Vorsten van Bulgarije

Het Eerste Bulgaarse Rijk (Bulgaars: Първo Българско царство, Părvo Bălgarsko Tsarstvo) was van 632 tot 1018 een staat in de Donaudelta. Deze staat hield op te bestaan in 1018 doordat het gebied geannexeerd werd door het Byzantijnse Rijk. Op zijn hoogtepunt strekte het rijk zich uit van Boedapest tot aan de Zwarte Zee en van de Dnjepr tot aan de Adriatische Zee.

Na het ineenstorten van het Eerste Rijk der Göktürken kwamen de Khazaren aan de macht, die op hun beurt een andere Turkse stam, de Onogur-Bulgaren, naar het westen verdreven. Op hun beurt verdreven zij de Avaren. Een deel van de Bulgaren had zich onder Asparuch aan de benedenloop van de Donau gevestigd en zij stichtten een nieuw rijk.

 

Asparoech

Asparoech

1. Asparuch  (Bulgaars: Аспарух)
Geboren rond 640 – overleden 701).
Hij was de leider van de Donaubulgaren in de eerste helft van de 7e eeuw. Geschiedkundigen gaan ervan uit dat hij de stichter was van het Eerste Bulgaarse Rijk in het jaar 681. Hij droeg daarom een adellijke titel, vermoedelijk die van knjaz, maar vaak wordt naar hem verwezen als Khan Asparoech.
Asparoech behoorde tot de Dulo-stam van de zogenaamde Protobolgaren. Volgens Byzantijnse geschiedschrijving was hij de zoon van Kubrat Dulo, een machtig heerser over een groot gebied aan de noordkant van de Zwarte Zee, het huidige Oekraïne.

Na de dood van Kubrat zou de leiding aanvankelijk in handen vallen van Asparoechs broers, maar vanwege oorlog met de Chazaren viel het rijk uiteen en was Asparoech gedwongen op zoek te gaan naar nieuw gebied. Hij voerde 800.000 Bulgaren naar de Donaudelta, een gebied dat toen onder de heerschappij van Byzantium stond en Moesia heette. Ook de naam Donaubulgaren wordt daarom gebruikt.

De Byzantijnen werden op dat moment in beslag genomen door een conflict met de Arabieren aan de zuidgrens van hun rijk. Na beslechting van dit conflict keerde het Byzantijnse leger zich tegen de Bulgaarse indringers in hun provincie Moesia. Deze hadden tegen die tijd echter al een bondgenootschap met de Slavische volkeren aan de noordkant van de Donau weten op te bouwen, en middels gezamenlijke inspanningen wisten ze de Byzantijnse aanval te stuiten. Dat moment wordt gezien als de geboortedatum van Bulgarije; een tijd van stammenversmelting en een hiërarchische samenleving brak aan, waarin een hoofdstad tot stand kwam en de grondslag werd gelegd voor een eigen cultuur. Ook de banden met het Byzantijnse Rijk groeiden. Men vermoedt dat Constantijn IV uiteindelijk de Bulgaren afkocht om de voortdurende aanvallen aan de noordgrens van zijn rijk te stoppen.

Terwel

Terwel

2. Terwel (Bulgaars: Тервел)
Geboren 675 – overleden 721.
Hij was de zoon van Khan Asparoech, stichter van het Eerste Bulgaarse Rijk, hij regeerde van 700 – 721. Hij komt de geschiedenis binnen als hij de afgezette Byzantijnse keizer Justinianus II (zijn schoonvader) terug op de troon helpt (705). Voor deze daad kreeg hij de titel Caesar, de eerste buitenlandse vorst die deze titel ontving.
Een tweede maal als hij de Byzantijnen hielp aan de overwinning bij het Beleg van Constantinopel (717-718) .
Van zijn tijdsgenoten kreeg hij de bijnaam Redder van Europa.
Hij was gehuwd met AnastasiaGeboren 687 te Constantinopel. Dochter van de Byzantijnse keizer Justinianus II en Eudokia.
Zoon:
– Sevar (Volgt

 

 

3. Sevar ( Bulgaars : Севар )
Overleden 737. Zoon van Tervel en Anastacia.
Hij was een heerser van Bulgarije in de 8e eeuw.
Hij behoorde tot de koninklijke Dulo clan en regeerde 15 jaar.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:
– Telerig van Bulgarije (Volgt 4).

4. Telerig van Bulgarije
Geboren 710 – overleden 778.  Hij was een heerser van Bulgarije
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:
– Kardam van Bulgarije

5. Kardam van Bulgarije
Geboren 725 – overleden 803.  Hij was een heerser van Bulgarije.

Kroem

Kroem

6. Kroem (Bulgaars: Крум)
Geboren 740 – overleden 814. Hij was een heerser van Bulgarije van ergens tussen 796 en 803 tot aan zijn dood op 13 april 814. Gedurende zijn heerschappij verdubbelde het Bulgaarse grondgebied en strekte het zich uit van de Donau tot de Dnjepr en van de Odrin tot het Tatragebergte.

In 804 verdeelde hij samen met Karel de Grote het Avar kanaat, daarna richtte hij zijn aandacht op het Byzantijnse Rijk.

Tijdens de slag van Pliska (811) (Byzantijns-Bulgaarse oorlog) sneuvelt Nikephoros I. Zijn schedel wordt door Kroem gebruikt als koninklijke drinkbeker. Zijn zoon en opvolger Staurakios raakt tijdens dezelfde slag zwaargewond en zal kort nadien aan zijn verwondingen sterven.

