622.296. Dirk II van Wassenaer
Geboren circa 1230, overleden kort na 1310. Zoon van Filips II van Wassenaer van Duvenvoirde (3.244.592) en N. van de Wateringhe
Hij bezat Huis ter Horst (Voorschoten). In 1272 verkocht hij al zijn rechten te Schiedam aan gravin Aleid van Avesnes. Zijn tolrechten te Dordrecht verkocht hij in 1288 aan Floris V graaf van Holland en Zeeland.
Zijn vrouw was:

1.622.297.  Alverardis Bertha van Cuijk
Dochter van Hendrik van Cuijk (3.244.594) burggraaf van Leiden en Halewijn van Egmont (1260-1310).

1.622.298. Jan II van der Dussen
Ridder, heer van Dussen en Heeraartswaarde 1298-1326, leenman van de heren van Putten en Strijen. Zoon van Jan I van der Dussen en Elisabeth van Polanen.
Hij trouwde 1e met Jacoba van Drongelen.
Hij trouwde 2e met:

1.622.299. Beatrix van der Sluijs
Geboren circa 1280. Zij was een dochter van Arnold van der Sluijs (3.244.598) en Agnes van Boukhorst van der Leck.

1.622.304. Adriaen van Weena
Overleden 1360. Zoon van Jacob van Weena (3.244.608) en N.N.
Hij was gehuwd met:

1.622.305. N.N.

1.622.328. Jan van Foreest 
Genoemd 1324, overleden 1349. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, en leenman van de “Baten” onder Koudekerk aan den Rijn. Jan van Foreest werd geboren als zoon van Herpert van Foreest (3.244.656). De naam van zijn moeder is onbekend. In 1327 trouwde hij met Aleid van Henegouwen van Avesnes (overleden ± 1350), bastaarddochter van Jan II van Avesnes (3.244.658).

1.622.329. Aleid van Henegouwen van Avesnes
Overleden ± 1350. Bastaarddochter van Jan II van Avesnes (3.244.658).

1.622.332. Willem Cuser
Geboren Schoten, ca. 1290, overleden 13 januari 1355 Hij werd rond 1290 geboren als bastaardzoon van Jan II van Avesnes (3.244.664), de toenmalige Graaf van Henegouwen en Ymoete. Willem Cuser wordt in 1318 als slotvoogd van kasteelTollenburg in De Mars bij Rhenen genoemd, dat onder aanvoering van Dirk van Lienden werd verbrand tijdens een opstand van de Neder-Betuwers.
Hij trouwde voor de tweede keer met jonkvrouw Mechteld van Heemstede.
Hij trouwde de eerste keer met:

1.622.333. Ida van Oosterwijk
Dochter van Coen, heer van Oosterwijk en Ada van Haaften.

1.769.472. Willem van der Duyn  
Geboren circa 1285. Overleden ná 22 april 1348. Schout van Zevenhuizen (1320), hoogheemraad van Schieland (1347). Zoon van Jan van den Doortoge (3.538.944).
In 1348 werd op paasmaandag, door schout Willem van der Dune aan het “Heilige Feest” van Zevenhuizen een jaarlijkse rente geschonken van dertig schellingen.
Hij was gehuwd met:

1.769.473. Ida van Egmont.
Geboren 1317. Dochter van Wouter III van Egmont en Beatrijs van der Doirtoghe.

1.769.504. Otto II van Heukelom
Heer van Asperen en Hagestein. Zoon van Otto I van Heukelom (3.539.008).
Overleden 26 september 1345 (gesneuveld bij Staveren).
Hij was gehuwd met:

1.769.505. N. van Buren

1.769.520. Arend I de Cock van Opijnen
Geboren in 1295, overleden in 1363. Zoon van Johan I de Cock van Opijnen (3.539.040) en Aleida van Baer.
Hij is in 1330 getrouwd met:

1.769.520. Geertruijd van Broeckhuijsen
Geboren in 1310. Dochter van Johan III van Broeckhuysen en Sophia von Loë.

1.769.524. Allard IV van Buren
Geboren in 1300, overleden in 1350. Heer van Buren. Zoon van Allard III van Buren en Elisabeth de Vriese, Vrouwe van Balgoy.
Hij is in 1335 getrouwd met:

1.769.525. Mabelia Caets
Vrouwe van Bosichem. Dochter van Gijsbrecht Caets en Elisabeth van Bosichem.


XXII

3.212.288. Sweder I van Zuylen en Abcoude 
Geboren rond 1240, overleden 1287. Zoon van Gijsbrecht I van Zuylen (6.424.576)(Zie Heren van Zuylen nr. 4) en Berta van Abcoude.
Heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede.
Hij was gehuwd met:

3.212.289. Asekijn van Schoonhoven
Geboren omstreeks 1240. Zij was eerder gehuwd met Hugo Botter van der Lede. Die o.a. heer van Schoonhoven was. Zij had Schoonhoven in lijftocht ontvangen en verkoopt in 1280 Schoonhoven aan Nicolaas van Cats.

3.212.298. Hendrik van Leuven-Gaasbeek
Overleden in 1285. Heer van Gaasbeek. Zoon van Godfried van Leuven-Gaasbeek (6.424.596) en Maria van Oudenaarde.
Hij trouwde met:

3.212.299. Isabella van Beveren 
Dochter van Dirk IV van Beveren, Burggraaf van Dixmuiden en Marguerite de Brienne-Ramerupt.

3.244.544. Boudijn Willems ute Duvelant.
Alias Boudijn van Roden, geboren ca.1230. Hij verwerft een ambacht in Duveland groot 80 gemeten (1282), ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311), overleden na 31 juli 1311. Zoon van Willem ute Duvelant (6489088) en N.N.

3.244.592. Filips II van Wassenaer van Duvenvoirde
Geboren circa 1220. Heer van Wassenaer, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V van Holland en Jan I van Holland. Zoon van Dirk I van Wassenaer (6.489.184) en Bertha van Rijswijk.
Hij was gehuwd met:

3.244.593. N. van de Wateringhe
Dochter van Jan van de Wateringhe (6.489.186)

3.244.594. Hendrik van Cuijk
Geboren te  Leiden omstreeks 1245. Burggraaf van Leiden 1266-1319, heer van Leiderdorp.
Hij was gehuwd met:

3.244.595. Halewijn van Egmont
Dochter van Willem, heer van Egmond (6.489.190) en Ada van Brederode.

3.244.598. Arnold van der Sluijs
Overleden 28 november 1296, Brabantse ridder.  Zoon van Hendrik van Heusden (6.489.196) en Elisabeth van Doeveren.
Hij was 1e gehuwd met Aleydis van Roistelle. Na haar overlijden was hij gehuwd met:

3.244.599. Agnes van Boukhorst van der Leck
Geboren circa 1261, overleden circa 1310.
Zij was een dochter van Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen.

3.244.608. Jacob van Weena 
Overleden 1349. Zoon van Willem van Weena (6.489.216) en N.N.
Hij was gehuwd met:

3.244.608. N.N.

3.244.656. Herpert van Foreest 
(Ook wel Herbaren) Genoemd in 1278, overleden 1283), ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg. Herpert van Foreest werd geboren als oudste zoon en leenopvolger van Willem van Foreest (6.489.312). Zijn moeder was Beatrijs van der Woert (6.489.313). Volgens zijn vaders testament van 19 november 1278 erfde Herpernus de Rijnlandse ambachtsheerlijkheden, wat toen nog het terrarum de Foreest heette. In het Oude Register van Graaf Floris V van Holland is sprake van Hardenbernus de Foreest die omstreeks 1283 het officium de Foreest in leen hield.
Hij was gehuwd met:

3.244.657. N.N.

3.244.658 = 3.244.664. Jan II van Avesnes
Geboren 1247 – overleden Valencijn, 22 augustus 1304), was als Jan I, graaf van Henegouwen van 1280 tot 1304 en als Jan II graaf van Holland en Zeeland van 1299 tot 1304.
Jan was de oudste zoon van Jan I van Avesnes (6489.328) en Aleid van Holland (6489.329) . Zijn vader Jan en Margaretha hadden een lange strijd gevoerd over de verdeling van de goederen van Margaretha. Daaruit volgde dat vader Jan Henegouwen zou erven, maar omdat hij voor Margaretha overleed ging dit recht over op Jan II.

3.244.664 = 3.244.658. Jan II van Avesnes

3.538.944. Jan van den Doortoghe
Geboren omstreeks 1260. Overleden op 27 maart 1297 bij Vronen, gesneuveld in de strijd tegen de West-Friezen.
Zoon van Floris van Brederode, heer van de Doortoghe  (7.077.888) en N. van Naaldwijk.
Hij was gehuwd met:

3.538.945. N.N.

3.539.008. Otto I van Heukelom 
Heer van Asperen. Zoon van Herbaren II van de Lede (7.078.016) en Alveradis van Heusden, dochter van Jan III van Heusden en Aleida van Cuijck.
Vermeld 1254-1283, akte van opdracht 1314 aan Willem III graaf van Holland tot open stad = Asperen.
Gehuwd met:

3.539.009. N.N.

3.539.040. Johan I de Cock van Opijnen
Geboren in 1265, overleden in 1335. Zoon van Hendrik de Cock van Opijnen (7.078.080) en Elisabeth van Rossum.
Hij was gehuwd met:

3.539.041. Aleida van Baer
Geboren in 1270. Dochter van Gerard van Rheden, heer van Baer.


XXIII

6.424.576. Gijsbrecht I van Zuylen
Geboren omstreeks 1220,  overleden in 1260. Zoon van Steven II van Zuylen (12.849.152) en een dochter van Otto I van Buren.
Hij was 1e gehuwd met Johanna van Haamstede.  Hij was 2e gehuwd met:

6.424.577. Berta van Abcoude

6.424.596. Godfried van Leuven-Gaasbeek
Geboren in 1209, overleden op  21 januari 1253. Hij was de eerste heer van Gaasbeek en de bouwheer van het kasteel van Gaasbeek. Hij was ook heer van Herstal en van Baucignies.
Godfried was een zoon van hertog Hendrik I van Brabant (12.849.192) en Mathilde van Boulogne. De hertog van Brabant creëerde het land van Gaasbeek om het hertogdom te verdedigen tegen het graafschap Henegouwen. Als heer van Gaasbeek werd hij opgevolgd door zijn zoon Hendrik.
Hij was eerst gehuwd met Adelheid Berthout. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Zijn tweede huwelijk was met:

6.424.597. Maria van Oudenaarde, dochter van Arnoud, Heer van Oudenaarde en Pamele en zijn vrouw Alix de Rosoy.

6.489.088. Willem ute Duvelant
Geboren ca.1180/90 (onmondig 1199). Zoon van Boudijn ute Duvelant (12.978.176)
Hij was gehuwd met:

6.489.089. N.N.

6.489.190.  Willem II van Egmont
Geboren circa 1235, overleden 20 maart 1304.  Hij was zeventiende heer van Egmont. Willem was een zoon van Gerard van Egmont (12.978.380) en Elisabeth van Montfoort.
Hij was gehuwd met:

6.489.191. Ada van Brederode
Geboren 1232 — overleden omstreeks 1297.
Dochter van Dirk van Teylingen, heer van Brederode en Alverade van Heusden.

6.489.216. Willem van Weena 
Hoogheemraad van Schieland. Zoon van Dirck Bouckels van Weena (12.978.432) en N.N.
Hij was gehuwd met:

6.489.217. N.N.

6.489.312. Willem van Foreest
Genoemd in 1278. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg.
Willem van Foreest is de stamvader van het Hollandse oud adellijke geslacht Van Foreest. Zoon van Wilhelmus Richolfusz de Foresto (12.978.624) (Duits Rijnlands ridder) en  Mathildis (Machteld) de Berga (12.978.624). Machteld is de stammoeder van het Hollandse geslacht Van Foreest. Zij wordt zijdelings vermeld in een grafelijke oorkonde van 27 juli 1250. Uit de ligging van de goederen die daar worden genoemd, heeft men geconcludeerd dat zij toen vrouwe van Middelburg was. De naam van haar heerlijkheid wordt in deze akte echter niet genoemd. Het is aannemelijk dat Willem van Foreest haar oudste zoon en leenopvolger is, want volgens zijn testament uit 1278 omvat zijn nalatenschap de Rijnlandse heerlijkheid wat toen nog terrarum de Foreest heette.
Willem van Foreest was gehuwd met:

6.489.313. Beatrijs van der Woert
Geboren 1231. Dochter van Herbaren van der Woert (12.978.626) en Machteld van Teylingen (12.978.627).

6.489.328. Jan I van Avesnes
Geboren Houffalize, april 1218, overleden Valencijn, 24 december 1257) was (erf)graaf van Henegouwen.
Jan was de oudste zoon van Burchard van Avesnes en Margaretha van Vlaanderen. Dit huwelijk werd echter onder politieke druk onwettig verklaard en ontbonden. Zijn moeder hertrouwde met Willem II van Dampierre en erfde in 1244 de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Zij benoemde de kinderen uit haar tweede huwelijk tot haar erfgenamen.
Jan en zijn broer Boudewijn begonnen een politieke campagne om hun aanspraken te doen gelden. In 1243 verkregen zij een beslissing van keizer Frederik II van Hohenstaufen dat zij wettige kinderen van hun ouders waren. Jan kwam in 1244 in opstand tegen zijn moeder en koning Lodewijk IX van Frankrijk wierp zich in 1246 op als arbiter. Ook hij erkende de wettigheid van Jan en Boudewijn, en hij besliste dat Margaretha’s oudste zoon uit haar eerste huwelijk Henegouwen zou erven, en de oudste zoon uit het tweede huwelijk Vlaanderen zou erven.
Jan I van Avesnes vond  in 1246 een krachtige bondgenoot in graaf Willem II van Holland en trouwde op 9 oktober 1246 met diens zuster:

Standbeeld van Aleid van Holand

6.489.329. Aleid van Holland
Geboren 1228, overleden 1284, ook bekend als Aleid(a) van Avesnes, was gravin van Henegouwen.
Dochter van Floris IV van Holland (12.978.658) en Machteld van Brabant (12.978.659).
Na de dood van Jan (1257) werd Aleid regentes van Henegouwen voor haar zoon Jan II van Avesnes. Na de dood van haar broer Floris de Voogd (1258, Willem was al overleden) werd ze ook regentes van Holland voor Floris V van Holland (tot 1263). Onder druk van tegenstanders moest ze in 1263 haar functie als regent van Holland neerleggen en het graafschap verlaten. Floris werd in 1266 twaalf jaar oud en volwassen verklaard, en hij stond Aleid in 1268 toe om terug te komen naar Holland. In 1272 kocht zij van Dirk II van Wassenaer al diens rechten te Schiedam. Zij was de stichtster van Huis te Riviere in Schiedam, het oudste en destijds op één na grootste slot in het Graafschap Holland. In 1991 werd in Schiedam een standbeeld, de vrouwe Aleida voor haar opgericht.

