Heren van Foreest

Van Foreest is een oud adellijk geslacht in het graafschap Holland, dat voor het eerst vermeld wordt op 27 juli 1250. Mogelijk vindt de familie haar oorsprong in de regio van Aken onder de naam “De Foresto”. De oorspronkelijke bezittingen van het geslacht Van Foreest omvatten de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg. Dit ambacht lag tussen  Boskoop en Reeuwijk. De familie bewoonde destijds het kasteel Foreest dat in … Meer lezen over Heren van Foreest