Heren Van Muijlwijck

1. Jan van der Merwede
Geboren 1250, overleden in 1307. Zoon van Godschalc van der Merwede (Zie Heren van de Merwede nr. 4b) en Mabelia van Arkel van der Lede.
Bezat in zijn vaders leven de goederen en gerechten van Almkerk, Zanswijck, Huppen, Uythoven en van Muylwijck, waarvan zijn nakomelingen den toenaam aannamen, alle gelegen in ’t land van Altena, uit welken huize zijn vrouw is geweest en heeft naar alle waarschijnlijkheid deze goederen daarmee uit het  huwelijk gehad. Hij nam de naam van Muylwyck aan naar de  Ridderhofstede in het land van Altena.
Hij was gehuwd met Beatrix Lodewijksdr van den Burchgrave, dochter van Lodewijk Burchtgraaf van Altena.
Uit dit huwelijk:

 • Elizabeth
 • Lodewijk
 • Nicolaes

2. Nicolaes van Muylwyck Jansz van Der Merwede
Geboren in het jaar 1285, overleden in het jaar 1322. Zoon van Jan van de Merwede en Beatrix Lodewijksdr van den Burchgrave.
Hij is getrouwd met Alida de Monchablon.
Kinderen:

 • Jan van der Merwede  ± 1300 – ….
 • Willem Nicolaesz van Muijlwijck  ± 1302 – …. (Volgt 3)

3. Willem Nicolaesz van Muijlwijck
Geboren rond 1302 in Dordrecht. Zoon van Nicolaes van Muylwijck Jansz van Der Merwede en Alida de Monchablon.
Hij is getrouwd met Rutgera van Bijsanten. Dochter van Jan Simons (Oem) van Bijsanten (Zie Patriciërsgeslacht Oem nr. 5).
Zoon:

 • Jan Willems van Muijlwijck  ± 1320-± 1403 (Volgt 4)

 

4. Jan Willems van Muijlwijck
Geboren rond 1320, overleden rond 1403 in Dordrecht. Zoon Willem Nicolaesz van Muijlwijck en Rutgera van Bijsanten.
Hij is getrouwd met Catharina Sasbout rond 1340 te Dordrecht. Zij was geboren rond 1320.
Zoon:

 • Gerrit Jans van Muijlwijck (Volgt 5)

5. Gerrit Jans van Muijlwijck
Geboren rond 1340, overleden voor 7 januari 1433. Zoon van Jan Willems van Muijlwijck en Catharina Sasbout.
Hij is getrouwd met Ida Borchardsdr de Groote Heeren, dochter van Borchgaert Dirksz de Groote (Zie Genealogie de Groote nr. 2).
Kinderen:

 • Maria Gerritsdr van Muijlwijck
 •  Gerrit van Muijlwijck Heeren Gerritsz
 • Jan van Muijlwijck Heeren Gerritsz  …. – 1476
 • Saris van Muijlwijck Heeren Gerritsz
 • Rutgher Gerrits van Muijlwijck  ± 1363-> 1460 (Volgt 6)
Link: Hogenda – Kwartierstaat

6. Rutgher Gerrits van Muijlwijck
Geboren rond 1363 in Dordrecht. Zoon van Gerrit Jans van Muijlwijck en  Ida Borchardsdr de Groote Heeren.
Leenman van Altena, Schout.
Hij is getrouwd met Beata van Amerongen. Geboren circa 1359. Dochter van Meeus Noydensz van Amerongen. (Zie Genealogie Van Amerongen nr. 6).
Kinderen:

 • Matthijs Rutgers van Muijlwijck  ± 1385 – < 1463 (Volgt 7)
 • Geryt Rutgers van Muijlwijck  ± 1391 – ….
 • Herman Rutgers van Muijlwijck  ± 1395 – ….
 • Pieter Rutgers van Muijlwijck  ± 1398 – ….
 • Rutger Rutgers van Muijlwijck  ± 1402 – ….
 • Maria Rutgers van Muijlwijck  ± 1404 –

7. Matthijs Rutghers van Muijlwijck
Geboren 1385. Zoon van Rutgher Gerrits van Muijlwijck en Beata van Amerongen.
Leenman van Altena. Hij vluchtte bij de St. Elisabethsvloed in 1421 met zijn gezin naar Gorinchem.
Hij was gehuwd met Beligje.
Kinderen:

 • Pieter Matthijsz van Muijlwijck (Volgt 8)
 • Jan Mathijsz van Muijlwijck  ± 1419 – ….
 • Ghijsbert Mathijsz van Muijlwijck  ± 1419 – ….
 • Aert Mathijsz van Muijlwijck  ± 1419 – 1483
 • Rutger Mathijsz van Muijlwijck  ± 1421-< 1470

8. Pieter Matthijsz van Muijlwijck
Geboren circa 1420, overleden 1482 te Blokland. Zoon van Matthijs Rutgers van Muijlwijck en Beligje.
Schildknaap.
Heeft in 1470 1,5 morgen land in pacht in de beemd te Hoog-Blokland en sticht aldaar een hofstede geheten de “Steenekamer”. Ook eigenaar van land in de ban van Arkel.
Hij was gehuwd met Adriana Hermans.
Kinderen:

