Huis Oranje-Nassau

Het huis Oranje-Nassau is een tak van het Huis Nassau, een oud, uit Midden-Duitsland afkomstig adelsgeslacht. Het huis heeft een centrale rol gespeeld in de politiek en overheid van Nederland en kortstondig ook in andere delen van Europa. Het behoort, sinds Willem van Nassau de bezittingen van zijn neef RenĂ© van Chalon erfde, tot de hoge … Meer lezen over Huis Oranje-Nassau