7.077.888. Floris van Brederode
Heer van de Doortoghe. Geboren 1230 in Slot Brederode, overleden na 1306. Zoon van Dirk I van Teylingen, heer van Brederode (14.155.776) en Alverade van Heusden.
Hij was gehuwd met:

7.077.889. N. van Naaldwijk
Dochter van Hugo van Naaldwijk.

7.078.016. Herbaren II van de Lede
Geboren Langerak circa 1205, overleden vóór 1258. Hij was heer van Ter Leede en vanaf 1234 heer van Arkel (Arcelo) en het omringende land. Hij was een zoon van Floris Herbaren van der Lede(14.156.032), die de heerlijkheid Lede bezat (nabij het hedendaagse Leerdam) en  van Jacomijn van Schoonhoven.
Nadat Jan VII van Arkel sneuvelde op 24 juni 1234 erfde hij de heerlijkheid Arkel, omdat hij uiteindelijk ook afstamde uit het huis van Arkel.
Hij was gehuwd met:

7.078.017. Alveradis van Heusden

7.078.080. Hendrik de Cock van Opijnen
Geboren in 1240, overleden in 1315. Zoon van Rudolf I de Cock (14.156.160).
Hij trouwde 1e met Evan van Langel.
Hij trouwde 2e met:

7.078.081. Elisabeth van Rossum
Dochter van Goosen van Rossum (14.156.162).


XXIV

12.849.152. Steven II van Zuylen
Geboren omstreeks 1200, overleden rond 1250. Zoon van Steven I van Zuylen (25.698.304) en Hadewich van Wiltenburg.
Hij was gehuwd met:

12.849.153. N. van Buren
Dochter van Otto I van Buren

Hendrik I van Brabant

12.849.192. Hendrik I van Brabant
Geboren omstreeks 1165 te Leuven, overleden op 5 september 1235 te Keulen. Hij was hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1190.
Hij was de zoon (uit het 1e huwelijk) en erfopvolger van Godfried III van Leuven (25.698.384) en van Margaretha van Limburg.
Toen zijn vader van 1182 tot 1184 in het Heilige Land verbleef, trad Hendrik op als regent. Als compensatie voor de verdediging van Jeruzalem tegen de inval van de Egyptische sultan Saladin (1183/1184) werd de zoon van Godfried III, Hendrik I door keizer Frederik Barbarossa in het landgraafschap Brabant (het deel van de Brabantgouw tussen Dender en Zenne) tot hertog verheven.
Hij was 1e gehuwd  met Maria van Frankrijk, dochter van koning Filips II van Frankrijk.
Hij was 2e gehuwd met:

12.849.193. Mathilde van Boulogne.
Geboren 1161/1165, overleden op 16 oktober 1210 te Leuven. Mathilde was een dochter van Maria van Engeland, gravin van Boulogne (Marie de Blois) en Mattheüs I van de Elzas

12.978.176. Boudijn ute Duvelant
Overleden vóór 21.01.1199; broeder van Biggo, die op 21 januari1199 van de graaf van Holland, ten behoeve van hemzelf en zijn neven, heeft gekocht: het land onder Pendrecht, met de tienden, collatierecht en het ambacht, gelegen tussen kerkhof van Pendrecht en het ambacht Katendrecht, met het recht aldaar een kasteel of slot te bouwen en dijken te maken.

12.978.380. Gerard van Egmont 
(Latijn: Ghearardus de Egmundus), (Geboren te Egmond aan den Hoef, circa1200, overleen te Candia, 25 december 1242. Zestiende heer van Egmont. Zoon van Willem I van Egmont (25.956.760) en Badeloch van Amstel- IJsselstein. Hij volgde in 1234 zijn vader op als heer van Egmont.

12.978.381. Elisabeth van Montfoort.
Overleden 12 mei 1262. Dochter van Hendrik de Rovere, burggraaf van Montfoort (25.956.762).

12.978.382 =  14.155.776. Dirk van Teylingen
Geboren circa 1180, overleden in 1236. Hij was heer van Brederode en drossaard van de graven van Holland..
Hij was een zoon van Willem van Teylingen  (25.956.764) en  Agniese van Bentheim.
Hij huwde omstreeks 1215 met:

12.978.383 = 14.155.777. Alverade van Heusden
Geboren in 1190, overleden in 1235. Dochter van Jan III van Heusden (25.956.766) en Aleida Van Cuijk.

12.978.432. Dirck Bouckels van Weena 
Overleden 1306. Zoon van Reijnier Bouckels van Weena (25.956.864) en N.N.
Hij was gehuwd met:

12.978.433. N.N.

12.978.624. Wilhelmus Richolfusz de Foresto  
Duits Rijnlands ridder.
Gehuwd met:

12.978.625. Mathildis (Machteld) de Berga
Machteld is de stammoeder van het Hollandse geslacht Van Foreest. Zij wordt zijdelings vermeld in een grafelijke oorkonde van 27 juli 1250. Uit de ligging van de goederen die daar worden genoemd, heeft men geconcludeerd dat zij toen vrouwe van Middelburg was. De naam van haar heerlijkheid wordt in deze akte echter niet genoemd.

12.978.626. Herbaren van der Woert
Geboren 1202. Zoon van Floris van Voorne van der Woert en Beatrijs van der Lede.
Ambachtsheer van Naaldwijk.
Hij was gehuwd met:

12.978.627. Machteld van Teylingen
Dochter van Willem van Teylingen (25.957.254) en Agniese van Bentheim (25.957.255).

12.978.658. Floris IV van Holland
Geboren 24 juni 1210, overleden Corbie, 19 juli 1234) was van 1222 tot 1234 graaf van Holland. Hij was de zoon van Willem I van Holland (25.957.316) en Aleid van Gelre (25.957.317).
Floris trouwde met:

12.978.659. Machteld van Brabant
Geboren omstreeks 1200, overleden 1267. Weduwe van Hendrik VI van Brunswijk en was een dochter van hertog Hendrik I van Brabant (25.957.254) en Mathilde van Boulogne  (25.957.255).

Brederode

14.155.776 = 12.978.382. Dirk van Teylingen
Geboren circa 1180, overleden in 1236. Hij was heer van Brederode en drossaard van de graven van Holland..
Hij was een zoon van Willem van Teylingen (25.956.764) en  Agniese van Bentheim.
Hij huwde omstreeks 1215 met:

14.155.777 = 12.978.383. Alverade van Heusden
Geboren in 1190, overleden in 1235. Dochter van Jan III van Heusden (25.956.766) en Aleida Van Cuijk.

14.156.032. Floris Herbaren van der Lede
Geboren circa 1170, overleden circa 1207. Hij was heer van der Lede van 1200 tot zijn dood. Hij was een zoon van Herbaren I van der Lede (28.312.064) en een dochter van Willem van Altena.
Hij was gehuwd met:

14.156.033. Jacomijn van Schoonhoven
Dochter van Hugo Botter, heer van Schoonhoven (28.312.066)

14.156.160. Rudolf I de Cock
Geboren in 1215, overleden in 1275. Heer van Weerdenburg. Zoon van Reinoud II van Châtillon en N. van Coucy.
Hij is 2e getrouwd met Agnes van Cuijk in 1250.
Hij is 1e getrouwd in 1240 met:

14.156.161.  Aleida van Ochten
Geboren in 1220. Dochter van Hendrik I van Ochten (28.312.322) en Jutta.

14.156.162.  Goosen van Rossum
Hij komt voor van 1247 tot 1263 en hij is in 1250 ridder, hij zegelt in 1263 met drie vogels (papegaaien) en hij treedt geregeld op als getuige van de Graaf van Gelre, hij is gestorven vóór 1287.
Hij was gehuwd met:

14.156.163. N.N.


XXV

25.698.304. Steven I van Zuylen
Geboren omstreeks 1153, overleden rond 1225 . Zoon van Sweder van Zuylen (51.396.608) en Mabelia van Arkel.
Hij was gehuwd met :

25.698.305. Hadewich van Wiltenburg
Geboren 15 september 1128, overleden op 5 maart 1204. Dochter van Zweder van Wiltenburg.

25.956.760. Willem I van Egmont 
Geboren circa 1180, overleden Elbe, 17 mei 1234. Hij was vijftiende heer van Egmont.
Hij was een zoon van Wouter I van Egmont (51.913.520) en Mabelia van IJsselmonde. Hij werd op 28 augustus 1215 tot rentmeester of voogd van de Sint-Adelbertabdij benoemd, dit deed hij tot 1221. Hij liet in 1227 een kapel bouwen bij het slot aan de hoeven.
Hij was gehuwd met:

25.956.761. Badeloch van Amstel-IJsselstein
Geboren voor 1230, overleden na 1252. Zij huwde 1e met Herman V van Woerden en 2e met Willem I van Egmont. Dochter van Gijsbrecht II van Amstel (51.913.522 ) en Bertrade van IJsselsteijn.

25.956.864. Reijnier Bouckels van Weena 
Overleden 1266. Ridder. Zoon van Jacob Bouckels van Weena (51.913.728) en N.N.van Woerden.
Hij was gehuwd met:

25.956.865. N.N.

 

 

Godfried III van Leuven

25.698.384. Godfried III van Leuven
Bijgenaamd de Moedige en de Hertog in de Wieg. Geboren omstreeks 1140, overleden 21 augustus 1190) was van 1142 tot aan zijn dood in 1190 landgraaf van Brabant, graaf van Leuven, markgraaf van Antwerpen en voogd van Gembloers, Nijvel en Affligem. Tevens was hij hertog van Neder-Lotharingen (als Godfried VII). Godfried volgde zijn vader Godfried II van Leuven (51.396.768) op zeer jonge leeftijd op (vanwaar de bijnaam Dux in cunis, “de hertog in de wieg”), onder regentschap van zijn moeder Lutgardis van Sulzbach.
Godfried trouwde 2e in 1180 met Imagina van Loon.
Godfried trouwde 1e in 1155 met:

25.698.385. Margaretha van Limburg
Geboren 1135, overleden in 1172. Zij was een dochter van Hendrik II van Limburg en van Mathidis van Saffenburg.

Montfoort

25.956.762. Hendrik de Rovere
Overleden tussen 9 en 12 januari 1299. Hij werd in 1280/81 benoemd tot eerste burggraaf van Montfoort, uit het geslacht de Rovere. De bijbehorende bezittingen waren onder andere Blokland, Williskop, Heeswijk en Achthoven.
Zijn ouders waren Roelof de Rovere (de Rode) (51.913.524), heer van Mierlo en Odila van Montfoort.
Hendrik was in 1262 gehuwd met:

25.956.763. N.N. van Bosichem
Dochter van Zweder van Bosichem.

Teylingen

25.956.764. Willem van Teylingen
Vermeld in 1174. Heer van Teylingen en Brederode.
Hij zou afstammen van de graven van Holland. Gezien het Hollandse wapen met de barensteel is dat zeker aannemelijk.
Hij trouwde 1e omstreeks 1199 met NN Gerardsdochter (van Teylingen).
En trouwde 2e omstreeks 1200 met:

25.956.765. Agniese van Bentheim
Overleden in 1203. Zij was een dochter van Otto van Holland (51.913.530), graaf van Bentheim en Alveradis van Arnsberg.

Heusden

25.956.766. Jan III van Heusden
Geboren 1160, overleden 1217. Heer van Heusden.
Zoon van Arnold I  van Heusden (51.913.532) en Justine Van Heeze-Millen.
Hij was gehuwd met:  

25.956.767. Aleida Van Cuijk
Geboren 1165. Dochter van Hendrik III van Cuijck en Sophia van Rhenen.

Willem I van Holland

25.957.316. Willem I van Holland
Geboren circa 1175, overleden 4 februari 1222. Hij was graaf van Holland.  Hij was de tweede zoon van graaf Floris III van Holland (51.914.632) en Ada van Schotland (51.914.633) en hij bracht zijn jeugd door bij de familie van zijn moeder in Schotland. In 1189 begeleidde Willem zijn vader bij de Derde Kruistocht. Zijn vader overleed in 1190 tijdens de kruistocht en zelf werd Willem tijdens zijn terugtocht in Frankrijk gevangengenomen. Hij keerde in 1191 in Holland terug en raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk VII die zijn vader Floris III als graaf van Holland was opgevolgd. Dirk VII overleed in 1203. Zijn dochter Ada was zijn enige erfgenaam. Zijn weduwe Aleid liet haar onmiddellijk trouwen met Lodewijk II van Loon. Willem maakte ook aanspraken op de opvolging in Holland en zo ontstond de Loonse oorlog. In het begin had Willem de overhand en wist hij Ada gevangen te nemen en Lodewijk en Aleid te verjagen uit Holland. Hij zond Ada naar koning Jan zonder Land van Engeland, ter bewaring.
Willem I huwde in 1197 te Stavoren met:

25.957.317. Aleid van Gelre
Dochter van Otto I van Gelre en Richarda van Beieren.

28.312.064. Herbaren I van der Lede
Geboren te Langerak in 1140, overleden omstreeks 1200. Hij was heer van Ter Leede.  Zoon van Folpert (van Arkel) van der Lede (56.624.128), eerste heer van der Lede.

