Heren van Wassenaer

Van Wassenaer is de naam van het oudste adellijk geslacht in het graafschap Holland, dat voor het eerst vermeld wordt op 3 november 1200. Sinds 1814 behoren de leden ervan tot de Nederlandse adel van het koninkrijk. 1. Kerstant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst). Drossaart van Holland; vermeld 1167-1189. Zoon van Doede van Voorhout en N.N.‏ Is alzo genoemd … Meer lezen over Heren van Wassenaer