Nazaten Graven van Toulouse

ToulouseHet graafschap Toulouse was één van de grote graafschappen van middeleeuws Frankrijk, één van de zes wereldlijke pairies van Frankrijk (getrouwen van de koning, hoge edele of geestelijke), naast de hertogen van Normandië, Bourgondië en Aquitanië en de graven van Champagne en Vlaanderen.
Toulouse was de hoofdstad van een Wisigotisch rijk en bleef ook nadien de grote metropool in het zuiden van het Frankische Rijk.

Pepijn de Korte  (Zie Karolingen nr. 5) veroverde Toulouse in 767 en stelde Chorson aan als graaf, maar die werd in 788 gevangengenomen door de Basken. Karel de Grote vertrouwde de verdediging van het gebied vervolgens toe aan zijn neef Willem met de Hoorn, maar die werd verslagen door de Moren en trok zich terug. Hij werd opgevolgd door Bego en later door Bernhard van Septimanië.

Het erfelijke graafschap begint in 844 met Fredelo, zoon van Fulgaud, graaf van Rouergue en van Senegonde, en een kleinzoon van Willem met de Hoorn.

1. Willem met de Hoorn ook wel: Willem met de Korte Neus, Willem of Wilhelmus van Aquitanië,Guilhem,Guillaume au Cornet, Guillaume d’Orange (niet te verwarren met Willem van Oranje)Guillaume de Gellone (cira 752 – overleden circa 812) was een legendarische middeleeuwse persoon. Hij was hertog van Aquitanië, graaf van Toulouse en ook de eerste graaf van Orange. Hij is een heilige van de Rooms-katholieke Kerk en beschermheilige van de wapensmeden.
Hij is in 752 geboren zijn als zoon van Theodoric, graaf van Autun. Zijn moeder was Aldana, een dochter van Karel Martel (Zie: Arnulfingen nr. 4)

Hij was een neef en paladijn van Karel de Grote. Die stelde hem aan als voogd over zijn minderjarige zoon Lodewijk de Vrome, die koning van Aquitanië was. Willem mocht zich daarom tot de meerderjarigheid van Lodewijk hertog van Aquitianië noemen.

Willem was 1e gehuwd  Guiborg Withburge de Herbauges.
Dochter:

 • Rothlindis, gehuwd met Wala van Corbie (geboren ca. 755 – overleden 31 augustus 836). Hij was één van belangrijkste adviseurs van zijn neef koning/keizer Karel de Grote, diens zoon Lodewijk de Vrome en zijn zoon Lotharius I.

Hij is 2e getrouwd met Cunégonde der Franken. Dochter van Carloman, koning der Franken (broer van Karel de Grote) en van Gerberge van Lombardije.
Kinderen:

 • Heribert van Gellone  (geboren 777, overleden 843), gehuwd met een onbekende vrouw. Hij was vader van Kunegonda, welke was gehuwd met Bernhard, Koning van Italië. (Zie verder: Stamreeks Karel de Grote (II), nr. 3)
 • Senegonde (Volgt 2), gehuwd met  Fulgaud van Rouergue.
 • Bernhard van Septimanië (geboren 795, overleden 844), graaf van Barcelona, van Toulouse en van de Spaanse Mark en werd een rechtstreekse raadgever van Lodewijk de Vrome.
 • Ermentrude de Septimanie de Gellonne, zij was getrouwd met Oliba I de Carcassonne (Volgt Graven van Carcassonne nr. 2).
 • Béra Graaf van Barcelona
 • Helenburg erfde Orange en trouwde met Gosselin van Provence uit het geslacht Van de Baux uit de Provence, zoon van Leibulf die aan de zijde van Willem had gevochten.

 

2. Senegonde
(Geboren circa 790.) Dochter van Willem met de Hoorn.
Zij was gehuwd met Fulgaud van Rouergue (geboren ± 780), wordt genoemd als de eerste Graaf van Rouergue en stichter en stamvader van deze dynastie van graven die, voor een periode van vier eeuwen, Toulouse en de gebieden tot de Rhône en de Middellandse Zee hebben bestuurd. In 837, werd hij samen met Ragambald door keizer Lodewijk de Vrome benoemd tot Zendgraaf  in de Pago Rutenico seu Nemausense: land van Rouergue en Nîmes (waarschijnlijk Septimanië).
Zij hadden twee zonen:

 • Fredelo (ca. 815 – ca. 852): in 844 benoemd tot graaf van Rouergue en graaf van Toulouse, en in 850 eveneens tot graaf van Carcassonne
 • Raymond I van Toulouse (Volgt 3)

3. Raymond I van Toulouse
Geboren circa 817 – vóór 17 april 865. Hij was een edelman van een geslacht dat ongeveer 400 jaar lang zou heersen over het graafschap Toulouse en het zou uitbouwen tot één van de belangrijkste feodale vorstendommen van Frankrijk.  In 841 benoemd tot graaf van Limoges en graaf van Kersee. In 849 volgde hij zijn broer Fredelo op als graaf van Rouergue en vanaf 852 als graaf van Toulouse. In 855 werd hij van graaf verheven tot Markies van Toulouse.

