Nazaten Graven van Kamerijk

Het Frankische rijk raakte na de dood van Lodewijk de Vrome verdeeld en bij het Verdrag van Verdun werd Kamerijk (Cambrai)¬†in 843 onderdeel van het Middenrijk, wat¬†Lotharingen werd genoemd. In 870 kwam het door het Verdrag van Meerssen (870) bij het Oost-Frankische Rijk, het latere Heilige Roomse Rijk. In dit oostelijke rijk ontwikkelde zich een … Meer lezen over Nazaten Graven van Kamerijk