Nazaten Graven van Kleef

Het graafschap Kleef werd omstreeks 1020 gesticht door keizer Hendrik II, die Rutger I ermee beleende. Het werd gevormd uit bezittingen die vrijkwamen na de val van Balderik van Duffelgouw en Adela van Hamaland. Ook kreeg het graafschap van het sticht Utrecht delen van het voormalige graafschap Teisterbant in leen. De kern van het oorspronkelijke graafschap … Meer lezen over Nazaten Graven van Kleef