’t Beijersche

’t Beijersche is een buurtschap, circa 2,5 km ten noordwesten van Stolwijk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het behoort tot de gemeente Krimpenerwaard waaronder ook het dorp Stolwijk valt.

De buurtschap telt 100 woningen en ongeveer 350 inwoners.

’t Beijersche wordt ontsloten door een gietijzeren ophaalbrug uit 1888 die in 2006 is gerestaureerd.

De buurtschap telt twee verenigingen, de IJsclub en de Oranjevereniging Prinses Margriet. Er zijn diverse bedrijven gevestigd. In 2006 was er nog een zelfkazende boer actief.

Tot en met 1984 hoorde ’t Beijersche voor een gedeelte bij de gemeente Stolwijk en voor een gedeelte bij de gemeente Bergambacht. Op 1 januari 2015 gingen de plaats en beide gemeenten op in de fusiegemeente Krimpenerwaard. De buurtschap ’t Beijersche valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stolwijk.
Het verhaal gaat dat de buurtschap haar naam dankt aan Jacoba van Beieren (1401-1436) die naast haar kasteel in Gouda in het Beijersche een jachthut bezat. Het waarheidsgehalte hiervan is echter twijfelachtig, omdat de buurtschap al bestond voordat Jacoba geboren werd. Volgens een andere verklaring is ’t Beijersche vernoemd naar de polder Beyerse, waar andere toponiemen met het element beiers- gevormd zijn. Zo is op een kaart uit de 17e-eeuw de Beyrse wegh en het Beyrse Bosch te vinden. De oudste vermeldingen gaan terug naar een persoon die Beyer heette, mogelijk zelfs Beijerd.
Uit: Wikipedia – ’t Beijersche
Voorouders van mij:

 • Dirk Dirks Tromper
  Hij was geboren rond 1530 te Benedenheul, overleden vóór 1602.
  Zoon van Dirk (Tromper) en N.N. Simonsdr. Hij was eigenaar van land in ’t Beijersche onder Stolwijk. Kerkmeester in 1559 te Berkenwoude. Hij trouwde rond 1550 met  Marijtgen Geerlofs.
 • Pieter Jans Blonk
  Geboren in 1642. Wonende op ’t Beijersche onder Stolwijk. Zoon van Jan Cornelis Blonck en Annigje Pieters Pieba.
  Hij huwde in 1663 met Leentje Jans Noorlander.
 • Cornelis Aertsz Boer
  Geboren rond 1655 te Bergambacht, overleden op 1 oktober 1735 te Stolwijk. Zoon van Aert Hermens Boer en Elisabeth Jansdochter den Boer. Hij woonde in de buurtschap Bovenberg. Hij koopt op 6 april 1698 een hofstee met huijs en 9 morgen land op de Noordzij van ’t Beijersche voor f.1650,-. Testeert met zijn vrouw Stolwijk 29 juni 1703, hij is dan ernstig ziek. In 1711 zijn ze beide lidmaat. Uit het verpondingskohier blijkt later dat zijn weduwe vijf hofsteden bezat, met in totaal meer dan 60 morgen land, nl 3 hofsteden met ruim 21 morgen aan de noordzijden van ’t Beijersche, 1 hofstee met 22 morgen aan de zuidzijde en de 5e met ruim 10 morgen land aan de zuidzijde van Benedenkerk. Daarnaast bezat zij nog enkele losse percelen.
  Hij was getrouwd met:
 • Fijge Nanningsdr van Vliet
 • Willem Cornelisz Ooms
  Geboren op dinsdag 1 september 1767 en gedoopt te Stolwijk op 20 september 1767. Overleden op 26 december 1859 te Stolwijk. Zoon van Cornelis Adamszoon Ooms en Meynsje Verduijn.
  Hij is landbouwer van beroep, wonende te Beijersche (Stolwijk), te Bergambacht  (1795), te Stolwijk (1801) en te Polsbroek (1799). Zijn eerste vrouw is Ingetje Pieters Stigter , gedoopt te Stolwijk op 21-1-1770, overleden aldaar op 6-4-1807. Dochter van Pieter Stigter en Claasje Stuijver.
  Zijn tweede vrouw is Willemijntje Stoof, geboren te Polsbroek op 20-8-1774 en overlijdt op 27-6-1843 te Stolwijk.
 • Pieter Ooms
  Hij is geboren te Bergambacht op 19-11-1796, gedoopt op 23-11-1796 en overleden te Stolwijk op 14-4-1866. Bouwman en wonende te Stolwijk. Zoon van Willem Corneliszoon Ooms en Ingetje Pieters Stigter.
  Hij trouwde 1e op 3 mei 1821 te Stolwijk met Catrina de Borst, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op 28-3-1802 en overleden te Stolwijk 22-3-1833. Dochter van Willem de Borst (bouwman) (Zie Genealogie De Borst nr. 5) en Dirkje Heij (Zie Genealogie Heij nr. 4).
  Hij trouwde 2e op 14 februari 1835 te Stolwijk met Aarigje Stierman, geboren te Streefkerk op 28-8-1813. Dochter van Cornelis Stierman en Ariaantje van der Hoek. Rond 1839 was het gezin van Pieter Ooms woonachtig in het Beijersche nr. 198.

facebook

© 30 september 2018 laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023