Heren Van der Duyn

Wapen Van der Duyn

Van der Duyn is de naam van een Nederlands oud-adellijk geslacht waarvan leden vanaf 1814 gingen behoren tot de Nederlandse adel en dat in 1969 is uitgestorven.

huis-ter-duyn-2

Het geslacht Van der Duyn bezat in Zevenhuizen een riddermatig stamhuis, naar hen het Huis ter Duyn genaamd. Voorheen was het een leen van het Huis van Brederode.  Het huis, werd door de inwoners van Zevenhuizen doorgaans het Hof genoemd.

 

Het oud-adellijke geslacht stamt af van de middeleeuwse geslachten Van Teylingen en Brederode. Stamvader van het geslacht Van der Duyn is ridder Dirk van Teylingen, heer van Brederode die vermeld wordt tussen 1205 en 1231. Een achterkleinzoon van deze heer, Willem, nam de naam Van der Duyn aan en was de eerste bestuurder in de familie.

Het Huis ter Duyn behoorde toe aan de adellijke familie Van der Duyn. Deze grootgrondbezitters hadden tevens de beschikking over een groot bos: ’t Sevenhuyse bos. In dit bos huisden enorme hoeveelheden vogels, zoals reigers, kwakken (kleinere soort uit de reigerfamilie), lepelaars, duiven, kraaien en aalscholvers. Door de vogelrijkdom werd het Zevenhuizense bos ook wel Vogelbos of Reigerbos genoemd.

De beroemdste telg van het geslacht is Frans Adam van der Duyn van Maasdam (1771-1848), lid van het Driemanschap.In 1814 werden twee leden benoemd in de ridderschap van Holland. In 1815 werd aan jhr. A.F. van der Duyn van Maasdam de titel van graaf bij eerstgeboorte verleend. In 1822 verkregen de afstammelingen van A.J. van der Duyn de titel van baron (op allen), voor zover niet gerechtigd tot een hogere titel. In 1874 werd aan G. baron van der Duyn verleend de titel van graaf op allen.

Bron: Wikipedia – Van der Duyn

 

1. Willem van der Duyn
Geboren circa 1285. Overleden ná 22 april 1348. Schout van Zevenhuizen (1320), heemraad van Schieland (1347). Zoon van Jan van den Doortoge (Zie Heren van den Doortoge nr. 4b) en Gertrudis van Voorne.
In 1348 werd op paasmaandag, door schout Willem van der Dune aan het “Heilige Feest” van Zevenhuizen een jaarlijkse rente geschonken van dertig schellingen.
Hij was gehuwd met Ida van Egmont. Dochter van Wouter II van Egmont (Zie Heren van Egmont nr. 15).
Kinderen:

 • Jan van der Duyn ± 1310 – 1369 (Volgt 2)
 • Machteld van der Duyn …. – 1362, gehuwd met Dirk van Swieten
 • Floris van der Duyn  …. – 1366, was gehuwd met Gheertrude.

2. Jan van der Duyn
Geboren circa 1310, overleden 1369. Hoogheemraad van Schieland. Zoon van Willem van der Duyn en Ida van Egmont.
Beleend met het leen van Brederode met het huis ter Duyn en 10 morgen land te Zevenhuizen 22 april 1348 door zijn vader Willem van der Duyn.
Hij was 1e gehuwd  omstreeks 1335 met N.N. Jansdr. van Egmond, (dochter van Jan van Egmond, vermeld Haarlem 1312, en N.N.), vermeld in het wapenbord van haar zoon Daem van der Duyn, heer van Sprang.
Kinderen:

 • Jan van der Duyn  ± 1340 – 1400
 • Jacob van der Duyn  < 1385 – ….
 • Daem van der Duyn  …. – 1417 (Volgt 3)
 • Floris van der Duyn
 • Louwe van der Duyn
 • Willem van der Duyn

Hij was 2e gehuwd met Aechte (van Hoylede). Zij moet de stiefmoeder van Jans kinderen geweest zijn.

Bronvermelding: Jaarboek CBG jaargang 1994, deel 48: Het riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen, door C.Hoek. Blz 62.

3. Daem van der Duyn
Geboren omstreeks 1335, overleden 17 januari 1417. Hoogheemraad van Schieland. Ridder.
Zoon van Jan der Duyn en N.N. Jansdr van Egmont.
Hij was 1e gehuwd met Alijt Jacob Bredendochter‏‎.
Kinderen uit het eerste huwelijk.

 • N.N. van der Duyn, vermeld op 12 april
 • Jan van der Duyn (Volgt nr. 4)

Hij was 2e gehuwd met Christine van Wielesteyn Foeckendochter. Zij is een dochter van Foecken Foeckensz, heer van Waalwijk, Baardwijk en Sprang.
Zoon uit het tweede huwelijk:

Bastaarddochter:

 • Aleyse Daemsdr van der Duyn

4. Jan van der Duyn
Geboren voor 1379. Ambachtsheer van Heijnenoordt. Zoon van Daem van der Duyn en Alijt Jacob Bredendochter‏‎.
Hij was gehuwd met Sophie van den Wale. Dochter van Wouter van den Wale, ridder, burgemeester van Dordrecht, ambachtsheer van den Wale, later Heinenoord genoemd en van Elisabeth van Rossum (Zie Heren van Rossum nr. 5).
Kinderen:

 • Wouter van der Duyn < 1451 – ….
 • Adam van der Duyn (Volgt 5)
 • Aleyt van der Duyn
 • Catharina van der Duyn

5. Adam van der Duyn
Geboren circa 1415. Heer van Werkendam. Zoon van Jan van der Duyn en Sophie van den Wale.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Cornelis van der Duyn (Volgt 6)
 • Cornelis van der Duyn de Jonge

6. Cornelis van der Duyn
Geboren circa 1450, overleden circa 1510. Zoon van Adam van der Duyn. Na overlijden van zijn vader wordt Cornelis Heer van Werkendam in 1484.
Hij huwde 1e  met Elizabeth van Asperen van Vuren. Dochter van Otto Herbarensz van Asperen van Vuren (Zie Heren van Asperen van Vuren nr. 6) en Arnolda de Cock van Opijnen (Zie Heren De Cock van Opijnen nr. 8).
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Adam van der Duyn, Heer van Werkendam. Overleden circa 1542. Gehuwd met Anna Jan Grutersdr.
 • Anneke Verduyn, gehuwd met Jacob Adriaensz.
 • Dirck Verduyn
 • Mogelijk, Cornelis Cornelisz Verduyn (Volgt Genealogie Verduijn nr. 1)

Hij huwde 2e met Adriana Dircsdochter.
Zoon uit het tweede huwelijk:

 • Adriaen Verduyn Corneliszn‏‎

Bronnen:

Stamboom Heren van Brederode

Zie ook:

Stamreeks Karel de Grote (XXIII)

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook       

 

handtekening 2016

29 november 2016, laatst bijgewerkt op 21 mei 2022