28.312.065. N. van Altena
Dochter van Willem van Altena.

28.312.066. Hugo Botter, heer van Schoonhoven
Hij was gehuwd met:

28.312.067. N.N.

28.312.322. Hendrik I van Ochten
Geboren in 1200, overleden in 1252. Heer van Ochten. Zoon van Ricold II van Ochten (56.624.644) en Marina van Bentheim.
Hij was gehuwd met:

28.312.323. Jutta


XXVI

51.396.608. Sweder van Zuylen
Hij is geboren in 1125.
Hij is getrouwd met:

51.396.608. Mabilia van Arkel
Geboren 1284, overleden 1317. Dochter van Jan II van Arkel en Bertrouda van Sterkenborg.

Godfried II van Leuven

51.396.768. Godfried II van Leuven
Bijgenaamd de Jonge . Geboren 1105 – 13 juni 1142. Hij was landgraaf van Brabant en (als Godfried VI) hertog van Neder-Lotharingen. Godfried was de oudste zoon van Godfried I van Leuven  (102.798.536) en Ida van Namen. Hij werd voor het eerst vermeld in 1131 toen hij een schenking deed aan de abdij van Gembloers. Vanaf 1136 nam hij bestuurstaken van zijn oude vader over.
Godfried was gehuwd met:

51.396.769. Lutgardis van Sulzbach
Geboren circa 1109 te Sulzbach, overleden in 1163. Zij was een dochter van graaf Berengarius II van Sulzbach (102.793.538) en van Adelheid van Wolfratshausen (102.793.539).

51.913.520. Wouter I van Egmont
(ook wel Beerwout III) Geboren circa.1145 te Egmond aan den Hoef, overleden 13 september 1208. Hij was twaalfde  heer van Egmond.
Hij was een zoon van Allard van Egmond en Antonia van Henegouwen.
Wouter huwt met:

51.913.521. Mabelia van IJsselmonde
Dochter van Hugo van IJsselmonde.

51.913.522. Gijsbrecht II van Amstel
Geboren 1175, overleden circa 1230. Hij was heer van Amstelland.
Gijsbrecht II was een zoon van Gijsbrecht I van Amstel en Hadewiges. Hij komt voor het eerst voor met zijn broers Egbertus en Egidius in 1200, als getuige in een oorkonde van bisschop Dirk II van Utrecht. Gijsbrecht II maakte vanaf 1200 deel uit van de 10-koppige ministriaal van de bisschop van Utrecht. Hij bezat Amstelland, Muiden, Weesp, Diemen en Naardingerland. In 1224 werd hij ridder.
Hij was gehuwd met:

51.913.523. Bertrade van IJsselsteijn
Dochter van Jan, heer van IJsselsteijn en Sofia van Alkemade.

51.913.524. Roelof de Rovere (de Rode)
Geboren 1230 – Overleden 1262. Zoon van Hendrik I van Rode van Mierlo en Margaretha van Cuijck.
Hij was heer van Mierlo.
Hij was gehuwd met:

51.913.525. Odila van Montfoort
Dochter van Willem Everhard van Montfoort (103.827.050)

51.913.530. Otto van Holland
Graaf van Bentheim. Zoon van Dirk VI van Holland (103.827.060) en Sophia van Rheineck.

51.913.532. Arnold I  van Heusden
Geboren 1130. Heer van Heusden. Zoon van Herman  van Heusden.
Hij was gehuwd met: 

51.913.533. Justine Van Heeze-Millen
Geboren 1132- overleden 1200.

51.913.728. Jacob Bouckels van Weena
Overleden 1189. Zoon van Dirk van Weena (103.827.456) en N.N.
Hij was gehuwd met:

51.913.729. N.N. van Woerden

51.914.632. Floris III van Holland  
Geboren circa 1140, overleden 1 augustus 1190. Hij was graaf van Holland. Hij was een zoon van graaf Dirk VI van Holland (103.829.264) en Sophia van Rheineck (103.829.265). In 1157 volgde hij zijn vader op als graaf van Holland. Vanaf 1161 was hij in onderhandeling of in oorlog met de West-Friezen.
Floris III huwde op 28 september 1162 met:

51.914.633. Ada van Schotland
Dochter van Hendrik van Schotland (103.829.266), prins van Schotland en graaf van Huntingdon en van Ada de Warenne (103.829.267). Ada van Schotland was een zuster van de Schotse koning Malcolm IV.

56.624.128. Folpert (van Arkel) van der Lede
Geboren ca.1115. Hij was de eerste heer van der Lede. Hij was een zoon van Jan III (de kruisvaarder) van Arkel en Adelheid (Aleid) van Heusden.
Hij was gehuwd met:

56.624.129. N.N.

56.64.644. Ricold II van Ochten
Geboren in 1170, overleden in 1245. Zoon van N.N. van Ochten en Hendrik van Voorst.
Heer van Ochten, graaf van de Betuwe.
Hij was gehuwd met:

56.624.645. Marina van Bentheim


XXVII

Godfried I van Leuven

102.798.536 Godfried I van Leuven
“Godfried met de baard”. Geboren omstreeks 1063, overleden 25 januari 1139.
Hij was de grondlegger van het latere Hertogdom Brabant. Hij was de zoon van graaf Hendrik II van Leuven (205.597.072) en Adela van Betuwe. Bij de dood van zijn broer Hendrik III van Leuven, in februari/maart 1095, volgde hij deze op als graaf van Leuven en landgraaf van Brabant, en voogd van Nijvel en Gembloers.
Hij trouwde tweede met  Clementia van Bourgondië, weduwe van Robrecht II van Vlaanderen. Zij kregen geen kinderen.
Godfried was in zijn eerste huwelijk getrouwd met:

102.798.537. Ida van Chiny van Namen
Geboren 1078, overleden 1117. Zij was een dochter van graaf Otto II van Chiny (205.597.074) en van Adelheid van Namen (205.597.075).

102.798.538. Berengarius II van Sulzbach
Geboren circa 1080, Kastl (Opper-Beieren), overleden op 1 december 1125. Zoon van Gebhard II van Sulzbach (205.597.076) en Irmingard van Rott.
Hij was een Duitse edelman in het begin van de twaalfde eeuw. Berengarius was graaf van Sulzbach en Kastl, heer van Aiblingen Ebbs, voogd van Michelfeld.
In zijn eerste huwelijk was Berengarius getrouwd met Adelheid van Lechsgemünd.
In zijn tweede huwelijk was Berengarius getrouwd met:

102.798.539. Adelheid van Wolfratshausen

103.827.050. Willem Everhard van Montfoort
Overleden 1244. Zoon van Everhard van Montfoort (207.654.100).
Hij was kastelein van Montfoort.
Hij was gehuwd met:

103.827.051: N.N.

103.827.060 = 103.829.264. Dirk VI van Holland
Geboren circa 1114, overleden bij Utrecht, 5 augustus 1157. Zoon van Floris II van Holland (207.654.528) en Petronella van Lotharingen.
Omstreeks 1125 huwde hij met:

103.827.061 = 1103.829.265. Sophia van Rheineck
Dochter van Otto van Rheineck (207.654.122) en Geertruid van Northausen.

103.827.404. Allard van Egmond
Geboren 1130 , overleden te Schoorl, 1168. Hij was ridder en elfde heer van Egmont. Zoon van Beerwout II van Egmont (207.654.808) en Rosemunde van Vlaanderen (207.654.809).
Zijn vader was begonnen met de bouw van een kasteel, Slot op den Hoef, ook Kasteel Egmond genoemd. Na zijn vaders dood bouwde Allard verder aan het slot. In 1168 trok Allard samen met andere Hollandse edelen ten strijde in een strafexpeditie tegen de West-Friezen, in naam van Graaf Floris III van Holland. Hij verbrandde het kasteel van Schagen. Bij Schoorl werden de Hollanders in een hinderlaag gelokt door de West-Friezen. Negen ridders, waaronder Allard, sneuvelden.
Allard was gehuwd met:

103.827.405. Antonia van Henegouwen
Geboren in 1134, overleden in 1168.
Dochter van Boudewijn IV, graaf van Henegouwen (207.654.810) en Aleidis van Namen.

103.827.456. Dirk van Weena
Overleden in 1156. Zoon van Christiaan van Weena (207.654.912) en N.N.
Hij was gehuwd met:

103.827.457. N.N.

103.829.008 = 103.827.060. Dirk VI van Holland
Geboren circa 1114, overleden bij Utrecht, 5 augustus 1157. Zoon van Floris II van Holland (207.654.120) en Petronella van Lotharingen.
Omstreeks 1125 huwde hij met:

103.829.009 = 103.827.061. Sophia van Rheineck
Dochter van Otto van Rheineck (207.654.122) en Geertruid van Northausen.

103.829.010. Hendrik van Schotland 
Geboren 1114/1115, overleden 12 juni 1152. Hij was prins van Schotland en graaf van Huntingdon. Hij was een zoon van David I van Schotland (207.658.020) en Maud (Mathilde) van Huntingdon. Na de dood van zijn oudere broer Malcolm werd hij troonopvolger van Schotland en rond 1130 volgde hij zijn moeder op als 3e graaf van Huntingdon. Hendrik stierf in 1152, een jaar voor zijn vader, en werd begraven in Kelso Abbey in Roxburghsire.
In 1139 huwde Hendrik met:

103.829.011. Ada de Warenne
Geboren circa 1125, overleden 1178. Dochter van Willem II van Warenne, 2e graaf van Surrey (207.658.022) en Isabella van Vermandois (207.658.023).


XXVIII

205.597.072. Hendrik II van Leuven
Geboren circa 1020, begraven te Nijvel in 1078. Hij was graaf van Leuven en Brussel van 1054 tot 1078. Hij was zoon van Lambert II Balderik van Leuven (411.194.144), graaf van Leuven en Brussel, en diens echtgenote Oda van Verdun.
Hij was gehuwd met:

205.597.073. Adela van Betuwe
Geboren circa 1040, overleden na 1086. Dochter van Everhard van Teisterbant, graaf van Teisterbant en de Betuwe.

205.597.074.  Otto II van Chiny
Geboren circa 1065, overleden 1131 of later.  Zoon van Arnold I van Chiny en van Adelheid van Ramery-Roucy. Hij volgde in 1106 zijn vader op als graaf van Chiny. Otto voltooide de bouw van de abdij van Orval, die zijn vader begonnen was in 1070 en installeerde er kanunniken.
Hij was gehuwd met:

205.597.075. Adelheid van Namen
Dochter van Albert III van Namen (411.194150) en Ida van Saksen.

205.597.076. Gebhard II van Sulzbach
Geboren 1058, overleden 1085. Graaf van Sulzbach. Zoon van Gebhard I van Sulzbach (411.194.152) en Adelheid van Noordgouw.

205.597.077. Irmingard van Rott
Geboren 1065, overleden op 14 juni 1101. Erfdochter van haar vader, weduwe van Hendrik I van Lechsgemünd en van Kuno van Horburg. Dochter van Kuno I van Rott en Uta van Diessen.

207.654.100. Everhard van Montfoort
Hij sneuvelde bij de slag bij Ane in 1227.
Hij was kastelein van Montfoort.
Hij was gehuwd met:

207.654.101. N.N.

207.654.528  Floris II van Holland
Geboren circa 1085 , overleden 2 maart 1122.  Zoon van Dirk V van Holland en Othelhildis van Saksen.
Floris II, bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde, maar graaf van Holland: “Florentius comes de Hollant”.
Omstreeks 1108 trouwde Floris II met:

207.654.121. Petronella van Lotharingen
Dochter van Diederik II van Lotharingen, de hertog van Opper-Lotharingen en een halfzus van de Rooms-Duitse koning Lotharius III van Supplinburg.

207.654.808.  Beerwout II van Egmont
Geboren circa 1094 – overleden 1158. Hij was negende heer van Egmond. Zoon van Beerwout I van Egmont (415.309.616) en Eleonora van Oostervant. Beerwout zette het werk van zijn vader voort door de eerste Donjon te bouwen bij het slot aan de Hoeven. Hij mag dan ook als eerste bewoner genoemd worden van het slot.
Hij was getrouwd met:

207.654.809.  Rosemunde van Vlaanderen
Overleden 1 oktober 1114. Dochter van Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen (415.309.618) en Geertruida van Saksen.

207.654.912. Christiaan van Weena 
Geboren circa 1086,  overleden 1128.
Zoon van Alewijn II van Leiden van Wassenaer (415.309.824) en van Bertha van Lynden.
Hij was de stichter van het Hof van Weena, heer van Weena, Beukelsdijk en Blommersdijk en bezat de goederen van Berkel en Bleiswijk.
Hij was gehuwd met:

207.654.913. N.N.

207.658.020. David I van Schotland
Schots-Gaelisch: Daibhidh I of Dabíd mac Maíl Choluim (geboren Schotland, ca. 1084 – overleden Carlisle, 24 mei 1153) was koning van Schotland 1124-1153. Hij was een zoon van Malcolm III van Schotland (415.316.040) en Margaretha van Engeland. Hij is ook bekend onder de naam David de Heilige.
Na het overlijden van zijn vader (1093) werden David en twee van zijn broers naar Engeland verbannen. In 1097 werd zijn oudere broer Edgar met Engelse steun koning van Schotland. David ging toen vermoedelijk weer in Schotland wonen. Nadat Hendrik I van Engeland de koningstitel van Engeland had verworven en trouwde met een zuster van David, keerde David weer terug naar Engeland en werd een hoveling van Hendrik. Toen Edgar in 1107 overleed verdeelde hij Schotland tussen zijn broers Alexander I van Schotland en David. Alexander kreeg de koningstitel en David kreeg het bestuur over de gebieden ten zuiden van de rivieren Fife en Clyde, en noemde zich “prins van Cumbria“.
In 1024 overleed Alexander. Zijn onwettige zoon Malcolm probeerde koning te worden, maar David versloeg hem in twee veldslagen, met Engelse hulp. David had weinig zin in de traditionele kroning op de Stone of Scone en kon slechts met grote moeite door de bisschoppen worden overgehaald om mee te werken. David kreeg nooit veel gezag in het noorden van Schotland en verkeerde meestal als hoveling in Engeland of Normandië. In 1152 overleed zijn zoon Hendrik en benoemde David zijn kleinzoon Malcolm tot opvolger in Schotland en diens broer Willem tot erfgenaam van zijn Engelse bezittingen en titels.
In 1113 trouwde hij met:

207.658.021. Maud (Mathilde) van Northumbria
Geboren circa 1073, overleden 1130/1131. Ze was een dochter van Waltheof II van Northumbria en Judith van Lens.
Zij was ongeveer 10 jaar ouder en weduwe van Simon I de Senlis, maar ze had wel aanspraken op het earldom Huntingdon dat grote bezittingen in het noorden van Engeland en het zuiden van Schotland omvatte.

