Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de tweeëntwintig waterschappen die Nederland telt. Het kantoor is gevestigd in het Gemeenlandshuis in Delft. Het Hoogheemraadschap heeft als voornaamste taken: Zorgen voor voldoende water Zorgen voor schoon water Zorgen dat de dijken veilig zijn en er geen overstromingen plaatsvinden Zuiveren van het afvalwater.  Het Hoogheemraadschap bepaalt het waterpeil in sloten en plassen, en daarmee … Meer lezen over Hoogheemraadschap van Delfland