Heerlijkheid Oost-Barendrecht

De Ambachtsheerlijkheid Oost-Barendrecht is een voormalige ambachtsheerlijkheid in het gebied van de huidige gemeente Barendrecht. Zij werd gevormd door de volgende polders :

 • Het Binnenland van Oost Barendrecht (247 morgen)
 • De Zuidpolder (gedeeltelijk) (167 morgen)
 • Polder Ziedewij (139 morgen)
 • Het Buitenland van Oost-Barendrecht (86 morgen)
 • Het Cornelisland (39 morgen)
 • Polder Liesvelt (31 morgen)

In 1793 omvatte het gebied van de ambachtsheerlijkheid 72 huizen en 1 korenmolen. In 1840 omvatte het gebied van de ambachtsheerlijkheid 80 huizen met 684 inwoners.

De oudste vermelding van het ambacht Oost-Barendrecht stamt uit het jaar 1264.

Straatnaam in Barendrecht

Jan Gillis Oem koopt in 1321 Oost-Barendrecht van Gerard, heer van Horne en Altena.(De gemeente Barendrecht voert nu nog het wapen van het geslacht Oem).
Jan Gilles Oem is geboren circa 1265.  Hij was Poorter van Dordrecht. In 1321 was hij Baljuw van Zuid-Holland. Van 1320-1333 was Jan Raad en Rentmeester Generaal van Zuid-Holland.
Jan Gilliszoon werd in 1335 opgevolgd door zijn zoon Gillis Janszoon Oem. Naar hem werd  Oost-Barendrecht ook wel ‘Gillis-Ambacht’ genoemd. Later kwam Oost-Barendrecht in handen van Machteld, de dochter van Gillis Janszoon. Zij trouwde in 1354 met Dirk III van Wassenaer, heer van Voorschoten, Voorburg, Valkenburg, Katwijk en burggraaf van Leiden. In 1391 ging het ambacht van Machteld over op haar zoon Philips van Wassenaar. Een andere zoon van Jan Gillis Oem, Jan van Rosendaele, werd ambachtsheer van Heerjansdam.

De huidige gemeente Barendrecht ligt op het gebied van drie ambachtsheerlijkheden, namelijk Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse.
Deze ambachten lagen in de Riederwaard, een gebied dat vanaf de 12e eeuw bedijkt werd en in de 13e en 14e eeuw regelmatig met dijkdoorbraken werd geconfronteerd.
In de Franse tijd werden de drie ambachten samengevoegd tot één gemeente Barendrecht. Na de Franse tijd werd Barendrecht gesplitst in Oost-Barendrecht en West-Barendrecht en in 1836 werden deze gemeenten wederom herenigd. De grens tussen West- en Oost-Barendrecht lag ongeveer op de huidige Barendrechtseweg, de grens tussen West-Barendrecht en Carnisse lag ter hoogte van de (voormalige) Carnisseweg.

Het wapen van Oost-Barendrecht (en nu nog van de gemeente Barendrecht) is ontleend aan het wapen van de familie Oem van Wijngaarden, ambachtsheren van Oost Barendrecht van 1321 tot 1361. De familie voerde het wapen echter met meer blokjes. Dit wapen is als heerlijkheidswapen gevoerd, tot lang nadat de familie de heerlijkheid bezat.
De beschrijving is als volgt:
“Van zilver beladen met eene fasce van keel, waarop een halve klimmende leeuw van goud, de fasce verzeld en chef van 7 zooden, staande 4 en 3 en en pointe van 3 zooden, staande 2 en 1, alles van sijnople.”
In de heraldiek worden de kleuren anders benoemd dan in het dagelijkse leven. De kleuren in het schild zijn: zilver (wit), keel (rood), goud (geel), sinopel (groen). De graszoden worden op de tekening rechthoekig afgebeeld, als turven. In het oorspronkelijke wapen van Oem zijn ze vierkant.

 

 

Bron o.a.: Wikipedia – Oost-Barendrecht

Voorouders van mij:

 • Gerard I van Horne
  Geboren rond 1270, overleden in 1331. Zoon van Willem II van Horne en Agnes van Perwijs.
  Hij was heer van Horn, het Land van Altena, Perwijs en Herlaar en ook was hij heer van Heeze en Oost-Barendrecht.
 • Jan Gilles Oem
  Geboren omstreeks 1265.  Poorter van Dordrecht. In 1321 Bailliu van Zuid-Holland. Van 1320-1333 Raad en Rentmeester Generaal van Zuid-Holland. Hij koopt  in  1321Oost-Barendrecht van Gerard, heer van Horne en Altena (De gemeente Barendrecht voert nu nog het wapen van het geslacht Oem).
 • Lodewijck Aertsz van Ghiessen 
  Geboren rond 1430, overleden in 1502. Zoon van Aernt Lodewijcks van Ghiessen. Vermeld als gezworenen van Gherijt Henricxsoens Ambacht (5 Mrt 1482). Hij zegelt met drie ketelhaken, wordt 16 maart 1487 beleend met het recht van visserij en vogelarij in het land van Lodewijck van Ghiessen in het ambacht van Oost-Barendrecht. Hij was gehuwd met Soetke Willemsdr Wijt.

Terug naar:

Heerlijkheden

  facebook       

© 28 januari 2018, laatst bijgewerkt op 21 maart 2020