207.658.022. Willem II van Warenne, 2e graaf van Surrey
Geboren circa 1070, overleden op 11 mei 1138. Hij was een vooraanstaand Engels-Normandisch edelman.
Willem was zoon van Willem van Warenne en Gundrada. Willem volgde in 1088 zijn vader op als earl van Surrey. In 1091 verdedigt hij samen met Hugo Grantmesnil, Courcy tegen Robert Curthose.
Hij was gehuwd met:

207.658.023. Isabella van Vermandois 
Geboren in 1085, overleden in 1131. Zij was de derde dochter van Hugo I van Vermandois (415.316.046) en Adelheid van Vermandois (415.316.047). Zij was al getrouwd met de veel oudere Robert I van Meulan. Robert en Isabella hadden zes kinderen. In 1115 liet ze zich door Willem ontvoeren. Na Roberts dood in 1118 trouwden zij.
Via haar vader vertegenwoordigt ze de lijn der Capetingers, en via haar moeder de Karolingers. Door haar huwelijken met twee Engelse graven is ze een voorouder van talrijke adellijke families.


XXIX

411.194.144. Lambert II van Leuven
Bijgenaamd Balderik.  Geboren 992/995, overleden  19 juni 1054 te Doornik
Graaf van Leuven en van Brussel, was de tweede zoon van Lambert I van Leuven (822.388.288) en Gerberga van Neder-Lotharingen.
Hij volgde volgde zijn broer Hendrik I op.
Hij wordt voor het eerst vermeld als graaf van Leuven op 3 januari 1041. Hij was ook graaf van Brussel en voogd over de abdij van Nijvel en de abdij van Gembloers.
Hij was gehuwd met:

411.194.144. Oda van Verdun

411.194150. Albert III van Namen
Geboren circa 1035, overleden 22 juni 1102. Hij was graaf van Namen, een zoon van Albert II van Namen (822.388.300) en Regelindis van Lotharingen.
Albert werd na de dood van zijn neef, hertog Godfried met de Bult, (1076) aangesteld tot voogd van de abdij van Stavelot-Malmédy. In Neder-Lotharingen werd hij tot vice-hertog benoemd als waarnemer voor – de dan pas tweejarige – Koenraad, zoontje van keizer Hendrik IV. Bij die gelegenheid ontving hij de villa Echt (Limburg). Albert werd door de Duitse koning beleend als graaf van Verdun en behartigde de belangen van Mathilde van Toscane, de weduwe van Godfried met de Bult. Albert was gehuwd met:

411.194.151. Ida van Saksen
Geboren circa 1035, overleden op 31 juli 1107. Weduwe van Frederik van Luxemburg (Neder-Lotharingen), dochter van hertog Bernhard II van Saksen en Eilika van Schweinfurt.

411.194.152. Gebhard I van Sulzbach
Geboren 1036/1038, overleden na 1070. Zoon van Herman IV van Zwaben (822.388.304) en Adelheid van Susa.
Hij trouwde met:

411.194.153. Adelheid van Noordgouw
Dochter van Berengar van Noordgouw.

415.308.240. Dirk V van Holland
Geboren in 1054, overleden op 17 juli 1091. Hij was graaf van Holland, zoon van Floris I van Holland en Geertruida van Saksen.
Dirk was getrouwd met:

415.308.241. Othelhildis van Saksen
Geboren circa 1065, overleden 18 november 1120.

415.309.616. Beerwout I van Egmont 
Geboren circa 1050, overleden 1096. Hij was achtste heer van Egmond. Zoon van Dodo II van Egmont (830.619.232) en Appolonia van Limburg.
Beerwout had een belofte aan de abt Stephanus van Gendt, hoeder van de abdij van Egmond gedaan om met de Eerste Kruistocht mee te gaan, om zo de zonde van zichzelf en zijn voorvaderen te doen vergeten. Bij terugkomst had de abt zijn pacht van zes tienden tot heerlijkheid laten verklaren en tevens de erfrechten schriftelijk vast laten leggen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Beerwout II van Egmont.
Hij was gehuwd  met:

415.309.617. Eleonora van Oostervant
Mogelijk een zuster van Anselm I, graaf van Oostervant, erfburggraaf van Valenciennes en heer van Ribemont. Zij overleed op 3 juni 1091.

415.309.618. Robrecht I van Vlaanderen
Bijgenaamd Robrecht I de Fries  Geboren circa 1029/32, overleden op Kasteel van Wijnendale, 13 oktober 1093) was graaf van Vlaanderen van 1071 tot aan zijn dood en regent van Holland van 1061 tot 1070 namens de minderjarige Dirk V van Holland.
Robrecht de Fries was de tweede zoon van graaf Boudewijn V van Vlaanderen (830.619.236) en van Adela van Frankrijk (830.619.237). Als jonge man trok hij naar Spanje om in de gevechten tegen de Moren een eigen graafschap te verwerven, maar zonder succes.
In 1063 trad hij in het huwelijk met:

415.309.619. Geertruida van Saksen
Weduwe van graaf Floris I van Holland. Geboren 1033, overleden 3 augustus 1113.
Zij was de dochter van hertog Bernhard II van Saksen en Eilika van Schweinfurt.

415.309.824. Alewijn II van Leiden van Wassenaer
Geboren in 1080, overleden in  1121Burggraaf van Leiden, hij was stichter van kasteel Kranenburg, baanderheer van Berkel, Bleiswijk, Weena en Boekelsdijk. Heer van Rijnlant en Wassenaar. Zoon van Alewijn I  van Wassenhoven (830.619.648) en N.N.
Echtgenoot van:

415.309.825. Bertha van Lynden

415.316.040. Malcolm III van Schotland
Schots-Gaelisch: Maol Chaluim mac Dhonnchaidh. Geboren circa 1031, Alnwick, 13 november 1093. Bijgenaamd Canmore (groot hoofd, grote baas). Hij was koning van Schotland van 1058 tot en met 1093. Zoon van Duncan I van Schotland (830.632.080) en Sybil.
Nadat zijn vader koning Duncan I in 1044 verslagen was, ging Malcolm III naar zijn oom Siward van Northumbria. In 1057 doodde hij koning Macbeth bij Lumphanan (Aberdeenshire) en diens stiefzoon koning Lulach the Fool (de gek) bij Huntly een aantal maanden later op 23 april 1058. Dit leverde hem een reputatie op van een sterke krijger-koning.
In 1072 viel Willem de Veroveraar Schotland binnen. Bij Abernathy moest Malcolm III zijn hoofd buigen voor Willem de Veroveraar en moest zijn zoon Duncan als gijzelaar naar het Engelse hof sturen. Malcolm ontving in ruil goederen in Engeland. Dit weerhield hem er niet van nog meerdere malen Engelse opstandelingen te steunen en Engelse bezittingen te plunderen. Steeds moest Malcolm weer het opppergezag van de Normandiërs erkennen. Na mislukte besprekingen over de status van zijn Engelse bezittingen ondernam hij zijn vijfde inval in Engeland. Op 13 november 1093 werd Malcolm III bij Alnwick Castle in een hinderlaag gelokt door Robert de Mowbray, graaf van Northumbria, waarbij hij de dood vond. Zijn vrouw stierf drie dagen later in Edinburgh Castle.
Hij was 1e gehuwd  met Ingebjorg Finnsdotter, nicht van Olaf II van Noorwegen.
Hij huwde 2e met:

415.316.041. Margaretha van Engeland
Geboren Rékaburcht bij Mecseknádasd in Hongarije, ca. 1045 – Edinburgh (Schotland), 16 november1093) was een kleindochter van koning Edmund II van Engeland (1016 – 1017) en de zuster van Edgar Ætheling, ongekroond Angelsaksisch koning. Haar vader was Edward Ætheling, zoon van koning Edmund II, en haar moeder was Agatha, vermoedelijk een edelvrouw uit Hongarije of Kiev.

415.316.046. Hugo I van Vermandois
Bijgenaamd de Grote. Geboren circa 1053, overleden te Tarsus op 18 oktober 1101.
Hij was een zoon van Hendrik I van Frankrijk (830.632.092) en van Anna van Kiev (830.632.093). Door huwelijk verwierf hij de graafschappen Vermandois en Valois in 1080.
Hij was getrouwd met:

415.316.047. Adelheid van Vermandois 
Geboren in 1062, overleden in 1122. Erfdochter van Herbert IV van Vermandois en Adelheid van Vexin. Zij was gravin van Vermandois.


XXX

822.388.288. Lambert I van Leuven
Bijgenaamd met de Baard . Geboren circa  950, overleden op 12 september 1015 te Florennes (Namen) was de oudste met zekerheid bekende graaf van Leuven en stamvader van de Leuvense gravendynastie.
Hij was een zoon van Reinier III van Henegouwen (1.644.776.576) en Adela van Leuven.
De toewijzing van het hertogdom Lotharingen aan Godfried I van Verdun bracht Lambert openlijk met de graven van de Ardennen in conflict. Dit gaf aanleiding tot de Slag bij Florennes (1015), waar Lambert I sneuvelde.
Hij was gehuwd met:

822.388.288. Gerberga van Neder-Lotharingen

822.388.300. Albert II van Namen
Geboren circa 1000, overleden tussen juli 1063/1064. Hij was een zoon van Albert I van Namen (1.645.776.600) en van Ermengarde van Lotharingen.
Albert volgde in 1031 zijn broer Robert II als graaf van Namen op.
Albert huwde in 1035 met:

822.388.301. Regelindis van Lotharingen
Geboren circa 994, overleden na 1064). Zij was een dochter van Gozelo I van Verdun en Gerberia.
Zij bracht het graafschap Durbuy mee als bruidsschat.

822.388.304. Herman IV van Zwaben 
Geboren circa  1015, overleden nabij Napels op  28 juli 1038. Hij was de tweede zoon van Ernst I van Zwaben (1.644.776.608) en van Gisela van Zwaben (1.644.776.609). Hij werd in 1030 hertog van Zwaben na de dood van zijn broer Ernst II. Omdat hij bij zijn benoeming nog minderjarig was, trad bisschop Warmann van Dillingen van Konstanz op als zijn regent. Door huwelijk werd hij ook markgraaf van Turijn.
In januari 1036 trouwde hij met:

822.388.305. Adelheid van Susa
Geboren 1014/1020, overleden te Canischio, 19 december 1091. Zij was een dochter van Manfred II van Turijn en diens vrouw Bertha d’Este. Omdat haar enige broer jong was overleden erfde zij positie van haar vader. Ze was gravin van Ivrea, Auriate, Aosta en Turijn, en ze had recht op het markgraafschap Turijn. Als markgravin verplaatste Adelheid haar hof van Turijn naar Susa. Na de dood van Herman, trouwde zij met Hendrik van Monferrato en daarna met Otto van Savoye.

830.619.232.  Dodo II van Egmont
Overleden 10 maart 1074. Zevende heer van Egmond. Zoon van Walengier I van Egmont (1.661.238.464) en Helena van Brandenburg.
Toen zijn vader in 1016 overleed, was Dodo II waarschijnlijk nog minderjarig omdat zijn moeder als Amazone en in manskleren aan met hem meevocht vocht tijdens de inval van de Westfriezen in Kennum. Hij was gehuwd met:

830.619.233. Appolonia van Limburg
Dochter van Walram I van Limburg en Jutta van Luxemburg.

830.616.480. Floris I van Holland
Geboren circa 1025, Nederhemert, 28 juni 1061.  Zoon van Dirk III van Holland (1.661.232.960) en Othelhilde van Saksen.
Floris I was een Friese graaf die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Hij volgde zijn broer Dirk IV op.
Floris was gehuwd met:

830.616.481. Geertruida van Saksen.
Geboren 1033 – 3 augustus 1113.
Zij was de dochter van Bernhard II van Saksen (1.661.232.962) en Eilika van Schweinfurt.
Na de dood van Floris I, hertrouwde zij met Robrecht I de Fries van Vlaanderen.

830.619.236. Boudewijn V van Vlaanderen
Bijgenaamd Boudewijn V van Rijsel, ook bijgenaamd de Grote. Graaf van Vlaanderen. Geboren omstreeks 1013, overleden op 1 september 1067. Zoon van Boudewijn IV van Vlaanderen en Otgiva van Luxemburg, volgde zijn vader op in 1035 als graaf van Vlaanderen tot aan zijn dood.
In 1028 huwde hij met:

830.619.237. Adela van Frankrijk
Geboren in 1009, overleden te Mesen, 8 januari 1079. Dochter van koning Robert II van Frankrijk (1.661.238.474) en Constance van Arles.

830.619.648. Alewijn I  van Wassenhoven
Geboren in 1050, overleden in 1110. Burggraaf van Leiden en heer van Wassenhoven in Vlaanderen.
Zoon van Diederik III van Beveren (1.661.239.296) (zie Heren van Beveren nr.3) en Beatrix van Gent.

