Nazaten Graven van Luxemburg

Het graafschap Luxemburg is ontstaan als Duits leen in 963 vergeven aan ¬†graaf Siegfried, die de stamvader van het huis Luxemburg is. De graaf werd in 1354 tot hertog verheven. De oorspronkelijke benaming van “Luxemburg” is Lutzelburg; de eerste vermeldingen ervan in oorkonden zijn echter verlatijnsde vormen, waarvan de oudste Lucilinburhuc is in 963, vervolgens … Meer lezen over Nazaten Graven van Luxemburg