Wapens

van den Tegenwoordigen en den Vroegeren Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen In 1890 publiceerde Johannes Baptista Rietstap De Wapens van den Tegenwoordigen en den Vroegeren Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen. Uitgegeven door J.B. Wolters te Groningen. In het voorwoord kritiseerde Rietstap de gebruikte spelling in Nederland in het algemeen en de … Meer lezen over Wapens