830.619.649. N.N.

830.632.080. Duncan I van Schotland
Geboren 1001, overleden 15 augustus 1040. Hij was koning van Schotland. Hij volgde zijn grootvader, Malcolm II, na diens dood op 25 november 1034, zonder enig tegenstand op. Hij was wellicht Malcolms erkende opvolger, hierbij het Tanist-stelsel schendend. Duncan was de zoon van Crínan van Dunkeld (1.661.264.160) en Bethóc van Schotland (1.661.264.161), erfdochter van Malcolm II van Schotland.
Hij was gehuwd met:

830.632.081. Sybil
Nicht van Siward van Northumbria.

Hendrik I van Frankrijk

830.632.092. Hendrik I van Frankrijk
Geboren op 4 mei 1008,  overleden te Vitry-en-Brie op 4 augustus 1060. Hij was koning van Frankrijk van 1031 tot zijn dood. Zoon van Robert II de Vrome (1.661.264.184) en Constance Taillefer d’Arles (1.661.264.185).
Hendrik werd in 1016, nog als kind, door zijn vader Robert II van Frankrijk benoemd tot hertog van Bourgondië. Toen zijn oudste broer Hugo in 1025 was overleden en Hendrik kroonprins werd, was hij ontevreden omdat hij van zijn vader geen wezenlijke rol in het bestuur kreeg. Hendrik kwam daarom samen met zijn broer Robert, en met steun van hun moeder, in 1025 in opstand tegen zijn vader. Hendrik wist Dreux, Beaune en Avallon te veroveren. Uiteindelijk werd een compromis bereikt en staakten de broers hun opstand, Hendrik werd op 14 mei 1027 te Reims tot medekoning gekroond. Na het overlijden van zijn vader werd Hendrik koning van Frankrijk.
Hij was 1e gehuwd met In 1034 met Mathilde van Friesland. Na de dood van zijn eerste echtgenote Mathilde, zocht Hendrik I van Frankrijk in de Europese vorstenhuizen een nieuwe echtgenote, maar hij vond niemand die niet nauw met hem verwant was. Tenslotte vond hij een nieuwe echtgenote in het afgelegen Kiev en huwde in 1051 met:

Anna van Kiev

830.632.093.  Anna van Kiev
Geboren te Kiev in 1036, overleden op 5 september 1075/1078. Zij was een dochter van de vorst van Kiev, Jaroslav de Wijze (1.661.264.186) en Ingegred van Zweden (1.661.264.186). Anna introduceerde de Griekse naam Filips in West-Europa. Zij bracht een missaal mee naar Frankrijk dat sindsdien in de kathedraal van Reims werd gebruikt om nieuwe koningen en koninginnen in te zweren. Het missaal was in Oudkerkslavisch en kon in 1771 nog door Peter de Grote worden gelezen. Na de dood van Hendrik in 1060, was Anna (samen met Boudewijn V van Vlaanderen) regentes over haar zoon Filips I.

 


 

XXXI

1.644.776.576. Reinier III van Henegouwen
Bijgenaamd Langhals. Geboren circa 920, overleden in 973. Hij was graaf van Henegouwen. Hij was één van de machtigste edelen in Lotharingen en probeerde tevergeefs de positie van hertog van Lotharingen te verwerven.
Zoon van Reinier II van Henegouwen (3.289.776.576) en Adelheid van Bourgondië.
Reinier volgde in 932 zijn vader op als graaf van Henegouwen.
Reinier was gehuwd met:

1.644.776.577. Adela van Leuven
Geboren circa 930, overleden 961. Dochter van Lambert van Maasgouw en Adela van Betuwe.

1.645.776.600. Albert I van Namen
Geboren ca. 950, overleden 1011. Hij was een zoon van graaf Robrecht I van de Lommegouw en Ermengarde van Verdun. In 973 steunde hij Reinier IV van Henegouwen en Lambert I van Leuven in hun poging om het erfdeel van hun vader terug te veroveren. Van 981 tot 992 was hij graaf van de Lommegouw in opvolging van zijn vader. In dat jaar werd de Lommegouw omgevormd tot het graafschap Namen met Albert als eerste graaf tot zijn dood in 1011. Albecht werd in 992 voogd van de abdij van Brogne.
Albert was gehuwd met:

1.645.776.601. Ermengarde van Lotharingen
Dochter van de Karolingische hertog Karel van Neder-Lotharingen (3.291.553.202) en Adelheid.

1.644.776.608. Ernst I van Zwaben
Geboren circa 980, overleden op 31 mei 1015. Hij was hertog van Zwaben. Ernst was lid van de familie van de Babenbergers en had grote eigen bezittingen in de omgeving van Schweinfurt. Ernst was de tweede zoon van Leopold I van Oostenrijk en Richardis van Sualafelgau.
Hij was gehuwd met:

1.644.776.609. Gisela van Zwaben
Dochter van Herman II van Zwaben.

1.661.232.960. Dirk III van Holland
Geboren circa 982, overleden 27 mei 1039. Zoon van Arnulf van Gent (3.321.465.920) en Lutgardis van Luxemburg.
Dirk III, bijgenaamd Hierosolymita, was een Friese graaf. Hij was van 993 tot 1039 graaf van het latere graafschap Holland.
Dirk III’s vrouw heette:

1.661.232.963. Othelhilde van Saksen
Geboren ca. 985,  overleden op  9 maart 1043/44 te Quedlinburg.
Waarschijnlijk een dochter van hertog Bernhard I van Saksen en Hildegard van Stade.

1.661.238.464. Walengier I van Egmont  
Overleden 2 januari 1016. Zesde heer van Egmond. Zoon van Dodo I van Egmont (3.322.476.928) en Kornelia van Brunswijk.
Hij stichtte het dorp Egmond aan Zee. Mogelijk was dit al door vissers bewoonde nederzetting. Hij bouwde er een kerkje ter ere van St. Anna en zo verkreeg deze nederzetting de dorpsstatus. Hij trouwt 1e met Katharina, de dochter van de hertog van Gloucester. Nadat hij haar op 27 augustus 1004 op overspel betrapte, doodde hij haar en haar minnaar en begroef beiden in het bos naast het slot op de Hoef, dus in ongewijde grond. Hij woonde op het rondeel te Egmond op de Hoef.
Hij trouwde 2e met:

1.661.238.465. Helena van Brandenburg
Overleden 22 juli 1027.

1.661.238.474 = 1.661.264.184. Robert II de Vrome,
Bijgenaamd Robert II de Vrome. Geboren Orléans, 27 maart 972, overleden Melun, 20 juli 1031. Hij was koning van Frankrijk van 996 tot aan zijn dood.
Robert was zoon van koning Hugo Capet (3.322.476.948) en van Adelheid van Aquitanië. Hij kreeg een voor die tijd bijzonder goede opvoeding, zijn leraar was Gerbert van Aurillac, de latere paus Silvester II. Daardoor had Robert een voorliefde voor muziek, dichtkunst en religie. Doordat hij tijdens zijn regering bovendien streng optrad tegen ketters, kreeg hij de bijnaam “de Vrome”. In 987 werd Robert gekroond tot medekoning naast zijn vader, om zijn kansen voor de opvolging zo groot mogelijk te maken.
Robert II trouwde driemaal: 1e in  989 Suzanna, dit huwelijk was kinderloos. 2e in  996 Bertha, dit huwelijk was ook kinderloos.
Hij trouwde 3e in 1003 met:

1.661.238.475 = 1.661.264.185. Constance Taillefer d’Arles
Dochter van dochter van Willem I van Provence en van Adelheid van Anjou.

1.661.239.296. Diederik III van Beveren
Geboren in 1010, overleden in 1070. Zoon van Diederik II van Beveren (3.322.478.592) en N.N. (zie Heren van Beveren nr.3) 

1.661.239.297. Beatrix van Gent

1.661.264.184 = 1.661.238.474. Robert II de Vrome

1.661.264.185 = 1.661.238.475. Constance Taillefer d’Arles 

Jaroslav de Wijze van Kiev

1.661.264.186. Jaroslav de Wijze van Kiev
Geboren te Kiev circa 978, overleden te Vychhorod op 20 februari 1054. Hij was een van de vele zonen van Vladimir van Kiev (3.322.528.372) en Rogneda van Polotsk (3.322.528.373). Hij werd uiteindelijk alleenheerser van het rijk van Kiev.
In zijn eerste huwelijk was Jaroslav getrouwd met een onbekende vrouw. Zij kregen een zoon Ilja, die jong overleed. in 1019 trouwde Jaroslav met:

 

1.661.264.187. Ingegred van Zweden
Geboren circa 1001, overleden op 10 februari 1050. Dochter van Olof II van Zweden (3.322.528.374) en Estrid van Mecklenburg (3.322.528.375).

 

 


 

XXXII

3.289.776.576. Reinier II van Henegouwen
Geboren circa 890, overleden na 932. Hij was een zoon van Reinier I van Henegouwen en van Alberada.
Hij werd in 915 graaf van Henegouwen, Bergen en Valencijn, in opvolging van zijn vader. Zijn broer Giselbert II van Maasgouw werd hertog van Lotharingen. Om onbekende reden raakte hij in strijd met zijn broer en moest hem zijn kinderen in gijzeling geven. Met hulp van zijn zwager Berengarius van Namen viel hij Giselbert aan en wist de vrijheid van zijn kinderen te winnen.
Hij was gehuwd met:

3.289.776.577. Adelheid van Bourgondië
Dochter van Richard I van Bourgondië.

3.291.553.202. Karel van Neder-Lotharingen
Geboren 953, overleden te Orléans op 22 juni 992. Hij was de jongste zoon van koning Lodewijk IV “van Overzee” van Frankrijk (6.583.106.404) en Gerberga van Saksen en werd uitgesloten van de troonopvolging om partijstrijd te voorkomen. Zijn leven stond in het teken van pogingen om toch koning van Frankrijk te worden.
Na de dood van Lodewijk V werd Hugo Capet tot koning gekozen maar Karel riep zichzelf uit tot koning en veroverde Laon. In 989 kreeg hij ook de stad Reims in handen toen de bisschop van Reims, Karels neef Arnulf, naar hem overliep. In 991 werden Karel en zijn gezin gevangengenomen door verraad van de bisschop van Laon. Ze werden opgesloten in Orléans en Karel stierf daar een jaar later.
Hij was gehuwd met:

3.291.553.203. Adelheid
Over wiens afkomst weinig bekend is.

3.321.465.920. Arnulf van Gent
Geboren Gent circa 951, overleden bij Winkel, 18 september 993. Hij was een Friese graaf (comes Fresonum). Hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap in West-Frisia, dat later Holland genoemd zou worden. Omdat hij in Gent geboren was, werd hij ook wel Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd.
Zoon van Dirk II van Holland (6.642.931.848) en Hildegard van Vlaanderen.
Hij was getrouwd met:

3.321.465.925. Lutgardis van Luxemburg
Geboren circa 960, overleden 14 september na 1005. Zij was een dochter van Siegfried van Luxemburg (6.642.931.850) en Hedwig van Nordgau.

3.322.476.928. Dodo I van Egmont  
Geboren 884, overleden 21 mei 977. Vijfde heer van Egmond. Zoon van Radbout II van Egmont (6.644.953.856) en Lucretia der Franken (6.644.953.857).
Hij vocht mee in de strijd tegen de Saracenen (Moren). Zijn woonverblijf was het rondeel te Egmond op de Hoef. Hij huwde met:

3.322.476.929. Kornelia van Brunswijk
Overleden 21 december 982.

Hugo Capet

3.322.476.948. Hugo Capet
Geboren te Parijs, overleden circa 940, overleden te Les Juifs bij Chartres, 24 oktober 996. Hij was koning van Frankrijk van 987 tot 996. Zoon van Hugo de Grote Hugo de Grote (6644.953.896) en Hedwig van Saksen.
Zijn bijnaam Capet betekent “een mantel dragend” en werd hem waarschijnlijk gegeven ter onderscheid van zijn vader Hugo de Grote.
Hugo de Grote was in zijn tijd de machtigste man van Frankrijk, zelfs machtiger dan de koning. Bij de dood van zijn vader erfde Hugo Capet de meeste van zijn bezittingen en titels: Hugo werd hertog van de Franken (Neustrië), graaf vanParijs, Orléans, Poitou, Tours, etc., en lekenabt van o.a.Saint-Martin te Tours, Saint-Germain teAuxerre, St. Aignan te Orléans, Saint-Quentin en Sint-Vaast. De paus noemde hem de “glorierijke prins van de Franken”. Omdat Hugo nog minderjarig was traden zijn moeder Hedwig van Saksen en zijn oom Bruno, aartsbisschop van Keulen, op als regent. Zij waren zuster en broer van keizer Otto I de Grote. Na de onverwachte dood van Lotharius’ zoon Lodewijk de Doeniet in 987, hij stierf kinderloos na een jachtongeval, werd Hugo op 3 juli 987 te Senlis tot koning gekozen.
Hij was gehuwd met:

3.322.476.949. Adelheid van Aquitanië
Geboren 945/952, overleden 1004. Dochter van Adelheid van Normandië en van Willem III van Aquitanië graaf van Poitiers van 934 tot 963, en hertog van Aquitanië van 928 tot 963.

3.322.478.592. Diederik II van Beveren
Geboren in 980, overleden in 1035. Zoon van Diederik I van Beveren (6.644.957.184) en Anna van Aalst.

3.322.478.593. N.N.  

Vladimir van Kiev

3.322.528.372. Vladimir van Kiev
Bijgenaamd Vladimir de Heilige, de Grote of de Apostelgelijke . Geboren in 956, overleden te Berestove op 15 juli 1015. Hij was grootvorst van Kiev en geheel Rusland. Hij was de jongste zoon van de heerser van Kiev, Svjatoslav (6.645.056.744) en diens minnares Maloesja (6.645.056.745).
Hij werd na zijn dood vereerd als de bekeerder van Rusland.

 

3.322.528.373. Rogneda van Polotsk
Geboren circa 956,  overleden circa 999. Zij was in een eerder huwelijk met een Zweedse edelman getrouwd geweest. In 989 gescheiden en ingetreden in een klooster.

3.322.528.374. Olaf II van Zweden
Ook wel Olof Skötkonung (Olof Schatkoning)
Geboren in 970, overleden in 1022. Hij was van circa 995 tot 1022 koning van Zweden. Olaf was een zoon van Erik Segersäll (de Overwinnaar) (6.645.056.748).
Olaf was getrouwd met:

3.322.528.375. Estrid van Mecklenburg
Geboren in 979, overleden in 1022.  Zij was een prinses van de Abodriten (West-Slavische stammen rond de Elbe), dochter van Miesceslaus (6.645.056.750) en Sophia (6.645.056.750). Zij zou een strenge en hooghartige vrouw zijn geweest die de kinderen van Olafs bijvrouw slecht behandelde en een voorliefde had voor pracht en praal.


