Heren van Crayenstein

Kasteel Crayestein (anderen benamingen voor het kasteel waren: kasteel Kraaienstein, kasteel van Sleydrecht, Crayensteyn.) was een stenensterkte die gelegen was in het ambacht van Crayestein in de Grote Waard. De sterkte is rond 1250 gebouwd voor Zeger van Riede.

Kasteel Crayestein

Kasteel Crayestein

De locatie werd beschreven als liggend aan het einde van het ambacht Crayestein, gebouwd op een duin of terp, recht tegenover de kerk van Sliedrecht. Deze plaats bestond toen nog als Sleydrecht (aan de overkant van de Merwede) en Oversleydrecht dat in de nabijheid van het kasteel lag).

Stichter Zeger van Riede liet het kasteel na aan zijn dochter Sophia en haar man Herbaren van Drongelen, die vermoedelijk ook in verband kunnen worden gebracht met de stichting van het Huis Crayestein te Tricht.
Uit het geslacht Riede stamden de geslachten: Riede, Merwede, Muijlwijk, Klootwijk enz., wat bewezen wordt door de familiewapens.
Men veranderde in de Middeleeuwen wel van naam, maar niet van wapen! Men noemde zich eenvoudig naar het kasteel of de landstreek die men bezat, maar men behield trouw zijn familiewapen, om daarmede zijn afkomst aan te geven. Nu is het wapen van de Merwede precies hetzelfde als van Riede. Daar de naam Riede veel eerder voorkomt, moet Merwede dus uit het geslacht Riede stammen.

Zie ook: Huis Crayesteyn

 

Riede wapen

Riede

1. Zeger van Riede
Zoon van Theodericus de Riede (Zie Heren van Riede nr. 4)
Overleden 1280.
Stichter van Kasteel Crayenstein. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

  • Sophia van Crayestein

 

 

2. Sophia van Crayestein
Geboren ca. 1250, overleden 1303. Dochter van Zeger  van Riede.
Zij was gehuwd met Herbaren van Drongelen (1250-1323).  Zoon van Willem van Drongelen  (Zie Heren van Drongelen nr. 2) en Hadewich van der Merwede (Zie heren van de Merwede nr. 9). Na het overlijden van Sophia in 1303 zou Herbaren commandeur bij de Duitse Orde binnen Utrecht zijn geworden.
Na de dood van Sophia verdeelde hij zijn goederen onder zijn kinderen:

  • Zeger van Krayenstein
  • Aernt van Krayestein (Volgt 3)

3. Aernt van Krayestein
Geboren omstreeks 1290 te Dordrecht, overleden vóór 1340. Zoon van Sophia van Crayenstein en Herbaren van Drongelen.
Hij was gehuwd met Aleid Jansdr van Rosendael (geboren 1315), dochter van Jan Gillis Oem ( van Rosendael) (Zie Patriciërsgeslacht Oem II nr. 3) en Elisabeth ( Lizebette ) van Putten en Strijen (Zie Heren van Strijen nr. 6c).
Uit dit huwelijk:

  • Zeger van Krayestein
  • Jan Aernds van Krayestein (Volgt 4)

4. Jan Aernds van Krayestein
Ook wel Jan van Rosendale genoemd.
Geboren circa 1320 te Dordrecht, overleden in 1387. Zoon van Aernt Krayestein en Aleid Jansdr van Rosendael.
Hij was gehuwd met Beatrijs (geboren ca. 1325).
Uit dit huwelijk:

Arend van Crayenstein (Volgt 5).

5. Arend van Crayenstein
Geboren circa 1355. Zoon van Jan Aernds van Crayenstein en Beatrijs.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

Willem van Crayenstein (Volgt 6)

6. Willem van Crayenstein
Geboren omstreeks 1390.
Zoon van Arend van Crayenstein.
Hij was gehuwd met Sophia van Teylingen. Geboren circa 1400. Dochter van Simon van Teylingen.
Uit dit huwelijk:

  • Aernt Willemsz van Crayenstein (Volgt 7)

7. Aernt Willemsz van Crayenstein
Geboren rond 1430. Hij was een zoon van Willem van Crayenstein en Sophia van Teylingen.
Hij was 1e gehuwd met Feije.
Uit dit huwelijk:

  • Hillegont Aernts van Crayenstein (Volgt 8)

Aernt huwde 2e met Cornelia Adriaensdr van Pallaes.
Voor zover bekend, uit dit huwelijk geen kinderen.

Vermeldingen:
Voorouders Aernt Willemsz van Crayenstein


8. Hillegont Aernts van Crayenstein
Geboren omstreeks 1460. Zij was een dochter van Aernt Willemsz van Crayenstein en Fije.
Zij was gehuwd met Jan Jansz van Slingeland  (geboren ca. 1455 [onmondig 17 juni 1472] overleden 1494), achtraad (1486) en schepen van Dordrecht (1488/1489, 1492/93), zegelde met het wapen Van Slingeland met in het vrijkwartier de pot. Zoon van Jan Pietersz van Slingeland (Zie Heren van Slingeland nr. 23) en Vroomken Walichsdr.
Hillegont trouwt 2e: Cornelis Cornelis Dammasz van der Mijle, schepen (1511) en burgemeester (1522) van Dordrecht.
Uit het huwelijk met Jan Jansz Slingeland:

  • Cornelia Jansdr van Slingeland (Volgt 9)
Vermeldingen:
Voorouders Hillegont Aernts van Crayenstein

 

9. Cornelia Jansdr van Slingeland, (onmondig 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’.
Dochter van Jan Pietersz Slingeland en Hillegond Arents Willemsdr van Crayestein.
Zij trouwt omstreeks 1515 met Jacob Aertsz. Wenssen. Geboren circa 1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overleden vóór 5 juni 1527, ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven). Hij was een zoon van Aert Hendriksz Wenssen en N.N. Cranendonck.

Dochter:

Bronvermeldingen:
Voorouders Hillegont Aernts van Crayenstein
Wikipedia – Kasteel Crayenstein
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Zie ook: VAN CRAYENSTEIN – Parenteel Zeger van Riede – JohnOoms.nl

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

 facebook

© 10 mei 2015,    laatst bijgewerkt op  9 januari 2023