Raymond werd in 841 vermeld als graaf van Limoges. In 849 werd hij ook benoemd tot graaf van Rouergue, en Quercy, als dank voor zijn hulp bij de strijd van Karel de Kale tegen Pepijn II van Aquitanië. In 852 volgde hij zijn broer op als graaf en markies van Toulouse en Albi. Raymond onderwierp graaf van Godfried van Turenne en de abdijen van Solignac en Beaulieu. In 862 stichtte hij de abdij van Vabres.

Ook in 862 begon zijn conflict met de opstandige graaf Humfried van Barcelona en moest hij Limoges opgeven. Een jaar later verloor hij ook Toulouse en Rouergue, en in 865 sneuvelde Raymond tegen Sunifred, een bondgenoot van Humfried.

Raymond was een zoon van Fulgaud van Rouergue en van Senegonde. Hij was getrouwd met Bertha van Reims (± 825 – na 6 april 883), dochter van Remigius van Reims (Zie Graven van Reims nr. 5), graaf van Reims Roucy en Arsinda van Ponthieu.
Ze kregen de volgende kinderen:

 • Bernard (-877), graaf van Toulouse en Rouergue. Vanaf 871 was hij ook graaf van Carcassonne en Rodez.
 • een dochter gehuwd met graaf Steven van Auvergne. In 860 vermeldt de correspondentie van de bisschop van Reims dat hun huwelijk niet was geconsummeerd.
 • Fulgaud (- na 883)
 • Odo (± 845 – na 16 juni 918) (Volgt 4a)
 • Benedictus (-862), zijn dood was mogelijk de aanleiding van de stichting van de abdij van Vabres. In de stichtingsoorkonden wordt zijn dood vermeld.
 • Heribert, abt van Vabres
 • Regilindis, in 892 gehuwd met graaf Willem I van Périgueux en Agen.

4. Odo van Toulouse (ca. 845 – na 16 juni 918) was een jongere zoon van Raymond I van Toulouse en van Bertha van Reims. Hij volgde zijn broer Bernard op als graaf van Toulouse. Hij is verder alleen bekend van een goederenruil met de bisschop van Bourges. Odo was gehuwd met Gersenda van Albi, dochter van Ermengol van Albi.
Kinderen:

 • Raymond II (Volgt 5)
 • Ermengard
 • Gersenda, die huwde met Wifried II graaf van Barcelona.

5. Raymond II van Toulouse
Geboren circa 870 – overleden circa 924). Hij was graaf van Toulouse.
Bij het overlijden van zijn grootvader in 886 kreeg Raymond aandeel in het bestuur en werd hij benoemd tot graaf van Nîmes en Albi. In 898 werd hij ook graaf van Rouergue en in 906 werd hij benoemd tot medegraaf van Toulouse. In 918 volgde hij zijn vader op als graaf van Toulouse en markies van Septimanië. Daarbij droeg hij het bestuur van Nîmes, Albi en Rouergue over aan zijn jongere broer.

Raymond was zoon van Oddo van Toulouse en van Gersenda van Albi. Hij was gehuwd met Guinidilda van Barcelona (ca. 880 – na 926), dochter van Wifried I van Barcelona (Zie Graven van Barcelona nr. 1). Zij waren ouders van:

 • Raymond III van Toulouse.

6. Raymond III Pons van Toulouse, (ca. 900 – tussen 944/969), was in zijn tijd de machtigste edelman in het zuiden van Frankrijk.
Raymond Pons was zoon van Raymond II van Toulouse en van Guinidilda,  dochter van Wifried I van Barcelona en Guinehilde.

Raymond Pons volgde in 924 zijn vader Raymond II van Toulouse op als graaf vanToulouse, heer van Carcassonne, Albi, Rouergue, Quercy, Razès, Béziers en Agde. In datzelfde jaar verdreef hij de Hongaren uit de Provence. In 932 zwoer hij trouw aan Rudolf I van Frankrijk, die hem beloonde met de titel van hertog vanAquitanië, graaf van Auvergne en met het markizaat Gothië. Raymond Pons stichtte in 936 het klooster van Chanteuges en deed in dat jaar ook een schenking aan het klooster van Saint-Pons-de-Thomières. In 937 deed hij een schenking aan de kerk van Béziers. In 944 werd hij in zijn titels bevestigd door koning Lodewijk IV. Raymond Pons is begraven in Saint-Pons-de-Thomières.