XXXIII

6.579.553.152. Reinier I van Henegouwen
Ook Reginar genoemd. Geboren circa 850, overleden te Meerssen, eind 915. Hij was in zijn tijd de machtigste edelman in Lotharingen. Hij versterkte zijn positie door gebruik te maken van de positie van Lotharingen tussen Oost- en West-Francië, in een tijd dat het nog niet vanzelfsprekend was dat Lotharingen tot het Heilige Roomse Rijk (Oost-Francië/Duitsland) zou gaan behoren. Zoon van Giselbert (13.159.106.304), graaf in de Maasgouw en de Lommergouw (rondom Namen), en van Ermengarde, dochter van keizer Lotharius I.
Reinier trouwde in 885 met:

6.579.553.153.  Alberada
Geboren 854, overleden na 919. Haar herkomst is onbekend maar haar voor die tijd hoge leeftijd bij het huwelijk suggereert dat ze een (rijke?) weduwe was.

6.583.106.404. Lodewijk IV
Bijgenaamd van Overzee (d’Outremer) (Laon, 10 september 920 – Sens, 10 september 954) was koning van West-Francië van 936 tot zijn dood. Hij was de zoon van Karel III van Frankrijk (13.166.212.808) en diens echtgenote Hedwig van Wessex, een dochter van koning Eduard de Oudere.
Hij was pas twee jaar, toen zijn vader als koning werd afgezet en vervangen door Robert I van Frankrijk. Het jaar nadien al stierf Robert I, die werd opgevolgd door Rudolf, hertog van Bourgondië. Een medestander van Robert I, graaf Herbert II van Vermandois, nam Lodewijks vader gevangen. Lodewijks moeder bracht hem in veiligheid “over zee” (“outre-mer”), naar haar familie in Engeland. Hij hield er zijn bijnaam aan over. Karel stierf in 929 en Rudolf regeerde nog tot zijn dood in 936. Hugo de Grote (een zoon van Robert I van Frankrijk) besloot dat het handiger was om niet zelf koning te worden maar een zwakke koning op de troon te plaatsen waardoor hij zelf vooral zijn eigen belangen kon behartigen. Hugo vormde een groep van hoge edelen die Lodewijk uitnodigde om koning te worden. Koning Athelstan van Engeland onderhandelde eerst over uitgebreide veiligheidsgaranties voor zijn neef voordat hij hem liet terugkeren. Lodewijk landde in 936 te Boulogne en werd daar door Hugo en de ander West-Frankische edelen gehuldigd. Nadat Hugo voor zichzelf een bevoorrechte positie had onderhandeld, werd Lodewijk op 19 juni 936 in Laon gekroond door Artaldus, de aartsbisschop van Reims. Zijn macht beperkte zich tot Laon en enkele plaatsen in het noorden van Frankrijk maar geleidelijk verwierf Lodewijk een wat sterkere positie.
Lodewijk trouwde met:

6.583.106.405. Gerberga van Saksen 
Weduwe van Giselbert van Lotharingen. Geboren 913, Reims, 3 februari tussen 969/984. Zij was achtereenvolgens hertogin van Lotharingen, koningin van West-Francië en regentes van West-Francië. Dochter van Hendrik de Vogelaar, uit het Saksische Huis en koning van het Oost-Frankische Rijk, en Mathilde van Ringelheim.

6.642.931.840. Dirk II van Holland
Geboren circa 932, overleden te  Egmond op 6 mei 988. Hij was een Friese graaf (comes Fresonum), die tussen 965 en 988 het feitelijke bewind voerde over het graafschap West-Frisia, dat het gehele kustgebied besloeg tussen de Oosterschelde en het Vlie en bestond uit de gouwen: Masaland, Kinhem en Texla. Het formele leenschap beruste bij de Utrechtse bisschop. Zoon van Dirk I van Holland en Gerberga van Hamaland.
Dirk II was gehuwd met:

6.642.931.849. Hildegard van Vlaanderen (geboren circa 936, overleden 10 april 990), dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen (Zie Graven van Vlaanderen nr. 3) en Aleidis van Vermandois.

6.642.931.850. Siegfried van Luxemburg
Geboren 922, overleden 15 augustus 998. Hij was de eerste graaf van Luxemburg.
Siegfried erfde van zijn vader Wigerik van Lotharingen (13.283.863.700) en zijn broers de functies van graaf van de Moezelgouw en de Ardennengouw, voogd van de rijksabdij Sankt Maximin te Trier en van de Abdij van Echternach, en grote bezittingen in Opper-Lotharingen.

6.644.953.856. Radbout II van Egmont
Overleden 4 augustus 919. Vierde heer van Egmond. Zoon van Wolbrant I van Egmont (13.289.907.712).
Hij was de laatste Friese troonpretendent.
Hij was gehuwd met:

6.644.953.857. Lucretia der Franken  
Geboren ca. 850 – overleden 884. Dochter van Karel de Kale (13.289.907.714) en Ermentrudis van Orléans

6644.953.896. Hugo de Grote
Geboren te Fontaines-en-Sologne te 897, overleden te Dourdan, 16 juni 956. Hugo was de zoon van Robert I van Frankrijk en Beatrix van Vermandois.
Hij was in zijn tijd de machtigste edelman in Frankrijk. Hij weigerde tot driemaal toe om koning te worden maar gaf er de voorkeur aan om zwakkere koningen op de troon te plaatsen en direct zijn eigen belangen te kunnen behartigen.
Na het overlijden van zijn vader in de Slag bij Soissons in 923, werd hem de kroon aangeboden. Hij weigerde echter, en zijn zwager Rudolf I van Frankrijk werd toen tot koning gekozen. Hugo was toen markgraaf van Bretagne, graaf van Parijs, Troyes, Orléans, en lekenabt van Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, Marmoutier, Saint-Martin te Tours, Carmery, Villeloin. In de volgende jaren werd hij hertog van Neustrië en verwierf hij ook nog de graafschappen Autun ,Auxerre, Nevers, Sens, Chalon en Mâcon. Na het kinderloos overlijden van Rudolf in 936 weigerde Hugo opnieuw de kroon maar vroeg Lodewijk IV van Frankrijk, die als kind door zijn moeder in Engeland in veiligheid was gebracht, om koning te worden. Hugo bedong voor zichzelf natuurlijk een positie van uitzonderlijke macht en invloed, onder de nieuwe koning. In 938 werd hij benoemd tot mede-hertog van Bourgondië.
Hugo was in zijn eerste huwelijk getrouwd met Judith, dochter van Rogier van Maine (Zie Graven van Maine nr. 1). In zijn tweede huwelijk was hij getrouwd met Eadhild, een zuster van koning Athelstan van Engeland. Als derde vrouw trouwde hij 14 september 937 met:

6.644.953.897. Hedwig van Saksen
Dochter van de Duitse koning Hendrik de Vogelaar (13.289.907.794) en Mathilde van Ringelheim en tevens zuster van keizer Otto I van Duitsland.

6.644.957.184. Diederik I van Beveren
Geboren in 940, overleden in 1000. Zoon van Wolfgerus van Amstel, 1e heer van Amstel (13.289.914.368) en N.N.
Hij huwde met Anna van Aalst, die hem het Land van Beveren bij het huwelijk aanbracht. Zij was een dochter van Boudewijn van Aalst heer van het Land van Aalst en Waas.

6.644.957.185. Anna van Aalst

6.645.056.744. Svjatoslav I van Kiev
Geboren in 942, overleden in 972. Hij was knjaz van het Kievse Rijk van 962 tot zijn dood in 972. Hij was de zoon van Igor van Kiev (13.290.113.488) en Olga (13.290.113.489). Svjatoslav weigerde zijn moeder te volgen in haar bekering tot het christendom omdat hij bang was dat hij hierdoor het respect van zijn soldaten zou verliezen. Hij bracht bijna zijn hele leven door op campagne waarbij hij het harde leven van zijn soldaten deelde. Svjatoslavs vader Igor stierf rond Svjatoslavs geboorte. Zijn moeder regeerde als zijn regentes. Svjatoslav was eerst prins van Novgorod en werd in 962 grootvorst van Kiev.
Hij had een zoon Vladimir van Kiev bij een bijvrouw:

6.645.056.745. Maloesja
Geboren circa 944, overleden in 1002. Dochter van Malk van Liubech en zij was de huismeesteres van Olga.

6.645.056.748. Erik Segersäll
Bijgenaamd de Overwinnaar. Geboren circa 950 – 995. Hij was van 970 tot 995 een koning van de Svear (de bevolking van Zweden). Zoon van Edmund van Munso (13.290.113.496). Het is niet met zekerheid bekend, wie zijn vrouw was:

6.645.056.749. N.N.

6.645.056.750. Miesceslaus
Geboren rond 950. Vorst van de Abodriten.
Hij was gehuwd met:

6.645.056.751. Sophia


 

XXXIV

13.159.106.304. Giselbert I van Maasgouw of Giselbert I
Geboren circa 825, overleden na 6 september 885. Hij was een Frankische edelman en stamvader van de Reiniers, een geslacht dat gedurende enkele eeuwen een belangrijke rol zou spelen in het Hertogdom Lotharingen.
Giselbert was graaf van de Maasgouw in 841. Hij was een aanhanger van Karel de Kale geweest en toen Lotharius I na het verdrag van Verdun zijn koning werd, besloot hij naar West-Francië te trekken. Daar voegde hij zich uiteindelijk bij het kamp van Pepijn II van Aquitanië. In 846 heeft Giselbert Ermengarde, dochter van keizer Lotharius I, geschaakt en is in hetzelfde jaar met haar getrouwd in Aquitanië. Nadat Pepijn zijn positie verloor, zocht Giselbert zijn heil bij Lodewijk de Duitser. In 849 overleed Ermengarde en kon hij zich door bemiddeling van Karel de Kale verzoenen met Lotharius I. Het huwelijk werd erkend en Giselbert kon terugkeren naar de Maasgouw. Hij werd in 866 benoemd tot graaf van de Lommegouw.
Hij huwde in 846 met:

13.159.106.305. Ermengarde
Dochter van keizer Lotharius I (26.318.212.610) en Irmgard.

13.166.212.808. Karel III “de Eenvoudige”
Geboren op 17 september 879, overleden te Péronne, 7 oktober 929), uit het Karolingische Huis, was koning van West-Francië van 898 tot 922 en koning van Lotharingen van 911 tot 923. Hij heeft zijn bijnaam gekregen omdat hij altijd gewoon simpel en duidelijk was in communicatie, niet omdat hij dom zou zijn.
Karel werd geboren als een postume zoon van Lodewijk II de Stamelaar (26.332.212.610) en diens tweede echtgenote Adelheid van Parijs.
In 922 schonk Karel de abdij van Chelles aan Haganon. Dit klooster was traditioneel aan de hoge adel en de koningen verbonden, en daarom was deze schenking onverteerbaar voor de West-Frankische adel. Er brak een opstand uit en Robert van Parijs (broer van Odo) werd gekozen tot tegenkoning. Na enkele korte gevechten rond Reims en Laon moest Karel naar Lotharingen vluchten. Daar verzamelde hij een leger om tegen Robert te vechten. Op 15 juni 923 werd Karel verslagen in een veldslag bij Soissons, hoewel Robert werd gedood. Roberts schoonzoon Rudolf I van Frankrijk werd gekozen tot koning. Karel werd uitgenodigd voor onderhandelingen in Saint-Quentin (Aisne) maar werd daar door Herbert II van Vermandois (een zwager van de dode koning Robert) gevangengenomen en opgesloten in Péronne (Somme). Karels vrouw Eadgifu vluchtte met haar zoon naar haar familie in Engeland. In 928 werd Karel nog voor korte tijd vrijgelaten omdat dit paste in de politieke doelen van Herbert, maar daarna weer opgesloten. Karel overleed het jaar daarop in gevangenschap en werd begraven in de St Fursy te Péronne.
Karel huwde 1e (in april 907) met Frederune (- 10 februari 917), de zus van de bisschop van Châlons-en-Champagne.
Hij huwde 2e met:

13.166.212.809. Eadgifu van Engeland
(ook Hedwig van Wessex genaamd). Geboren in 903, overleden na 26 september 951. Dochter van Koning Eduard de Oudere van Engeland en diens tweede echtgenote Ælfflæd.

13.283.863.680. Dirk I van Holland
Geboren circa 875 , overleden Andernach 5 oktober 939. Hij was een Friese graaf die vanaf ongeveer 896 het bewind voerde over een aantal gebieden in de kuststreek van West-Frisia, het latere graafschap Holland. Hij was een zoon van de West-Friese graaf Gerulf. Dirk erfde van graaf Gerulf het gezag over Kennemerland en Rijnland.
Hij was gehuwd met:

13.283.863.681. Gerberga van Hamaland
Geboren rond 912.  Zij was een dochter van Meginhard IV graaf van Hamaland.

13.283.863.698. Arnulf I van Vlaanderen
Arnulf I, bijgenaamd de Grote (geboren ca. 889 – 27 maart 965) was graaf van Vlaanderen van 918 tot zijn dood in 965.
Zoon van Boudewijn II van Vlaanderen
Na de dood van zijn vader erfde Arnulf het grootste (noordelijke) deel van het graafschap, zijn broer Adalolf erfde het zuidelijke deel.
Hij trouwde in 934 met:

13.283.863.699. Aleidis van Vermandois
Dochter van Herbert II van Vermandois en Adelheid van Parijs.

13.283.863.700. Wigerik van Lotharingen

13.289.907.712. Wolbrant I van Egmont
Overleden 11 december 868), derde heer van Egmond. Zoon van Radbout I van Egmont (26.579.815.424).
Volgens Antonius Hovius, monnik van de abdij van Egmond en vanaf 1561 abt van Echternach † 1568, die de geschiedenis van de heren van Egmont optekende in zijn “Chronica van de Edele welgeborene Heeren ende Baroenen van Egmond” kwam Wolbrant van Egmont, een zoon van Radbout I, de laatste koning van het Friese rijk,  in 843 in opstand tegen de aanstelling door de keizer van diens neef Dirk van Aquitanië als graaf van Frisiae-Occidentalis (het huidige Noord- en Zuid-Holland alsmede Utrecht).
Hij was gehuwd met:

13.289.907.713. N.N.

13.289.907.714. Karel II de Kale
Geboren te Frankfurt am Main op 13 juni 823, overleden Avrieux; Savoye op 6 oktober 877. Koning van West-Francië (840/843-877), tot keizer gekroond van het hele Roomse Rijk (875-877) als Karel II, met de grenzen van zijn land vastgesteld door het Verdrag van Verdun in 843, was de jongste zoon van keizer Lodewijk de Vrome en zijn tweede vrouw Judith van Beieren. Karel trouwde op 13 december 842K met:

13.289.907.715. Ermentrudis van Orléans
Zij was een dochter van Odo van Orléans en Engeltrude van Parijs, dochter van Leuthard I van Parijs en Grimhilde. Zij trouwde op 13 december 842 te Quierzy op 12-jarige leeftijd met de toen 19-jarige Karel de Kale. Nadat haar broer Willem in 866 in conflict met Karel was gedood, verliet zij Karel en trok zich terug in de abdij van Hasnon.

