Woubrugge

De voormalige gemeente Woubrugge in 1867

Woubrugge in 1867, door J. Kuyper. Publiek Domein Wikipedia

Woubrugge is een dorp in de gemeente Kaag en Braassem, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt circa 10 km ten oosten van Leiden.

Tot begin 19e eeuw stond het gebied rond het dorp Woubrugge bekend als de Heerlijkheid van Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Toen rond 1820 de gemeente als bestuursvorm werd ingevoerd, werd Woubrugge een zelfstandige gemeente binnen hetzelfde gebied als deze heerlijkheid. In 1855 werd Hoogmade bij Woubrugge ingelijfd. In die vorm, als een gemeente met twee dorpen, bleef de gemeente Woubrugge 135 jaar bestaan tot 1 januari 1991. Op die datum fuseerden de drie gemeenten Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden tot Jacobswoude. Deze gemeente was genoemd naar het verdwenen dorp Jacobswoude. Al na 18 jaar, op 1 januari 2009 werd de gemeente Jacobswoude weer opgeheven en samengevoegd met de gemeente Alkemade. Gezamenlijk vormen zij vanaf die datum de gemeente Kaag en Braassem.

Woubrugge ligt in de Polder Oudendijk, langs de Woudwetering. Ten noorden van Woubrugge liggen het Braassemermeer en de Wijde Aa. Ten oosten van de dorpskern lag voorheen het dorp Jacobswoude, dat door vervening verdween en waarvan de bewoners uitweken naar de dijk langs de Woudwetering, zodat Woubrugge ontstond. Tussen Woubrugge, Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn liggen noordoostelijk de Vierambachtspolder uit 1744 met zijn typerende gemengd weide- en akkerlandschap en zuidoostelijk de Zwetpolder, die onderdeel was van het opgeheven waterschap Zwetpolder.

Vanwege de centrale ligging van Woubrugge ten opzichte van een aantal dorpen en buurtschappen zijn er diverse voorzieningen, zoals sportverenigingen, een klein winkelcentrum, een huisartsenpraktijk en een tandartspraktijk.

Wapen van Woubrugge. Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Woubrugge werd op 24 juli 1816 aan Zuid-Hollandse gemeente Woubrugge door de Hoge Raad van Adel in gebruik bevestigd. De gemeente is in 1991 samen met Leimuiden en Rijnsaterwoude opgegaan in de nieuw opgerichte gemeente Jacobswoude. Het wapen van Jacobswoude is afgeleid van de wapens van de drie voormalige gemeentes die gefuseerd zijn. Jacobswoude is in 2009 opgegaan weer in de nieuw gevormde gemeente Kaag en Braassem.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

“Van lazuur, beladen met een fasce en verzeld van drie liggende halve manen, alles van goud

Het wapen bestond uit een blauw schild met een geheel gouden voorstelling, de zogenaamde Rijkskleuren. Op het schild een dwarsbalk. Boven de dwarsbalk twee wassenaars en onder de dwarsbalk een wassenaar. Het schild is gedekt met een vijfbladige kroon.

Het wapen is dat van het geslacht Van der Woude, tot 1557 heren van de heerlijkheden Rijnsaterwoude en Woubrugge. Het is gelijk aan het wapen van Rijnsaterwoude, met uitzondering van de wassenaars die alleen in het wapen van Rijnsaterwoude zijn uitgevoerd als gezichtswassenaars. Volgens Bakker zouden de wassenaars oorspronkelijk van zilver zijn geweest.

Uit:

Voorouders:

Jacob Florisz Ket
Geboren omstreeks 1635. Zoon van Floris Ket.
Hij trouwde in 1660 te Woubrugge met Yda Cornelisse.

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

 

  facebook       

© 24 mei 2020