Dirk Loef van Horne

met zijn gevolg op Slot Loevestein (2)

  

Door zijn geweldadigheden werd Dirc Loef van Horne door zijn familie bij erfenissen gepasseerd. Zijn halfbroer Gerard II van Horne, die heer was van HornAltena en Gaasbeek, liet Gaasbeek niet na aan Dirc Loef, maar aan zijn zus Johanna van Horne, die gehuwd was met Gijsbert van Abcoude. Zij schonk Gaasbeek aan haar zoon Zweder van Abcoude.

 

    

  

  

  

Dirk Loef wilde zich Gaasbeek met geweld toe-eigenen, maar een scheidsgerecht voorkwam dit. In 1368 vond een nieuw conflict plaats, toen Albrecht van Beieren, graaf van Holland, en gravin Margaretha van Brieg hem ontboden om verantwoording af te leggen omtrent zijn wandaden, waaronder het zich onrechtmatig toe-eigenen van het Land van Altena. Hij verloor hierover de heerschappij en moest zijn slachtoffers schadeloos stellen. Hij mocht ook geen mensen meer op zijn slot gevangen zetten.

  

  

  

  

    

  

  

Loevestein bleef eigendom van Dirk Loef. Omstreeks 1375 eigende de  graaf van Holland het zich toe, terwijl Dirk Loef zelf, in 1378, naar Luik vertrok, waar zijn broer Arnold II van Horne bisschop was. Hier stierf Dirk Loef omstreeks 1402.

Bron: Wikipedia – Dirc Loef van Horne

Maar deze acteurs zijn nog springlevend!

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  facebook          

© 18 mei 2019