Het jaartal 1798

 

Het geboortejaar van Hendrik Opschoor 

Overzicht van het jaar 1798

1798
MDCCXCVIII

januari
februari
 • 11 – Er vindt een gesprek plaats tussen secretaris Van Langen en secretaris Paul Barras, lid van het Directoire. Hierbij wordt de goedkeuring van de staatsgreep door Barras verkregen tegen betaling van f300.000,-. Tevens moet de Bataafse republiek laken en linnen leveren voor de Franse troepen. Van deze leveranties trekken Pieter Vreede en Van Langen als lakenfabrikanten groot voordeel.
 • 15. Na ingrijpen door Franse troepen wordt in Rome de Romeinse Republiek geschapen.
maart
april
mei
juni
 • 12 – Herman Willem Daendels voert met goedvinden van de Franse ambassadeur Charles Delacroix een tweede staatsgreep uit tegen de al te radicale unitariërs. Pieter Vreede vlucht naar de Zuidelijke Nederlanden; een aantal van zijn medestanders wordt opgesloten in Huis Ten Bosch.
 • 21 – Groot-Brittannië maakt een einde aan de vrije aanmunting van het zilver.
 • 29 – Kaat Mossel (73) overleden, Nederlandse oranjegezinde mosselvrouw.
  Catharina Mulder, ook wel Caetje Mulder, maar beter bekend als Kaat Mossel  was een bekende mosselkeurvrouw in Rotterdam. Ze was een volkse vrouw die faam verwierf in verband met de strijd tussen de patriotten en orangisten in Nederland in de 18e eeuw en met name in het orangistische oproer in Rotterdam in 1783 en 1784. Haar naam leeft voort in liederen, in namen van boten en restaurants en in de benaming “Ka” voor een bazige vrouw.
juli
augustus
september
 • 15 – De Franse bezettingsmacht voert in de Zuidelijke Nederlanden en in het voorheen Nederlandse Limburg de verplichte conscriptie in. Jongemannen in de geschikte leeftijd nemen verplicht deel aan een loting die uitmaakt wie van hen moet opkomen voor zijn nummer.
oktober
 • 12 – Uitbraak van de Boerenkrijg: in Vlaanderen en Brabant komen op het platteland de brigands in opstand tegen de Franse overheersing. Het verzet wordt ingegeven door de conscriptie, het antiklerikalisme en de onderdrukking van de Vlaamse taal.
 • 29 – Ook in Luxemburg breekt de Boerenkrijg uit: een legertje van 2000 man trekt op de hoofdstad aan. De Franse bezetter breekt het verzet bij Arzfeld.
november
 • 8 – De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opgericht door de Volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek
  De bibliotheek is opgericht in 1798 en ontving de naam Koninklijke Bibliotheek in 1806 van Koning Lodewijk Napoleon.
 • 12 – Op het nippertje kan de Gentenaar Lieven Bauwens van Londen wegzeilen met aan boord een versie van de Mule Jenny in onderdelen, en Engels personeel dat met de spinmachine kan omgaan.
december
 • 5 – De ruggengraat van de opstand breekt als het Brabantse katholieke leger na een achtervolging over Herentals, Geel en Diest op Ter Hilst bij Hasselt wordt verslagen. Men schat het aantal doden op 5.000 tot 10.000. Er volgt een zware repressie waarbij de meeste leiders worden terechtgesteld (190 gefusilleerden).
 • 14 – Joodse inwoners van Gouda kopen de doopsgezinde schuilkerk om er de synagoge te vestigen. De “gelykstaat der joden” heeft dit mogelijk gemaakt.
zonder datum
 • De Britse klassieke econoom Thomas Malthus publiceert het pamflet An Essay on the Principle of Population. Hij voorspelt dat in de geïndustrialiseerde samenleving de economische groei de groei van de bevolking niet zal kunnen bijhouden.
 • Oprichting van het Departement van inwendige politie en toezicht op de staat van dijken, wegen en wateren van de Bataafse Republiek (het huidige Ministerie van BZK).
 • Er brandt een strijd los rond Fichte, de zogenoemde atheïsmestrijd. Fichte schrijft namelijk in een tijdschrift: “Als het Ik goddelijk is, dan gaat het niet aan te veronderstellen dat er naast en los van dat Ik nog een apart wezen ‘God’ bestaat!” Het is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand op zo’n ondubbelzinnige manier het bestaan van God ontkent. Er ontsteekt dan ook een storm van protest. Dit leidt ertoe dat Fichte ontslag moet nemen en zijn woonplaats verlaten.

facebook

© 28 mei 2024