Nazaten Graven van Loon

Het Graafschap Loon (Frans: Comté de Looz) was een vorstendom van het Heilige Roomse Rijk dat bestond van 1040 tot 1366. De grafelijke burcht stond eerst in Looz (het huidige Borgloon) en daarna onder Gerard van Loon in Kuringen, nu deelgemeente van Hasselt vlak bij de Abdij van Herkenrode. Wanneer in de 9e eeuw het erfland van … Meer lezen over Nazaten Graven van Loon