Genealogie Seevenhoven

Sevenhoven

 

1. Dirck Gijsbertsz “De Jonge”
Hij woonde op Sevenhoven te Langerak en Nieuwpoort, overleden in 1610.
Hij trouwde 1e met een onbekende vrouw. Hij trouwde 2e met  Pleungen Michielsdr.
Uit het eerste huwelijk:

 • Maerten Dircxz (Volgt 2)

 

2. Maerten Dircxz
Overleden rond 1628 te Langerak. Hij was bouwman op Sevenhoven te Langerak. Zoon van Dirck Gijsbertsz “De Jonge”
Hij is omstreeks 1585 getrouwd met Jacobgen Aryens. Ook bekend als Jaepgen, overleden rond 1630 te Langerak.
Kinderen:

 • Bastiaen Maertensz  …. – > 1673 (Volgt 3)
 • Gijsbert Maertensz  …. – > 1672
 
3. Bastiaen Maertensz (Seevenhoven)
Overleden na 1673. Zoon van Maerten Dircxz en Jacobgen Aryens. Beroep bouwman. Schepen te Langerak 1656-1669 en 1673.
Hij is getrouwd met Ariaentgen Reijers.
Zoon:
 • Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven (Volgt 4)

4. Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven
Geboren rond 1650. Zoon van Bastiaen Maertensz Seevenhoven en Ariaentgen Reijers.
Maerten Bastiaensz wordt bij zijn huwelijkse voorwaarden geassisteerd door zijn vader Bastiaen Maertensz. Hij brengt onder meer ten huwelijk een perceel land met ¼ van een huis in Langerak, buiten de Langerakse poort van Nieuwpoort [weer 108, Maerten Bastiaensz weer of eerder Neeltgen Segers weer genoemd]. Hij had dit onroerend goed geërfd van zijn eerste vrouw, Neeltgen Segers, die eerder weduwe was van Symon Jansz de Best. Maerten Bastiaensz brengt ook nog ten huwelijk een perceeltje land in het weer van de Alblassen [weer 84]. Op 20-10-1666 is hier sprake van ‘de hofstede daer Bastiaen Mertensz op woont, wesende leen aen den huijse van Langerack’.
Hij trouwde 1e met Neeltgen Segers (Verduijn). Geboren rond 1600. Begraven op 13 november 1668 te Langerak. Dochter van  Seger Jansz Verduijn en  Maeycken Pieters.
Dochter:

 • NN Meertensd Bestevaer

Hij trouwde 2e met Aaltjen Willems. Geboren vóór 1645, overleden vóór 25 mei 1670.
Zoon:

 • Bastiaan Meertensz Bestevaer

Hij trouwde 3e met Lijntje Maertensdr op 25 mei 1670 te Streefkerk.
Kinderen uit het derde huwelijk:

 • Adriaentje Maertens Seevenhoven  1674 – …. (Volgt 5)
 • Marrigje Maertens Bestevaer

5. Adriaentje Maertens Seevenhoven
Gedoopt op 4 oktober 1674 te Nieuwpoort. Dochter van Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven en Lijntje Maertensdr.
Zij is getrouwd met Jan Adamsz Ooms op 14 november 1697 te Schoonhoven. Zoon van Adam Janszoon Ooms  (Zie Genealogie Ooms nr. 5) en Maritgen Aerts de Bas (Zie Genealogie de Bas nr. 4)
Jan Adamsz Ooms was eerder gehuwd met Anna Jansdochter uit de Opperstock.
Kinderen van Adriaentje en Jan:

 • Maarten Jansz Ooms  ± 1698 – ….
 • Jan Jansz Ooms  ± 1700 – ….
 • Anna Jansd Ooms  1703 – ….
 • Adam Janszoon Ooms  1705 – 1729 (Volgt Genealogie Ooms nr. 7)
 • Meertje Jansd Ooms  1707 – ….
 • Cornelis Jansz Ooms  1710 – 1744
 • Wellenaar Jansz Ooms  1713 – …..
Bronvermeldingen:
Maerten Bastiaensz Huijbertsz Bestevaer
Kwartierstaat Reijerkerk nrs.  697-1394-2788- 5576-11152 
Vijf Eeuwen Ooms
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Literatuur: Nageslacht Maerten Dircxz – Gens Nostra 2009 pagina’s 349-365.


Zie ook: SEEVENHOVEN –  Parenteel Dirck Gijsbertsz “De Jonge” – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Genealogieën

facebook

 

© 2 april 2019,    laatst bijgewerkt op 17  mei 2023