Heren van der Merwede

 

Het huis te Merwede werd gebouwd op een strategisch punt: de rivierendriesprong van de Merwede, Noord en Oude Maas. Kasteel Merwede wordt voor het eerst genoemd in 1304. Dus we kunnen aannemen dat het kasteel zo rond 1300 werd gebouwd. Het was een eenvoudig huis van 26 x 27 meter. Na enkele decennia bleek dat het fundament niet zo goed was. De toren ging steeds meer uit het lood staan en de muren trokken scheef. Rond 1350 werd, zo bleek uit opgravingen in 1940, het kasteel verbouwd en flink uitgebreid. De fundamenten werden in de tweede bouwfase verstevigd.

Merwede werd bewoond door de heren van Merwede. Generaties lang zouden ze ridders blijven in dienst van de graaf van Holland…

Ruïne Huis te merwede

Klik op foto: Drone boven ruïne Huis te Merwede

1. Daniël I van der Merwede
Overleden in 1172. Hij was gehuwd met Adelheid Dircksdr van Voorne. Overleden in 1199. Dochter van Dirk I van Voorne (Zie Heren van Voorne nr. 4b) en Hadewig Unarchd van Naeldwijk.

Uit dit huwelijk:

 • Maria
 • Daniel, geboren te Dordrecht (Volgt 2).

2. Daniël II van der Merwede, (geboren te Dordrecht, overleden na 1200), zoon van Daniël I van der Merwede.
Hij was gehuwd met Lutgard Adriaentje van Lynden. Geboren in 1141 te Lotharingen, overleden aldaar op 25 oktober 1201). Dochter van Willem van Lynden (Zie Heren van Lynden nr. 2) en Agnes de Montbelliard.
Uit dit huwelijk:

 • Daniel, (Volgt 3)
 • Een dochter. Zij is getrouwd in het jaar 1212 met Philips van Uternesse.
 • Dirk

3. Daniël III van der Merwede
Overleden na 1226, zoon van Daniël II van der Merwede en Adriaentje Heer Lyndensdr.
Hij was gehuwd met Anne van Heeswijck, dochter van Boudewijn van Heeswijck van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 14b).
Uit dit huwelijk:

 • Daniël (Volgt 4a)
 • Godschalc (Volgt 4b)
 • Herberen
 • Jan, overleden voor 1286
 • Margriet

 

4a. Daniel IV van der Merwede
Geboren omstreeks 1200 in Dordrecht, zoon van Daniel III Daniëlsz van der Merwede en Anne van Heeswijck. Knape. Daniel is overleden vóór 1284 in Dordrecht, ten hoogste 84 jaar oud .
Getuige van de Heer van der Leck (Daniel was toen nog geen ridder).  Daniel trouwde met Heraldina van Grutura.
Kinderen van Daniel en Heraldina van Grutura:

 • Daniel V van der Merwede (Volgt 5a)
 • Zeger of Zweder  van der Merwede
 • Jan van Tolloysen van der Merwede, Heer van Tolloysen
 • Adriaen van der Merwede (van Clootwyck)
 • Margriet van de Merwede, had een relatie met Willem van Brederode (Volgt Heren van Brederode nr. 3)

4b. Godschalc  van der Merwede (geboren te Dordrecht, overleden aldaar na 1252), zoon Daniël III van der Merwede en Anne van Heeswijck.
Hij was gehuwd met Mabelia van Arkel van der Lede, dochter van Herbaren II van der Lede, heer van Arkel (Zie heren van Arkel nr.15 b ) en Alverade van Heusden. Overleden te Dordrecht. Uit dit huwelijk:
– Daniël
– Zeger
– Adriaen van Clootwijck
– Jan van Muylwijck  (Volgt 5b).

 

5a. Daniël V van der Merwedezoon van Daniel IV Danielsz van der Merwede en Heraldina van Grutura.  Knape. Daniel is overleden omstreeks 1330.
In 1284 minderjarig. Daniel trouwde met Beatrijs van Alcemade.
Kinderen van Daniel en Beatrijs:
– Daniël VI  van der Merwede (Volgt 6a).
– Klaas van der Merwede.

