Heren van Lichtenberg

 

Het huis Lichtenberg is een voormalig stadskasteel aan de Oudegracht in Utrecht, nu deel uitmakende van het Stadhuis.
Het huis bestond uiteindelijk uit twee delen: Groot Lichtenberg en Klein Lichtenberg.

Het huis werd eind 12e eeuw/in de 13e eeuw gebouwd door de familie Van Lichtenberg, destijds een van de machtigste families van Utrecht, naar wie de partij der Lichtenbergers was vernoemd.

Jacob III van Lichtenberg had geen zoon, maar slechts 5 dochters. Van zijn bezittingen kwam Rijnauwen aan zijn oudste dochter Aleid, gehuwd met Jan IV van Renesse. Het stadskasteel Lichtenberg blijkt in 1328 in handen van Jacobs broer Jan van Lichtenberg te zijn gekomen. Deze vocht in 1329 met Zweder van Vianen tegen de stad Utrecht.

Zoals blijkt uit de lijst van Stichtse leenmannen (1382) is het huis Lichtenberg, dat een bisschoppelijk leengoed was, daarna via Jacob, de zoon van Jan van Lichtenberg, overgegaan op Jan V van Renesse, die zich hierna ook wel “van Lichtenberg” noemde.

Tot Jacob II gebruikte de familie het wapen van Kleef, vanaf Jacob III een rood wapen met drie gouden lelies en een zilveren geschulpte rand. Hij zegelt hiermee in 1305. Zijn broers Jan (vermeld 1309-1332) en Alfer van Lichtenberg (1304-1314) nemen dit wapen over. De nazaten van Jan zegelden met het volle wapen, die van Alfer met toevoeging van een barensteel.

Lichtenbergers en Lokhorsten, namen van twee elkaar in de 14e en 15e eeuw bestrijdende partijen in het Sticht en in de stad Utrecht. De Lichtenbergers ontleenden hun naam aan Jacob van Lichtenberg (circa 1300), een van hun aanvoerders en ze vertegenwoordigden de Hollandsgezinde adel.

De Lokhorsten noemden zich naar domproost Herman van Lokhorst (begin 15e eeuw) en waren vooral afkomstig uit de stedelijke gilden. In deze strijd speelde de medezeggenschap van de ambachtsgilden in het stedelijk bestuur een rol. De Lokhorsten dolven het onderspit toen  Filips de Goede van Bourgondië de adel ging steunen. De strijd tussen Lichtenbergers en Lokhorsten loopt parallel met de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

 

 

1. Dhitgerus de Vlotstale
Vermeld als schepen van Utrecht 1196-1227
Hij was gehuwd met N. van der Velde.
Zoon:

 • Johannes (Dhitgeri filius) de Vloitstale  …. – 1246

 

2. Johannes (Dhitgeri filius) de Vloitstale
Geboren omstreeks 1180, overleden voor 6 december 1246. In 1231 vermeld als raad (consul civitatis).
Hij was gehuwd met N.N. van Arkel.

 • Jacob I van Vlotstale …. –  1262

 

3. Jacob I van Vlotstale van Lichtenberg
Geboren rond 1193 in Utrecht, overleden op 12 maart 1262. Zoon van Johannes de Vloitstale.
Burger van Utrecht, schepen van Utrecht (1246-1260). Hij was gehuwd met Machteld Uten Goye. Geboren rond 1218. Dochter van Ghiselbertus Uten Goye (Zie Graven van Goye nr. 7) en Bertha van Woerden (Zie Heren van Woerden nr. 5b).
Kinderen:

 • Margaretha Jacobsdr van Vlotstale Van Lichtenberg  ± 1235-1280 (Volgt 4a)
 • Jacob II van Lichtenberg  ± 1247- 1304 (Volgt 4b)

 

4a. Margaretha Jacobsdr van Vlotstale Van Lichtenberg
Geboren rond 1235,  overleden in 1280. Dochter van Jacob Jansz van Vlotstale van Lichtenberg en Machteld Uten Goye.
Gehuwd met Zweder I van Bosinchem en Vianen. Geboren rond 1225,  overleden op 1 april 1285. Zoon van Steven van Bosinchem van Vianen (Zie Heren van Bosinchem nr. 8) en Ava van Zuylen Anholt (Zie Heren van Zuylen nr. 3b) .
Kinderen):
– Alaerd van Bosinchem
– Hubert van Vianen  1249-1318
– Elisabeth van Beusecom-Vianen  ± 1250-± 1330 (Volgt 5a).
– Ava van Bosinchem en Vianen  1251-1300

 