Keizer Michaël I Rangabe weigerde een vredesakkoord te ondertekenen en wat volgde is de Slag bij Versinikia (813), een totale overwinning voor de Bulgaren. Michael I trad af. Ook zijn opvolger Leo V weigerde vredesonderhandelingen.

Tijdens de voorbereidingen van de belegering van Constantinopel stierf Kroem en werd hij opgevolgd door zijn zoon Omoertag.

Omoertag7. Omoertag ( Bulgaars : Омуртаг )
Hij was een grote Khan van Bulgarije van 814 tot 831. Hij is de zoon van de Bulgaarse Khan Kroem.
Hij staat bekend als “de Bouwer”.

Als zijn vader bij de voorbereiding van het Beleg van Constantinopel 813-814 sterft en zijn entourage moeilijk begint te doen, geeft dat de tijd aan keizer Leo V van Byzantium om zich te reorganiseren. Bij de Slag bij Burtodizos 814 ontsnapt Omoertag ter nauwer nood aan de dood en is hij bereid een vredesverdrag van 30 jaar te tekenen. In dat verdrag staat ook een clausule van wederzijdse bijstand. Dit verdrag wordt in 820 hernieuwt met Leo’s opvolger Michaël II Psellos.

In 821 komt Thomas de Slaviër (een generaal en vriend van de vermoorde Leo V) in opstand, Omoertag helpt bij de ontzetting van het Beleg van Constantinopel 821-822.

8. Zvinitsa
Hij was de tweede zoon van de Bulgaarse Kanasubigi Omoertag. Hij stierf jong en de kroon ging naar  de jongste zoon van Omurtag, Malamir .

9. Presian l
Hij was de Khan van Bulgarije 836-852. Hij regeerde tijdens een uitgebreide expansie in Macedonië.
Presian I was de zoon van Zvinica. Hij volgde zijn oom Malamir als vorst van Bulgarije op.
Hij stierf in 852 en werd opgevolgd door zijn zoon Boris I .


10. Boris I (Bulgaars: Борис I (Михаил)
Overleden 7 mei 907.
Hij was Knjaz (vorst) van Bulgarije van 853 tot 889.
Op het moment van zijn doop in 864, werd Boris genaamd Michael naar zijn peetvader, keizer Michael III.
Ondanks groot verzet onder de edelen van het land zette hij zich in voor de kerstening van zijn land.
In 889 deed koning Michaël afstand van de troon ten gunste van zijn zoon Vladimir. Hij trok zich terug in de eenzaamheid om het laatste gedeelte van zijn leven God als monnik te dienen. Maar toen Vladimir het werk van zijn vader te niet begon te doen en het christendom begon te bestrijden, keerde zijn vader uit de eenzaamheid terug, verzamelde een legertje om zich heen en en liet zijn zoon afzetten als vorst van Bulgarije. Op Boris’ besluit werd Vladimir gevangengenomen, de ogen uitgestoken (wat een straf was voor verraders) en in een ondergrondse kerker gegooid. Op verzoek van Boris werd een andere zoon, Simeon, aangesteld als de nieuwe vorst van Bulgarije. Nadat hij eenmaal had geconstateerd, dat deze het christendom gunstig gezind was, begaf hij zich weer terug in de eenzaamheid. Zijn feestdag is op 7 mei. Boris is de patroon van Bulgarije.
Hij was gehuwd met Maria.
Kinderen:
– Vladimir, vorst van Bulgarije
– Simeon van Bulgarije 865 -927
– Anna van Bulgarije ca. 870 – …. (Volgt 11).

11. Anna van Bulgarije
Geboren rond 870. Dochter van Boris I van Bulgarije en Maria.
Zij was 1e gehuwd met Oleg de Wijze  uit het geslacht der Ruriken was de Varangische heerser (knjaz) die de hoofdstad van het Kievse Rijk van Novgorod verplaatste naar Kiev. Men vermoedt dat hij heerste van 879 tot 912.

Anna was 2e  gehuwd met Svätopluk I van Moravië.  Hij was van 870 tot 871 en van 871 tot 894 heerser over het Groot-Moravische Rijk (Het omvatte het huidige Tsjechië, Slowakije, Hongarije en delen van de aangrenzende landen, onder andere Saksen en Silezië). Nadat Rastislav door de Karolingers uit de weg is geruimd, ontstond er een troonstrijd tussen Slavomír en Svatopluk I. De laatste trok aan het langste eind en werd hertog van Moravië.
Svatopluk I maakte handig gebruik van de tweespalt tussen de Duitse keizer en de Roomse pausen om zijn rijk te vergroten en uiteindelijk de titel koning in de wacht te slepen. Na zijn dood raakte het rijk in een broederstrijd verwikkeld en viel het in handen van de Magyaren.
– Oleg van Moravia (925-945).
– Svätoslava van Moravia (Volgt 12).

12. Svätoslava van  Moravia
Zij was gehuwd met Lestko (ook Lestek, Leszek) Hij was de tweede legendarische hertog van Polen, zoon van Siemowit, geboren rond de jaren 870 of 880.
Hij moet een invloedrijke persoon geweest zijn omdat de stammen, die leefden in wat nu Polen is, bekend stonden als “Lestkowici”.
Zoon:
– Siemomysl (Volgt Hertogen en Koningen van Polen nr. 5)

 

Terug naar:

Keizers, Koningen en Hertogen

 

handtekening 2016

21 februari 2016