Heren Van Alkemade

 

Alkemade

Vanaf 1100 kwamen er mensen in het gebied rond Alkemade wonen. Deze eerste bewoners kapten de bomen en struiken zodat de veengrond bruikbaar werd voor de landbouw.

In de 13e eeuw ontstonden de eerste polders, zodat de waterstand in het gebied onder controle kon worden gehouden. Het gebied werd bestuurd door Hollandse graven, die het gebied opdeelden en lieten besturen door de zogenoemde Hoofdwaterschappen of Hoogheemraadschappen. Deze zorgden voor het land en de mensen die er woonden.

Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ‘heeren eedelen van Leyden’, zij waren burggraven van Leiden en heren van Rijnland. Het geslacht van Dirk van Alkemade stamde af van het oude grafelijke huis van Holland. Dit is terug te zien in hun wapenschild dat bestaat uit een zwarte leeuw, waarvan de kop afgedekt is met de prinselijke bloemenkroon. Dit wapen was tot voor kort het wapen van de gemeente Alkemade.

Slot Alkemade

Het slot van het geslacht Alkemade stond al in de 9e eeuw in Warmond. Het werd vele malen verwoest en weer opgebouwd. Er is nu helaas niets meer van te vinden. Toen Dirk van Alkemade het gebied kocht kreeg het automatisch zijn naam.

De eerste attestatie van “Alcmade” is van rond 1284-1287. Mogelijk is het woord afkomstig uit het Oudnederlands alke ‘modder’ en made ‘hooiland’, vergelijkbaar met Alkmaar, dat alke ‘modder’ en maar ‘meer’ betekent. Mogelijk vormde het een deixis met Hoogmade, het hoger gelegen en dus droge hooiland.

Vanaf 1291 kreeg de heer van Alkemade het recht van heerlijkheid, wat inhield dat hij de rechtspraak en het bestuur van het gebied op zich nam, het jachtrecht bepaalde, het recht van hand-en-spandiensten had en het recht om van de bevolking tienden te heffen, een soort winstbelasting.
Zo ontstond de heerlijkheid Alkemade.

Uit: Wikipedia – Alkemade

 

Genealogisch fragment

1. Dirk I van Alkemade
Geboren circa 1170.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

  • Dirk II van Alkemade (Volgt 2)

 

2. Dirk II van Alkemade
Geboren rond 1200, overleden na 1244. Zoon van Dirk I van Alkemade.
Hij was gehuwd met Bartraet van Poelgeest. Geboren in 1210.  Dochter van Dirck I van Poelgeest (Zie Heren van Poelgeest nr. 2).
Kinderen:

  • Gerard van Alkemade
  • Dirk III van Alkemade (Volgt III)
  • Walewijn van Alkemade

 

3. Dirk III van Alkemade
Geboren rond 1230, overleden in 1293. Zoon van Dirk II van Alkemade en Bartraet van Poelgeest.
Hij was gehuwd met Aleid van der Lecke. Geboren rond 1245, overleden in 1293. Dochter van Hendrik I van der Lecke (Zie Heren van der Lek nr. 4) en Jutta van Werth.
Kinderen:

  •  Hendrik Dircksz van Alkemade, gezegd van Poelgeest
  •  Floris Dircksz van Alkemade
  •  Beatrix van Alkemade (Volgt 4)

 

4. Beatrix van Alkemade
Dochter van  Dirk III van Alkemade en Aleid van der Lecke.
Zij was gehuwd met  Daniël V van der Merwede. Zoon van Daniel IV Danielsz van der Merwede  (Zie Heren van der Merwede nr. 4a).  Knape. Daniel is overleden omstreeks 1330.
In 1284 minderjarig.
Kinderen van Daniel en Beatrijs:

Vermelding:
Voorouders Beatrix van Alkemade
Vermeldingen Geslacht Van Alkemade:
Kastelen Zuid-Holland/Oud-Alkemade
Onze heerlijkheid Alckemade
Geschiedenis Alkemade
Genealogische bronnen op JohnOoms.nl

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook     

© 10 september 2017