4b. Jacob II van Lichtenberg
Geboren circa 1247, overleden 1304. Zoon van Jacob van Vlotstale van Lichtenberg
Burger van Utrecht (1278), sinds 1286 schepen van Utrecht. Aanvoerder van de pro-Hollandse partij in Utrecht, in 1304 vermoord bij straatgevechten.
Heer van Lichtenberch, erfschepen van Utrecht 1286, ridder 01.04.1288. Hij noemde zich aanvankelijk, zoals zijn vader, Jacob van Vlotstale en voerde als wapen een Scepterrad met als randschrift +S JACOBI FIL JACOBI CIV IS TRAJECT, zegelde 1248/88. Pas vanaf 29 oktober 1293 komt de naam van Lichtenberch voor, naar het huis onder Woudenberg gelegen, ook verandert tussen 1288 en 1294 het familiewapen. Dit duidt waarschijnlijk op het overlijden van Jacob II en de opvolging door zijn zoon Jacob III. Zijn zoon Gijsbert Jacobi (resp. Gijsbert frater Jacobi 1294), kanunnik, was deken van de St. Pieter 1274 en 1296. Naar Jacob van Lichtenberg werd genoemd de Lichtenberger partij te Utrecht, die in 1299 de bisschop gevangen zette in het huis Lichtenberg, een deel van het latere stadhuis. Jacob werd in 1304 vermoord bij straatgevechten.
Hij trouwde met Aleid van Egmont, overleden in 1311. Dochter van Gerard II van Egmont (Zie Heren van Egmont nr. 14b) en Elisabeth van Strijen (Zie Heren van Strijen nr. 4.2).
Kinderen:

 • Jacob III van Lichtenberg. Ridder, heer van Rijnauwen, Lichtenberg en Veldhuizen. …. – 1327
 • Jan van Lichtenberg ± 1287 – ± 1313 (Volgt 5b)
 • Gijsbert Jacobi van Lichtenberg, kannunik en deken van de St. Pieter.
 • Alfer van Lichtenberg
 • Dochter, getrouwd met Sweder I van Bloemenstein (Volgt Heren van Bloemstein nr. 1)

 

5a. Elisabeth van Beusecom-Vianen
Geboren rond 1250, overleden rond 1330. Dochter van Zweder I van Bosinchem-Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale Van Lichtenberg.
Gehuwd met Philips III van Duyvenvoorde, heer van Polanen (Zie Heren van Polanen nr. 5).  Geboren omstreeks 1248, overleden na 1301.
Hij was een zoon van Jan van Duivenvoorde (Zie Heren van Duivenvoorde nr. 4a) en Ghisekynsdr Uter Liere.
Kinderen:

 • Jan van Duivenvoorde (1285-1342), deze ging zich later Jan I van Polanen noemen (Volgt Heren van Polanen nr. 6)
 • Willem van Duivenvoorde (1290-1353), heer van Oosterhout en Dongen, deze wordt voor zijn tijd een zeer rijk man genoemd. Zijn neef Jan II van Polanen erfde alles na zijn overlijden.

 

5b. Jan van Lichtenberg
Geboren 1287. Heer van Lichtenberg. Zoon van Jacob II van Lichtenberg en N. van Wulven.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Jacob van Lichtenberg van Lanscroen (Volgt 6)

 

6. Jacob van Lichtenberg van Lanscroen
Overleden omstreeks 1328. Zoon van Jan van Lichtenberg.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Jan van Lichtenberch van Lanscroen (Volgt 7)

 

7. Jan van Lichtenberch van Lanscroen
Overleden na  1399. Zoon van Jacob van Lichtenberch van Lanscroen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Jan van Lichtenberch van Lanscroen 1385 – … (Volgt 8)

 

8. Jan van Lichtenberch van Lanscroen
Geboren rond 1385 in Utrecht. Zoon van Jan van Lichtenberch van Lanscroen.
Hij was getrouwd met Aleid Taets van Amerongen. Dochter van Johan Taets van Amerongen (Volgt Taets van Amerongen nr. 4) en Margaretha van Colverschoten.

Zoon:

 • Werner van Lichtenberch  ± 1410 – …. (Volgt 9)

 

9. Werner van Lichtenberch
Geboren rond 1410. Zoon van Jan van Lichtenberch en Aleid Taets van Amerongen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Dochter:

 • Bely Wemaers van Lichtenberch  ± 1440 – ± 1535 (Volgt 10)

 

10. Bely Wemaers van Lichtenberch
Geboren rond 1440, overleden rond 1535. Dochter van Werner van Lichtenberch.
Zij is getrouwd met Willem Snoyenss van Oostrum rond 1468.
Kinderen:

 

Vermeldingen:
Wikipedia – Huis Lichtenberg
Voorouders Bely Wemaers van Lichtenberg

 

  facebook    

© 26 december 2017, laatst bijgewerkt op  8 januari 2024