5b.  Jan van der Merwede
Geboren 1250, overleden in 1307. Zoon van Godschalc van der Merwede en Mabelia van Arkel van der Lede.
Bezat in zijn vaders leven de goederen en gerechten van Almkerk, Zanswijck, Huppen, Uythoven en van Muylwijck, waarvan zijn nakomelingen den toenaam aannamen, alle gelegen in ’t land van Altena, uit welken huize zijn vrouw is geweest en heeft naar alle waarschijnlijkheid deze goederen daarmee uit het  huwelijk gehad. Hij nam de naam van Muylwijck aan naar de  Ridderhofstede in het land van Altena.
Hij was gehuwd met Beatrix Lodewijksdr van den Burchgrave, dochter van Lodewijk Burchtgraaf van Altena. Uit dit huwelijk:
– Elizabeth (Volgt 6b)
– Lodewijk.
– Nicolaes (Volgt Heren van Muilwijk nr. 2).

6a. Daniël VI  van der Merwedezoon van Daniel V van der Merwede en Beatrijs van Alcemade. Heer ter Merwede, vermeld in 1326.
Daniel trouwde met N.N.Kinderen:
–  Daniël VII van der Merwede (Volgt 7).
–  Liedgart van der Merwede.
–  Alid van der Merwede.
–  Dierk van der Merwede.
–  Florens van der Merwede.
–  Willem van der Merwede
–  Jan van der Merwede.

6b. Elizabeth van der Merwede (geboren 1297 – overleden ca. 1350).
Dochter van Jan van der Merwede en Beatrix Lodewijksdr van den Burchgrave.
Zij was gehuwd met Dirk van der Made, zoon van Barthelomeus van der Made, overleden in het jaar 1350.
Kinderen:

 • Aleid van der Made (Volgt Heren van der Made nr. 4)
 • Henric van der Made
 • Jan van der Made

7. Daniel VII Danielsz van der Merwede, zoon van Daniel VI Danielsz van der Merwede en N.N..  Heer ter Merwede en Wieldrecht. In 1341 door Graaf Willem IV van Holland met de Merwede beleend tot een onsterfelijke erfleen. Eerste Baanderheer van Merwede blijkens de sententie van den Hoogen Raad te Mechelen 18 mei 1560. Deze heerlijkheid was te voren van den Heer van Voorne en ’t Huys te Gaesbeek te leen gehouden. Hij was een der 7 baenrotsen die met den voorsz. Grave, neffens zijn broer Florens en Klas op St. Loomus en Damiaansdog in octobri 1345 bij de Vriezen dood bleef. Gesneuveld in de slag bij Stavoren op 27 september in 1345.
Hij was gehuwd met Johanna Both van der Eem. Dochter van Gijsbrecht III Both van der Eem (Zie Heren Both van der Eem nr. 7) en Margaretha van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 18).
Johanna trouwde na de dood van Daniël met Willem van Cuyck en daarna met Johan II van Gennep.
Kind van Daniel en Johanna:

 • Daniel VIII Danielsz van der Merwede (Volgt 8).

8. Daniël VIII van der Merwede, zoon van Daniel VII Danielsz van der Merwede en Johanna Both van der Eem.
Heer ter Merwede, Ridder
Vermeld in 1348 als Knape en getuige nevens andere Edelen, gegeven aan Graaf Willem V. Dijkgraaf van den Grooten Waard van Zuid Holland in 1369 en 1390.
Hij was gehuwd met  Margaretha (of Agniese) van Steyn, erfdochter van Steyn. Zij was een  dochter van Arnold III van Steyn (Zie Heren van Steyn nr. 4).
Kinderen uit dit huwelijk:

 • Daniël IX van der Merwede (1357 -1403), Rijksbaanderheer van Steyn en Baanderheer van de Merwede
 • Willem van der Merwede
 • Machtild van der Merwede
 • Hadewich van der Merwede (Volgt 9)

merwede-steyn2

Wapen Merwede-Steyn

9. Hadewich van der Merwede (overleden ca. 1404), getrouwd (1) met Willem van Drongelen, ridder, heer van Eethen en Meeuwen, overleden vóór 1376. Willem was lid van de Raad van de Verbeider, baljuw van Zuid-Holland (1358) en belegerde Heusden tegen Floris van Borssele, in welk jaar zijn broer als drossaard en rentmeester van Heusden vermeld werd. Hadewich is getrouwd (2) met Willem Scoblant, vermeld (1403-1406), zoon van Hugheman II van Strijen (heer van Zevenbergen).
Uit het eerste huwelijk:

Uit het tweede huwelijk:

Vermeldingen:
Wikipedia – Huis te Merwede
Van der Merwede – Hogenda.nl
Huis te Merwede –  Facebook
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

link:
The Missing Years v1.pdf (klopdisselboom.co.za)

Terug naar:
Heren en Vrouwen van Adel

 

 facebook

© 22 maart 2015, laatst bijgewerkt op  9 januari 2023