De naam Pons was geen bijnaam maar een gewone voornaam. Hierdoor ontstaat vaak verwarring over de identiteit van de verschillende heren van Toulouse die allemaal Raymond heetten. Hier wordt Raymond Pons “Raymond III” genoemd en zijn zoon dus “Raymond IV”. Veel andere bronnen noemen Raymond Pons “Raymond Pons” en zijn zoon “Raymond III”, wat natuurlijk doorwerkt in latere generaties.

Raymond was gehuwd met Gersenda, dochter van Hertog Garcia II van Gascogne (Zie Hertogen van Gascogne nr. ) en Amuna. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Raymond IV van Toulouse, graaf van Toulouse (Volgt 7a).
 • Liutgardis van Toulouse (Volgt 7b)

7a. Raymond IV van Toulouse
Geboren circa 930 – overleden circa 972. Hij was een zoon van Raymond III van Toulouse Pons en van Gersenda.

Hij was gehuwd met Gundilindis, en werd vader van:

 • Raymond V (-978) (Volgt 8)
 • Hugo (ovl. voor 992), bisschop, overleden tijdens de jacht.
 • Ledgarde, vrouw van Borrell II van Barcelona

7b. Liutgardis van Toulouse
Geboren circa 935. Dochter van Raymond III van Toulouse en Gersenda van Gascogne.
Zij was gehuwd met Borrell II van Barcelona (927 – 992). Hij was een zoon van Sunifried I van Barcelona en van Aimilda.
Kinderen:

 • Raymond Borrell (Volgt Graven van Barcelona nr. 4)
 • Armengol I van Urgell, gehuwd met Tetberga, dochter van Rotbold II van Provence,
 • Aldria
 • Bonna
 • Ermengardis
 • Richildis.

8. Raymond V van Toulouse
Geboren rond 950 – overleden Garazo, overleden rond 975) was een zoon van Raymond IV van Toulouse en Gundilindis. Onder regentschap van zijn moeder, volgde de jonge Raymond zijn vader op als graaf van Toulouse, Nîmes en Albi en prins van Gothië. Hij wordt soms ook aangeduid als Raymond IV. De verwarring rond de nummering ontstond doordat, zoals later zou blijken, middeleeuwse kroniekschrijvers een aantal graven met de naam Raymond, in de nummering vergeten waren.

In 975 stond Raymond Albi af aan zijn zoon Willem. Korte tijd later werd hij vermoord. De eerste vrouw van Raymond is onbekend. Raymond was in zijn tweede huwelijk gehuwd met Adelheid (ca. 947 – 1026), een dochter van Fulco II van Anjou, en weduwe van Steven van Brioude, en werd vader van:

 • Willem III (Volgt 9)
 • Liutgard, moeder van bisschop Steven van Clairmont

9. Willem III van Toulouse
Geboren voor 969 – overleden na 14 september 1037. Hij was een zoon van Raymond V van Toulouse en van Adelaïde van Anjou.

Willem volgde zijn vader in 978 op als graaf van Toulouse, Albi en de Quercy (regio). Hij was markgraaf van Septimanië. In zijn tweede huwelijk (voor 992) trouwde hij met Emma (ca. 975 – na 1063), dochter van Rotbold III van Provence. Hierdoor verwierf Willem ook bezittingen in de Provence. Willem eigende zich bezittingen toe van de abdij vanLézat-sur-Lèze. Dit slechte voorbeeld werd door zijn vazallen nagevolgd en pas na een persoonlijke vermaning door de paus gaf Willem rond 1020 de bezittingen terug. De stad Toulouse wist Willem te dwingen om de belastingen op de markten af te schaffen. Willem is verder bekend door een aantal schenkingen in de Provence, de Languedoc en Toulouse. Willem is begraven in de basiliek van Saint-Sernin te Toulouse.

In zijn eerste huwelijk was Willem getrouwd met Gersinde. Zij hadden twee zoons: Raymond en Ailaric/Hendrik die beiden in 999 worden genoemd maar voor hun vader overleden. Uit het tweede huwelijk met Emma kreeg Willem ook twee zoons:

 • Pons Willem (Volgt 10)
 • Bertrand (997/998 – na 23 april 1040), die mogelijk rechtens zijn moeder graaf in de Provence werd.

Bij een onbekende minnares kreeg Willem nog een dochter (mogelijk met de naam Emma), die trouwde met Odon Raymond, heer van L’Isle-Jourdain (Gers). Haar zoon Bertrand werd ca. 1073 bisschop van Comminges en overleed in 1023.