 • Geertje Pietersdr van Muijlwijck  ± 1450 – ….
 • Ermtruijt Pietersdr van Muijlwijck  ± 1450 – 1485
 • Belij Pietersdr van Muijlwijck  ± 1450 – > 1528
 • Matthijs Pieters van Muijlwijck  ± 1451 – 1522
 • Gerrit Pieters van Muijlwijck  ± 1457-  1518
 • Herman Pieters van Muijlwijck  ± 1458 – ± 1527
 • Jan Pieters van Muijlwijck  1465-< 1536 (Volgt 9).
 • Aert Pieters van Muijlwijck  ± 1468 – ± 1519
 • Anthonis Pieters van Muijlwijck  1473-1544

9. Jan Pieters van Muijlwijck
Geboren januari 1465 in Gorinchem, overleden voor 13 maart 1536. Zoon van  Pieter Matthijsz van Muijlwijck en Adriana Hermans.
Schepen van Gorinchem 1528 – 1532. Schout van Hoog Blokland in 1512.
Hij is rond 1488 getrouwd met Lijsken Florisdr Holl. Dochter van Floris Holl (Zie Genealogie  Holl nr. 3) en Gouwe Gerrits de Hoghe (Zie Genealogie de Hoghe nr. 4).
Kinderen:

 • Floriske Jans van Muijlwijck    ± 1490 – 1515 Floris van Muijlwijck Jansz  ± 1490-1534
 • Peter van Muijlwijck Jansz       ± 1490 – ± 1540
 • Lijsbeth Jans van Muijlwijck    ± 1493 – 1561
 • Adriana Jans van Muijlwijck    ± 1495 – < 1537
 • Geertruijd Jans van Muijlwijck    1500 – < 1542
 • Marijcke Jans van Muijlwijck       1505 – < 1580
 • Matthijs van Muijlwijck Jansz      1511 – 1561 (Volgt 10).

10. Matthijs Jans van Muijlwijck
Geboren circa 1505. Zoon van Jan Pieters van Muijlwijck en Lijsken Florisdr Holl.
Hij was gehuwd met Aafje Adriaan Jans.
Kinderen:

 • Pieter Matthijsz van Muijlwijck (Volgt 11a)
 • Adriaan Matthijsz van Muijlwijck
 • Lijsje Matthijsdr van Muijlwijck
 • Jan Matthijsz van Muijlwijck (Volgt 11b).

 

11a.  Pieter Matthijsz van Muijlwijck
Geboren in 1534 te  Gorinchem. Zoon Matthijs Jans van Muijlwijck en Aafje Adriaan Jans.
Hij trouwde circa 1558 te Hoogblokland met Maertgen Egberts. Geboren omstreeks 1535.
Zoon:

 • Matthijs Pietersz van Muijlwijck (Volgt 12a)

11b. Jan Matthijsz van Muijlwijck
Geboren rond 1539. Zoon Matthijs Jans van Muijlwijck en Aafje Adriaan Jans.
Hij huwde met Dingena Dionijsdr, dochter van Dionijs Jans en Adriana Jans.
Kinderen:

 • Matthijs Jans van Muijlwijck
 • Dionijs Jans van Muijlwijck (Volgt 12b).
 • Leentje Jans van Muijlwijck
 • Pieter Jans van Muijlwijck
 • Maaike Jans van Muijlwijck
 • Floris Jans van Muijlwijck
 • Annigje Jans van Muijlwijck
 • Elisabeth Jans van Muijlwijck

 

12a. Matthijs Pietersz van Muijlwijck
Geboren rond 1560, overleden omstreeks 1595. Zoon van Pieter Matthijsz Muijlwijck en Maertgen Egberts.
Hij trouwde met Ariaentje Cornelisdr. Geboren in 1564, overleden rond 1590.
Dochter:

 • Mayke Tijssen van Muijlwijck (Volgt 13a)

12b. Dionijs Jans van Muijlwijck
Geboren circa 1570, overleden 1645. Zoon van Jan Matthijsz van Muijlwijck en Dingena Dionijsdr.
Hij trouwde op 1 januari 1600 te Gorinchem met Geertje Gerrits. Dochter van Gerrit Jans en Marrigje Jans.
Kinderen:

 • Adriaantje Dionijsdr van Muijlwijck (Volgt 13b)
 • Aafje Dionijsdr van Muijlwijck
 • Jan Dionijsz van Muijlwijck
 • Gerrit Dionijsz van Muijlwijck
 • Jan Dionijsz de jonge van Muijlwijck
 • Arie Dionijsz van Muijlwijck

 

13a. Mayke Tijssen van Muijlwijck
Geboren circa 1587. Dochter van Matthijs Pietersz van Muijlwijck en Ariaentje Cornelisdr.
Zij trouwde 1e met Ary Goossensz de Jong  (Zie Genealogie de Jong nr.1). Hij is geboren circa 1588 en is overleden vóór 1631.
Zij trouwde 2e  met Jan Joppen.
Zoon uit het eerste huwelijk met Ary:

 

13b. Adriaantje Dionijsdr van Muijlwijck
Geboren circa 1605. Overleden na 28 februari 1670 te Goudriaan. Dochter van Dionijs Jans van Muijlwijck  en Geertje Gerrits.
Zij was gehuwd met Theunis Wouters Terlouw op 24 september 1629 te Goudriaan.
Dochter:

 

Link: Geslacht Muylwijk

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

 

 

handtekening 2016

14 april 2016