De naam Ooms

Verklaring: 1. Als verwantschapsnaam een bijnaam voor iemand die onder een bepaalde groep personen als oom bekend stond en vermoedelijk in de familiebetrekkingen oom was van één of meerderen van hen. Vergelijk de voorbeelden bij de familienaam Oom (Oem): Jan Oem Overleden 1369. Bastaardzoon van Dirck II van Wassenaer, die blijkens oorkonden een zekere relatie … Meer lezen over De naam Ooms