Dirc Loef van Horne

met zijn ridders op Slot Loevestein

 

Op zaterdag 21 juli 2018 waren wij wederom op Slot Loevestein.
Wij kwamen uit Gorinchem met de veerboot via Woudrichem aan op Slot Loevestein.

House of Wax entertainment en F.I.G.H.T. lieten zien hoe de ridders van Dirc Loef van Horne getraind werden voor het slagveld.

  

 

Dirc Loef van Horne was een edelman uit het Huis Horne.
Hij werd geboren rond 1338 als zoon van Willem IV van Horne en Elisabeth van Kleef-Hülchrath, en overleed tussen 1400 en 1403. Hij was heer van onder meer het Noord-Franse Baucigny.

Omstreeks 1350 trouwde hij met Isabella van Montigny, en omstreeks 1360 werd hun zoon Arnold van Horne geboren.

 

Dirc Loef is vooral bekend als opdrachtgever voor de bouw van Slot Loevestein. Hij gebruikte Loevestein als woonhuis, van waaruit hij rooftochten kon houden en illegale tol kon heffen. Het slot werd gebouwd op een eilandje in het gebied van de samenvloeiing van Waal en Maas. De naam van dit eilandje was Militis Insula Artusii, ofwel: ‘Eiland van ridder Arthus’.

  

 

Dirk Loef was zeer gewelddadig, hij gedroeg zich soms als een roofridder. Hij vestigde zijn gezag over het Land van Altena met militair geweld. Hij had daardoor ridders nodig, die goed konden vechten. Zij moesten dus regelmatig trainen, om zich goed voor te bereiden voor de rooftochten en veldslagen.

  

 

    

   

   

  

Door zijn geweldadigheden werd Dirc Loef van Horne door zijn familie bij erfenissen gepasseerd. Zijn halfbroer Gerard II van Horne, die heer was van Horn, Altena en Gaasbeek, liet Gaasbeek niet na aan Dirc Loef, maar aan zijn zus Johanna van Horne, die gehuwd was met Gijsbert van Abcoude. Zij schonk Gaasbeek aan haar zoon Zweder van Abcoude.

Dirk Loef wilde zich Gaasbeek met geweld toe-eigenen, maar een scheidsgerecht voorkwam dit. In 1368 vond een nieuw conflict plaats, toen Albrecht van Beieren, graaf van Holland, en gravin Margaretha van Brieg hem ontboden om verantwoording af te leggen omtrent zijn wandaden, waaronder het zich onrechtmatig toe-eigenen van het Land van Altena. Hij verloor hierover de heerschappij en moest zijn slachtoffers schadeloos stellen. Hij mocht ook geen mensen meer op zijn slot gevangenzetten.

Loevestein bleef eigendom van Dirc Loef. Omstreeks 1375 eigende de  graaf van Holland het zich toe, terwijl Dirc Loef zelf, in 1378, naar Luik vertrok, waar zijn broer Arnold II van Horne bisschop was. Hier stierf Dirc Loef omstreeks 1402.

Bron: Wikipedia – Dirc Loef van Horne

Maar deze acteurs zijn nog springlevend!
Hieronder volgt een impressie van het middeleeuwse leven.

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kinderen kregen zwaardvechtles en mochten het ook echt tegen de ridders opnemen.

  

  

  
Gids Rik stond vanaf de poort alles te bekijken.

 

Op de veerboot gingen wij weer terug naar Gorinchem.

 

Zie ook:

Grenzeloos Loevestein

Heren van Horne

 

  facebook        

© 22 juli 2018