Huis te Blotinghe

Huis te Blotinge vooraanzicht 17e eeuw

Te Blotinghe, Te Blote of Hodenpijl was oorspronkelijk een landgoed in Rijswijk, Zuid-Holland.

Wapen van de Heren van Hodenpijl

Aan het begin van de 13e eeuw woonde er al een Gerrit de Blote in Rijswijk. Hertog Albrecht verkocht 1359 een geesttiend aan Jan de Blote, een ander deel van de grond ging naar Gerrit van Heemstede. Toen Gerrits dochter Machteld zijn bezit erfde stond er een hofstede op met de naam Te Blote of Blotinge. Machtelds echtgenoot Dirk van Hodenpijl liet op de grond een burcht bouwen, een 19 x 19 meter groot kasteel om een donjon van 12 x 12 meter met muren van 2,5 meter dik. Dirk van Hodenpijl droeg in 1384 zijn woning met 24 morgen land op aan Margaretha van Beieren, Gravin van Holland, waarna hij het als leen terug kreeg.

Niet lang na de bouw werd de burcht als represaille weer afgebroken (1394), omdat de broer van Machteld van Heemstede en Dirk van Hodenpijl (Dirk de Blote) beschuldigd werden van betrokkenheid bij de moordaanslag op Aleid van Poelgeest, de minnares van Hertog Albrecht. Nadat er een verzoening had plaatsgevonden en de grond weer teruggegeven was aan de Hodenpijls, bouwde Jan van Hodenpijl, een kleinzoon van Dirk, een nieuw kasteel met een gracht (1434).

Huis te Blotinghe Zuidzijde.

Prenten uit de 17e eeuw tonen een vierkant kasteel met meerdere torens binnen een gracht. Het feit dat er ramen in de muren voorkomen geeft aan dat het niet meer als verdedigingwerk was aangelegd. Dit kasteel, dat Hodenpijl werd genoemd, maar vanaf 1509 Blotinghe ging heten, is daarna in verschillende handen geweest. Vanaf 1590 tot 1715 woonde er de familie Nobelaer. In de tweede helft van de 18e eeuw kocht Jacob van Meede het goed, maar na zijn dood werd de toen al vervallen burcht afgebroken. Het terrein werd vervolgens bij Welgelegen getrokken. In 1955 vond men bij opgravingen de funderingen van het in 1394 gesloopte kasteel.

Bronnen:

Wikipedia – Huis Te Blotinghe
Kastelen in Zuidholland – Huis Te Blotinghe

Zie ook:

Heren van Hodenpijl

Terug naar:

Kastelen

  facebook        

© 3 maart 2018