10. Pons van Toulouse
Geboren voor 998 – overleden Toulouse, 1060. Hij was een zoon van Willem III van Toulouse en diens tweede echtgenote Emma van Provence. Pons volgde in 1037 zijn vader op als graaf van Toulouse, markgraaf van de Provence en Septimanië, en leenheer van Albi, Querzy, Rouergue en Rodez. Hij gaf zijn vrouw een groot eigenbezit. In 1038 verdeelde hij het bisdom Albi met andere edelen. Pons volgde de politiek van zijn voorgangers en bood weerstand tegen Poitou-Aquitanië,Barcelona en Provence. Pons werd in 1047 paltsgraaf en in 1053 diende hij hevige strijd te voeren tegen Auvergne om het erfdeel Rouergue te behouden. Pons is begraven in de basiliek van Saint Sernin te Toulouse.

Pons was gehuwd met Mayor, zij kregen een zoon: Pons (ovl. 1063).

In zijn tweede huwelijk trouwde Pons met Almodis van La Marche (ca. 1020 – 16 oktober 1071), dochter van graaf Bernard, de verstoten vrouw van Hugo V van Lusignan (wegens bloedverwantschap). Zij kregen de volgende kinderen:

 • Willem IV
 • Raymond IV
 • Hugo, abt van Cluny en (1066) van Saint-Gilles te Nîmes.
 • Almodis, gehuwd met graaf Peter van Merguel

Almodis werd 1053/1054 ontvoerd door Raymond Berengarius I van Barcelona met hulp van de emir van Tortosa. Pons heeft haar rond deze tijd verstoten maar het is niet duidelijk of dat voor of na de ontvoering was. Het is ook niet duidelijk of de ontvoering wel of niet tegen de wil van Almodis was. Ze trouwde in ieder geval met Ramon en het paar werd daarom door de paus geëxcommuniceerd, wat in 1056 weer werd opgeheven.

Almodis en Ramon kregen een tweeling: Raymond Berengarius II van Barcelona en Berengarius Raymond II van Barcelona. In 1071 werd Almodis door haar stiefzoon Pedro Ramon vermoord. Ze werd begraven in de kathedraal van Barcelona. Pedro Ramon vluchtte en werd onterfd. De tweeling erfden gezamenlijk het graafschap Barcelona en bestuurde het ook samen, totdat Berenguar Ramon zijn broer in 1082 tijdens de jacht vermoordde en daarna alleen regeerde.

11. Willem IV van Toulouse
Geboren rond 1040, overleden in 1094. was van 1061 tot 1094 graaf van Toulouse, markgraaf van Provence en hertog van Narbonne. Hij behoorde tot het huis Rouergue.
Hij was de oudste zoon van graaf Pons van Toulouse en Almodis van La Marche. Na de dood van zijn vader in 1061 werd Willem IV graaf van Toulouse, markgraaf van Provence en hertog van Narbonne.

Hij huwde met Emma van Mortain, dochter van graaf Robert van Mortain, en kreeg met haar een dochter:

 • Philippa    1073-1117 (Volgt 12)

Tijdens zijn huwelijk kreeg hij bij zijn halfzus Adelheid een buitenechtelijke zoon, Willem-Jordaan.

Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij met een vrouw wier identiteit onbekend is. Uit zijn tweede huwelijk kreeg hij twee zonen, die echter allebei hun kindertijd niet overleefden. Hierdoor had hij enkel zijn dochter Filippa als zijn erfgename. Omdat het in Toulouse ook niet de gewoonte was dat vrouwen de troon bestegen, rees de vraag wie Willem IV zou moeten opvolgen als graaf van Toulouse.

In 1088 reisde Willem IV naar het Heilige Land en wees hij zijn broer Raymond van Saint-Gilles als regent aan. Nog voor zijn terugkomst in Toulouse, stierf Willem IV in 1194 en hierdoor besteeg zijn broer Raymond onder de naam Raymond IV de troon van Toulouse. Filippa en haar echtgenoot Willem IX van Aquitanië waren het daar echter niet mee eens en eisten het graafschap Toulouse op. Ze voerden daarna vier jaar lang een oorlog tegen Raymond IV, die ze uiteindelijk verloren.

 

 

 

12. Philippa van Toulouse
Geboren circa 1073 – overleden Fontevraud, 28 november 1117. Erfdochter van graaf Willem IV van Toulouse en Emma van Mortaigne.
Na de dood van Willem IV, nam haar oom Raymond IV van Toulouse echter de macht over in het graafschap Toulouse.
Zij was gehuwd met Willem IX van Aquitanië, zoon Willem VIII van Aquitanië en Hildegarde van Bourgondië.
Willem en Philippa kregen de volgende kinderen:

 

 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Graven en Gravinnen

handtekening 2016