 

 

Hendrik de Vogelaar

13.289.907.794. Hendrik I de Vogelaar
(Duits: Heinrich der Vogler/der Finkler, Latijn: Henricius Auceps) Geboren rond 876 – Memleben, 2 juli 936) was vanaf 912 hertog van Saksen en vanaf 919 tot zijn dood koning van Duitsland. Hij was de grondlegger van de Ottoonse dynastie van Saksische koningen en keizers. Hij wordt algemeen gezien als de stichter en de eerste koning van de middeleeuwse Duitse staat, die voordien bekendstond als het Oost-Frankenrijk. Als fervent jager verkreeg hij de bijnaam “de Vogelaar”, naar men zegt omdat hij net zijn vogelnetten aan het repareren was toen hij de boodschap ontving dat hij tot koning was gekozen.
Hendrik was een zoon van de hertog Otto I van Saksen (26.579.815.588) en diens vrouw Hedwig van Babenberg, de dochter van Hendrik van Babenberg en (mogelijk van) Ingeltrude van Friuli.
Hendrik de Vogelaar huwde twee keer. In 906 huwde hij voor de eerste keer met Hatheburg, dochter van Erwin, graaf van Merseburg. Drie jaar later, na de geboorte van een zoon, Thankmar, eindigde dit huwelijk in een scheiding.
Op 19 september 909 huwde hij met:

Mathilde van Ringelheim

13.289.907.795. Mathilde van Ringelheim
Geboren circa 895 – Quedlinburg, overleden op 14 maart 968. Haar ouders waren de West-Saksische graaf Diederik en zijn vrouw Reginhilde die van Friese en Deense afkomst was.
Zij is patroonheilige van ouders en grote gezinnen.

 

 

 

13.289.914.368. Wolfgerus van Amstel
Geboren circa1075, overleden in 1131. Hij was vermoedelijk de eerste leenheer van Amstelland.
Wolfgerus werd geboren in het hertogdom Neder-Lotharingen en wordt rond 1100 aangesteld als schout van Amstelland. Hij komt in 1105 voor in een geschrift van bisschop Burchard. In 1118 neemt hij zitting in de tienkoppige ministriaal van de bisschop van Utrecht en heeft een stem in de werkzaamheden die plaatsvinden in Amstelland. In 1126 komt hij nogmaals voor in een geschrift van bisschop Godebald. Aan het einde van zijn leven bezat hij diverse landgoederen en schouttitels aangeduid als Villicatio dat zich bevond tussen Kennemerland en IJsselstein.
Hij was gehuwd met:

13.289.914.369. N.N.

Igor de Oude van Kiev

13.290.113.488. Igor van Kiev
Ook wel Igor de Oude genoemd. Hij was een Varangse knjaz (prins) die heerste over het Kievse Rijk tussen 912 en 945.
Hij was een zoon van Rurik (26.580.226.976) en van Efanda (26.580.226.977) prinses van Urman, Groothertogin van Novgorod .
Igor werd gedood bij het inzamelen van de verschuldigde schattingen van de Drevljanenstam in 945, wat weer werd gewroken door zijn vrouw:

 

Heilige Olga

13.290.113.489. Olga Prekrasa
Bijgenaamd de Heilige. Geboren te Pskov circa 915, overleden te  Kiev op 11 juli 969. Zij was van 945 tot en met 969 grootvorstin van het Kievse Rijk. Na de dood van Igor werd zij regentes voor haar zoon Svjatoslav I. Olga was de eerste heerser van het Kievse Rijk die zich tot het christendom liet bekeren. Omstreeks 955 werd ze in Constantinopel gedoopt en kreeg ze de naam Helena, naar de keizerin Helena Lecapena. In 1547 werd ze door de Russisch-orthodoxe Kerk heilig verklaard vanwege haar pogingen het christendom in haar rijk te verspreiden.

13.290.113.497. Edmund van Munso 
Geboren circa 935, 965. Zoon van Olaf Bjornsson (26.580.226.994)


XXXV

26.318.212.610. Lotharius I der Franken
Geboren te Aquitanië in 795, overleden te Prüm op 29 september 855.
Hij was de oudste zoon van Lodewijk de Vrome (52.636.425.220) en Ermengarde van Haspengouw, en Rooms-keizer van 817 tot 855. Tot 840 regeerde hij samen met zijn vader. Hij was koning van Italië van 818 tot 855 en koning van Midden-Francië van 840 tot 855. Hij probeerde om als keizer het oppergezag over het gehele Frankische Rijk te behouden maar moest na de dood van zijn vader uiteindelijk instemmen in een deling met zijn broers. De regio Lotharingen is naar hem genoemd.
Lotharius was 15 november 821 in de palts van Thionville getrouwd met:

26.318.212.611. Irmgard van Tours
Geboren circa 800, overleden 851. Dochter van zijn trouwe medestander Hugo van Tours.

26.332.212.610. Lodewijk II de Stamelaar 
Geboren 1 november 846, overleden Compiègne, 10 april 879. Hij was koning van West-Francië.
Lodewijk was een zoon van Karel de Kale (52.664.425.220) en diens eerste vrouw Ermentrudis van Orléans. Hij was zwak en ziekelijk, en hield van vrede en rechtvaardigheid. Doordat hij stotterde had hij veel moeite om serieus genomen te worden als toekomstige koning. Ook had hij een slechte verstandhouding met zijn vader, die weigerde om hem een functie met werkelijke inhoud te geven.  Na het overlijden van zijn vader in 877 gaf Lodewijk grote bezittingen weg aan de adel om zijn positie te verzekeren. Er ontstond bijna een burgeroorlog toen het leger dat uit Italië terugkeerde merkte wat het was misgelopen. Na bemiddeling door aartsbisschop Hincmar van Reims werd Lodewijk op 8 december door hem gekroond te Compiègne. De kroning werd op 8 september 878 herhaald door paus Johannes VIII te Troyes, die echter weigerde om Lodewijks tweede vrouw te kronen omdat hij hun huwelijk als ongeldig beschouwde. De kinderen uit het tweede huwelijk werden (in ieder geval door de kerk) lange tijd als onwettig beschouwd.
Lodewijk II huwde 1e op 1 maart 862 met Ansgardis van Bourgondië, een dochter van graaf Harduin.
Hij huwde 2e met:

26.332.212.611. Adelheid van Parijs
Geboren 853, overleden rond 10 november 901. Dochter van Paltsgraaf Adalhard van Parijs.

26.567. 727.392.  Gerulf van Rijnland (rond 850 – rond 896) was graaf van West-Frisia (comes Fresonum), vanaf ongeveer 885. Zijn naam wordt ook wel geschreven als Gerolf, soms met de toevoeging “van Holland” en soms met de toevoeging “van Kennemerland”, maar deze zijn beide van latere datum. Hij was een zoon van Dirk van Rijnland en Geva van Aquitanië.

26.567.727.396.  Boudewijn II van Vlaanderen
Bijgenaamd de Kale. Geboren circa 865, overleden 10 september 918. Hij was van 879 tot 918 graaf van Vlaanderen en van 896 tot 918 graaf van Boulogne. Zoon van Boudewijn I van Vlaanderen en Judith van West-Francië.
In 884 huwde hij met:

26.567.727.397.  Ælfthryth van Wessex
(ook Aelftrud of Elfrida) Geboren te Wessex in 868, overleden op 7 juni 929), dochter van Alfred de Grote (53.135.454.794), koning van Engeland van 871 tot 899, en van Ealhswith van de Gaini.

26.579.815.424. Radbout I van Egmont 
Overleden 792. Hij was de laatste Friese Koning en werd de eerste heer van Egmont.

26.579.815.425. N.N.

26.579.815.588. Otto I van Saksen
Bijgenaamd de Illustere. Geboren circa 850, overleden 30 november 912. Hij was hertog van hertogdom Saksen en legde de basis voor de macht van de Ottonen.
Otto was een zoon van Liudolf van Saksen en van Oda van Billung. In 877 was hij graaf van de Thüringgau. In 880 volgde hij zijn broer Bruno op, die was gesneuveld tegen de Denen, als hertog van Saksen. Daarmee was hij de eerste die Saksen als erfopvolger bestuurde. Hij had uitstekende relaties met de verschillende koningen en verkreeg zo steeds grotere bevoegdheden en regeerde uiteindelijk praktisch als een zelfstandig vorst in Saksen.
Hij was gehuwd met:

26.579.815.589. Hedwig van Babenberg
Geboren rond 856 – 24 december 903. Zij was een dochter van Hendrik van Babenberg (53.159.631.178) en van Ingeltrude van Friuli (53.159.631.179).

26.580.226.976. Rurik
Hij was een Vikinghoofdman. De precieze data van zijn geboorte en overlijden zijn niet bekend, maar de meest genoemde jaargetallen zijn 830 en 879. Hij was een Viking of Varjaag (Varangiër). In 862 kwam Ladoga (huidig Staraja Ladoga) onder zijn heerschappij. Nabij het latere Novgorod bouwde hij de Rjoerikovo gorodisjtsje (deHolmgard of Rurik’s vestingstadje). Daarnaast zou hij geheerst hebben over het gebied tussen de rivieren Neva en Oka. Hij wordt zowel genoemd als grondlegger van wat nu Rusland en Oekraïne is, als ook de stamhouder van het Ruriken-vorstengeslacht dat Rusland tot 1598 bestuurde.

26.580.226.977. Efanda
Geboren in 825, overleden in 878. Prinses van Urman, Groothertogin van Novgorod .

26.580.226.994. Olaf Bjornsson
Geboren circa 910, overleden 935. Zoon van Bjorn Eriksson (53.160.453.988).
Hij was gehuwd met:

26.580.226.995. N.N.


XXXVI

52.636.425.220. = 212.541.819.136. Lodewijk de Vrome
Geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778. Zoon van Karel de Grote (342.508.638.272) en Hildegard van de Vinzgouw. Hij was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 (onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote.
Als de enige overlevende volwassen zoon van Karel de Grote en Hildegard, werd hij de enige heerser der Franken na het overlijden van zijn vader in 814, een positie die hij bekleedde tot zijn overlijden, met uitzondering van de periode 833-834, waarin hij was afgezet.
In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met:

52.636.425.221. = 212.541.819.137. Irmingare van Haspengouw
Geboren rond 780, overleden 3 oktober 818 te Angers. Dochter van Ingram van de Haspengouw.

52.664.425.220 = 106.270.909.584  Karel II de Kale
Koning, daarna keizer, geboren te Frankfurt aan de Main 13.6.823, overleden te Maurienne op 6.10.877, begraven klooster Nantua, later Saint-Denis. Zoon van Lodewijk de Vrome (212.541.819.168) en Judith van Beieren.

53.135.454.784. Dirk van Rijnland
Geboren circa 825. Graaf in Friesland.
Hij was gehuwd met:

53.135.454.785. Geva van Aquitanië
Geboren ca. 830.  Dochter van Pepijn I, koning van Aquitanië en Ringart (Hringard) of Ingeltrude van Madrie.

53.135.454.792. Boudewijn I van Vlaanderen
Geboren circa 840, overleden Abdij van Sint-Bertinus, Sint-Omaars, 2 januari 879)
Bijgenaamd Boudewijn I met de IJzeren Arm, staat bekend als de eerste graaf van Vlaanderen. Boudewijn is bekend als grondlegger en eerste graaf van het graafschap Vlaanderen. Hij schaakte op kerstmis 861:

53.135.454.793. Judith van West-Francië
Dochter van de koning van West-Francië, Karel de Kale.
De 17-jarige Judith was al twee keer weduwe: zowel van koning Aethelwulf van Wessex als van diens zoon koning Aethelbald.

Alfred de Grote

53.135.454.795. Alfred de Grote
(Oudengels: Ælfrēd, Ælfrǣd) Geboren Wantage (Oxfordshire), 848/849, overleden Winchester, 26 oktober 899. Zoon van Ethelwulf (106.270.909.590) en Osburga van Wight (106.270.909.591).
Hij was koning van Wessex van 871 tot 899.  Alfred staat bekend voor zijn verdediging van de Angelsaksische koninkrijken van Zuid-Engeland tegen de Denen. Zo werd hij de enige Engelse vorst die nog steeds het epitheton “de Grote” wordt toegekend. Alfred was de eerste koning van Wessex die zichzelf de koning van de Angelsaksen noemde.
Alfred trouwde in 868 te Winchester met:

53.135.454.796. Ealhswith van de Gaini
Overleden te Winchester, 5 of 8 december 905. Ealhswith stichtte de Maria-abdij in Winchester en werd daar na de dood van haar man non. Zij is daar begraven en later herbegraven in de kathedraal van Winchester. Zij was dochter van Aethelred Mucil, ealdorman van Gainis in Mercia, en Eadburga uit het koningsgeslacht van Mercia.

53.159.630.848. N.N. (Egmont)

53.159.631.178. Hendrik van Babenberg
(Ook wel Hendrik van Neustrië) Geboren circa 820, overleden bij Parijs, 28 augustus 886. Hij was de belangrijkste legeraanvoerder van Lodewijk III de Jonge en Karel de Dikke. Hendrik was markgraaf van Saksen en hertog van Franken.
Hij was een zoon van Poppo I van Grabfeld en Williswind, een dochter of kleindochter van Cancor. Zijn jongere broer was Poppo van Thüringen. Zijn belangrijkste kasteel was de Babenberg waar het geslacht van de Babenbergers naar is genoemd, op de plaats van het kasteel is de stad Bamberg ontstaan.
Hij was getrouwd met:

53.159.631.179. Ingeltrude van Friuli 
Geboren in 836, overleden in 867. Zij was een kleindochter van keizer Lodewijk de Vrome, een dochter van Eberhard van Friuli (106.319.262.358) en Gisela, een dochter van Lodewijk.

53.160.453.988. Bjorn Eriksson
Geboren circa 870, overleden 932. Zoon van Erik Anundsson Väderhatt (106.318.907.976).
Hij was gehuwd met:

53.160.453.989. N.N.


XXXVII

106.270.909.568. Pepijn I, koning van Aquitanië
Geboren 797, overleden 838. Hij was koning van Aquitanië van 817 tot 838.
Pepijn was de tweede zoon van Lodewijk de Vrome (212.541.819.13) uit diens huwelijk met Ermengarde van Haspengouw. Kleinzoon van Karel de Grote.
In 822 huwde hij:

106.270.909.569. Ringart (Hringard) of Ingeltrude van Madrie.
Dochter van graaf Teudbert van Madrie.

106.270.909.584 = 52.664.425.220. Karel II de Kale
Koning, daarna keizer, geboren te Frankfurt aan de Main 13.6.823, overleden te Maurienne op 6.10.877, begraven klooster Nantua, later Saint-Denis. Zoon van Lodewijk de Vrome (212.541.819.168) en Judith van Beieren.
Op 12 oktober 869 (vijf dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw) trouwde Karel 2e met Richildis, dochter van Bivinus van Metz.
Karel trouwde 1e op 13 december 842 met:

106.270.909.585 = 52.664.425.221. Ermentrudis van Orléans
Geboren circa 830, overleden in de abdij van Hasnon, 6 oktober 869. Zij was een dochter van Odo van Orléans (212.541.819.170) en Engeltrude van Parijs (212.541.819.171). Nadat haar broer Willem in 866 in conflict met Karel was gedood, verliet zij Karel en trok zich terug in de abdij van Hasnon. Zij was beroemd om haar borduurwerk. Ze ligt begraven in de Kathedraal van Saint-Denis.

106.270.909.590. Ethelwulf  van Wessex
Ook Æthelwulf of Edelwolv (geboren ca. 800 – Londen, 13 januari 858) was koning van Wessex (839 – 856) en van Kent (825 – 856), Essex en Sussex. Hij was zoon van Egbert van Wessex (212.541.819.180) en Redburga der Franken.
In 825 veroverde hij Kent voor Wessex, en werd daar koning onder het oppergezag van zijn vader. In 839 volgde hij zijn vader op als koning van Wessex, dat in die tijd het gehele zuidelijke kustgebied van Engeland omvatte: van Cornwall tot Essex. Hij werd gekroond in Kingston upon Thames.
Van Ethelwulf zijn twee huwelijken gedocumenteerd maar er wordt aangenomen dat hij drie keer getrouwd is geweest en ook nog een minnares heeft gehad. Anders zijn leeftijdsverschillen tussen zijn kinderen en de manier waarop hun onderlinge verhouding wordt beschreven, niet te verklaren. Zijn veronderstelde eerste vrouw was Æthelstan. Zijn derde vrouw was Judith van West-Francië, een dochter van Karel de Kale.
Zijn tweede vrouw was:

106.270.909.591. Osburga van Wight
Dochter van Oslac van Wight (212.541.819.182)

106.318.907.976. Erik Anundsson Väderhatt
Geboren circa 825, 882. Zoon van Anund Eriksson (212.541.815.952). Erik volgde zijn vader op als koning in Zweden en had een slepend grensconflict met Harald I van Noorwegen.

106.318.907.977. N.N.

106.319.262.358. Eberhard van Friuli
Geboren circa 810 – 16 december 866. Zoon van Unruoch van Ternois (212.638.524.716) en Engeltrude van Parijs (212.638.524.717).
Hij was een van de belangrijkste Frankische edelen van zijn tijd.
Als legeraanvoerder wist Eberhard een inval van de Bulgaren in Italië af te slaan. Daarop werd hij in 828 benoemd tot hertog van Friuli. Vervolgens is hij een trouwe bondgenoot van Lodewijk de Vrome in de conflicten tussen Lodewijk en zijn zoons, en trouwde in 836 met een dochter van Lodewijk. Hierdoor verwierf hij grote bezittingen in Noord-Frankrijk, waaronder de koninklijke villa van Cysoing, en bezittingen in Italië.
Hij was gehuwd met:

106.319.262.359. Gisela der Franken
Geboren circa 821, overleden op 5 juli 874. Zij was de jongste dochter van Lodewijk de Vrome (212.638.524.716) en zijn tweede vrouw, Judith van Beieren.

 


XXXVIII

212.541.815.952. Anund Eriksson 
Geboren rond 800, overleden in 844. Hij was een Zweedse koning.
Anund was zoon van Erik Bjornsson en kleinzoon van Jarl (aanvoerder, het Engelse woord earl is hiervan afgeleid) Bjorn.
Anund Eriksson was koning samen met zijn broer Bjorn Eriksson maar werd door hem verdreven. Hij had voor zijn terugkeer een vloot van 11 schepen en werd gesteund door 21 schepen uit Denemarken. Anund had de Denen beloofd dat ze de stad Birka mochten plunderen. Toen ze daar aankwamen was Bjorn niet in de stad en Birka betaalde een schatting van 100 zilveren marken om de plundering af te kopen. De Denen wilden de stad toch nog plunderen maar Anund wist ze te overtuigen om de wil van de goden te raadplegen door loten te trekken. Daaruit bleek dat plundering van Birka ongeluk zou brengen aan de Denen. Op advies van Anund zijn de Denen toen weggetrokken om een Slavische stad te plunderen en ze keerden met een rijke buit terug naar huis. Anund vestigde zijn gezag in Zweden en maakte Oud Uppsala tot zijn residentie.
Hij was gehuwd met:

212.541.815.953. N.N.

Lodewijk de Vrome

212.541.819.136 = 212.541.819.168 = 212.638.524.718.
Lodewijk de Vrome
Geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778. Zoon van Karel de Grote (342.508.638.272) en Hildegard van de Vinzgouw. Hij was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 (onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote.
Als de enige overlevende volwassen zoon van Karel de Grote en Hildegard, werd hij de enige heerser der Franken na het overlijden van zijn vader in 814, een positie die hij bekleedde tot zijn overlijden, met uitzondering van de periode 833-834, waarin hij was afgezet.
In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met:

212.541.819.137.Ermengarde van Haspengouw
Geboren rond 780, overleden 3 oktober 818 te Angers. Dochter van Ingram van de Haspengouw (425.083.638.274).

212.541.819.168. Lodewijk de Vrome
Geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778. Zoon van Karel de Grote (342.508.638.336) en Hildegard van de Vinzgouw. Hij was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 (onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote.
Als de enige overlevende volwassen zoon van Karel de Grote en Hildegard, werd hij de enige heerser der Franken na het overlijden van zijn vader in 814, een positie die hij bekleedde tot zijn overlijden, met uitzondering van de periode 833-834, waarin hij was afgezet. In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met Irmingard. Ze hadden een goed huwelijk en Irmingard had een grote invloed op haar man.
Na het overlijden van Irmingard is Lodewijk op aandrang van zijn edelen hertrouwd. Na een soort schoonheidswedstrijd trouwde hij 1 februari 819 te Aken met:

212.541.819.169. Judith van Beieren
Geboren circa 805, overleden te Tours 19 april 843. Dochter van graaf Welf van Altdorf (425.083.638.338) en Eigilwich.

212.541.819.170. Odo van Orléans
Geboren circa 780, overleden juni 834. Hij was een vooraanstaande hoveling van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome. Odo was zoon van Hadrianus van Orléans en Waldrada van Hornbach. Zijn vader was zwager van Karel en daardoor was Odo een volle neef van Lodewijk, via diens moeder. Hij had dus uitstekende connecties en was daarbij ongevaarlijk omdat hij geen aanspraken op de troon had, de ideale combinatie voor een carrière aan het hof. Hij was een trouwe aanhanger van Lodewijk de Vrome en een gunsteling van diens tweede vrouw Judith van Beieren.

212.541.819.171 Engeltrude van Parijs
Engeltrude, dochter van Leuthard I van Parijs en Grimhilde.

212.541.819.180. Egbert van Wessex
Geboren ca. 770 – Cornwall, overleden juli 839. Hij was koning van Wessex. Hij was het die de macht van Mercia overwon en van Wessex het dominante AngelSaksische koninkrijk maakte. Hij kreeg de titel ‘Bretwalda’, waarmee door de Angelsaksen een heerser werd aangeduid die macht had over andere heersers. Hij wordt gezien als de eerste koning van Engeland. Hij is begraven in de Old Minster te Winchester.
Egbert was zoon van Ealhmund, koning van Kent (425.083.638.360). Na de dood van zijn vader verkeert hij in een onzekere positie en wordt hij door Offa van Mercia en Beorhtric van Wessex in 789 naar het vasteland van Europa verbannen. Daar leeft hij 13 jaar onder bescherming van Karel de Grote. Na het overlijden van Beorhtric in 802, weet Egbert met steun van Karel de Grote en van de paus de troon van Wessex te verwerven.
Hij was gehuwd met:

212.541.819.181. Redburga der Franken
Buitenechtelijke dochter van keizer Karel de Grote (425.083.638.362).

212.541.819.182. Oslac van Wight 

212.638.524.716. Unruoch van Ternois
Geboren circa 780, overleden 13 november vóór 853. Hij was een hoge Frankische edelman. Hij maakte deel uit van de rijksadel van Karel de Grote. Hij wordt gezien als de stamvader van de Unruochingen. De familie komt uit Alemannië, maar had ook grote bezittingen in het noorden van Neustrië.
In 839 wordt hij genoemd als graaf van de Ternaasgouw (Ternois), in de laatste jaren van zijn leven was hij monnik in de abdij van Sint-Bertinus in Sint-Omaars.
Hij was getrouwd met:

212.638.524.717. Engeltrude van Parijs
Geboren circa 795. Dochter van Bego van Parijs (425.277.049.434).

212.638.524.718 = 212.541.819.136 = 212.541.819.168. Lodewijk de Vrome
Zoon van Karel de Grote en Hildegard

212.638.524.719 = 212.541.819.169. Judith van Beieren
Dochter van graaf Welf van Altdorf en Eigilwich.

 


XXXIX

Karel de Grote

342.508.638.272 = 342.508.638.336 = 425.083.638.362 = 425.277.049.436.
Karel de Grote

Geboren waarschijnlijk 2 april 747 of 748, overleden te Aken op 28 januari 814.
Hij was afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het Westen. Karel was de oudste zoon van de latere koning Pepijn de Korte (Zie Karolingen nr. 5) en Bertrada van Laon (Zie Merovingen nr. 12).
Karel was verschillende malen getrouwd geweest. In 771 huwde hij voor 30 april met zijn derde vrouw:

Hildegard

342.508.638.273= 342.508.638.337 = 425.277.049.433.
Hildegard

Geboren in 758, overleden op 30 april 783. Zij was een dochter van de belangrijke Frankische edelman Gerold van Vintzgouw en Imma, een dochter van de Alemaanse dux Hnabi.
Karel wilde haar zo graag tot vrouw, dat hij zijn vorige vrouw zonder geldige aanleiding verstootte en daarmee ook zijn bondgenootschap met de Longobarden om zeep hielp, maar het politieke belang van Hildegard als lid van een prominente Schwabische familie was misschien groter. Ook was Hildegard volgens heersende opvattingen te jong om te trouwen (ze was 13) en zeker te jong om direct al kinderen te krijgen (ze kregen hun eerste kind toen ze 14 was). Hun huwelijk werd dan ook algemeen als ongeldig beschouwd, totdat de paus als wederdienst voor de politieke hulp van Karel in 774 (dus na 3 jaar) het huwelijk alsnog erkende. Hildegard volgde Karel op de meeste van zijn tochten en kreeg ook een aantal kinderen in Italië, Saksen en Aquitanië. Na 12 jaar huwelijk en 9 zwangerschappen stierf Hildegard in het kraambed.

425.277.049.434. Bego van Parijs
Geboren rond 765 – overleden 28 oktober 816, was een zoon van graaf Gerard I van Parijs en van Rotrude, mogelijk een kleindochter van Karel Martel. Hij was een vooraanstaande vazal van Lodewijk de Vrome.
Al voor 806 was Bego kamerheer van Lodewijk de Vrome, die toen koning van Aquitanië was. In 815 werd hij graaf van Parijs, als opvolger van zijn broer Étienne. Hij liet het klooster van Saint-Maur-des-Fossés reorganiseren door Benedictus van Aniane, de belangrijkste abt van het Frankische rijk.
Bego huwde tweede met Alpeidis, een buitenechtelijke dochter van Lodewijk de Vrome.
Bego was in zijn eerste huwelijk getrouwd met:

425.277.049.435. N.N.

425.083.638.274. Ingram van de Haspengouw 
Geboren circa 745. Hij was een Frankische edelman en schoonvader van Lodewijk de Vrome. Hij was graaf van de Haspengouw en zou later ook graaf van Parijs zijn geweest.
Hij was getrouwd met:

425.083.638.275. Rotrud

425.083.638.338. Welf van Altdorf
Geboren rond 770. Hij werd in 819 graaf van de Argengau. Zoon van Rothard, graaf van de Argengau en van Ermenane.
Hij was gehuwd met:

425.083.638.339. Eigilwich
Eigilwich, die in 826 abdis werd van de Abdij van Chelles. Eigilwich was een dochter van de Saksische edelman Isanbarth en Theodrada.

425.083.638.360. Ealhmund van Kent
Hij was koning van Kent in 784 onder oppergezag van Mercia. Zijn vader was Aelfric van Kent.
Hij was gehuwd met:

425.083.638.361. N.N.

 

 

Terug naar Index

 

  facebook       

 

© 2017