Koningen der Friezen

FrisiaIn de tweede helft van de 7e eeuw bewoonden de Friezen het kustgebied van het Zwin bij Brugge in het huidige België tot aan de Wezer in Duitsland. Na de Grote Volksverhuizing was hier een heidens koninkrijk ontstaan, dat omstreeks het jaar 650 te maken kreeg met de Frankische expansie vanuit het zuiden. Dit resulteerde in de Fries-Frankische oorlogen en uiteindelijk de kerstening van de heidense Friezen door vooral Frankische en Anglosaksische missionarissen.

1. Audulf (geboren ca. 560 – overleden 627)
Hij was een Friese koning in de tijd van de Grote volksverhuizing.
Koning Audulf had omstreeks 600 zijn machtsbasis vermoedelijk in Westergo. Audulf is alleen bekend door de munten die gedurende zijn heerschappij werden geslagen. Deze munten worden gedateerd tussen circa 600 en 630. De inscriptie Victoria op de gevonden munten zou erop kunnen duiden dat onder zijn heerschappij de Friezen succesvol zijn geweest in de strijd tegen de Franken.
Zoon:

  • Arigis (Volgt 2)

2. Arigis van Friesland (geboren ca. 590 – overleden 656)
Koning der Friezen. Zoon van Audulf van Friesland.
Hij huwde een onbekende vrouw.
Kind:

  • Aldgisl (Volgt 3)

Aldgisl3. Aldgisl (geboren ca. 623 – overleden 680 ).
Hij was een zoon van Arigis van Friesland.
Koning Aldgisl regeerde over het centraal rivierengebied in de huidige provincies Holland en Utrecht. Hij zetelde waarschijnlijk in Dorestad of Utrecht en volgens sommige historici liep zijn rijk van de Zwin (bij Brugge) tot en met de Wezer. Onder zijn bewind kregen de Friezen het opnieuw aan de stok met de Frankische hofmeier Ebroin. Daarbij was de beheersing van de oude Romeinse grensversterkingen de inzet van de vijandigheden. Aldgisl hield met zijn legermacht de Franken op een afstand. In de winter van 678 ontving Aldgisl de Engelse bisschop van York Wilfrid in Utrecht en gaf deze een goed onderkomen. Ongeveer 680 stierf deze koning en werd hij opgevolgd door zijn zoon Radboud (Volgt 4).

 

 

Radboud

Radboud, koning der Friezen

4. Radboud (geboren ca. 670 – overleden 719)
Onder koning Radboud, waarvan het aannemelijk wordt geacht dat hij koning was van geheel Frisia, van Zwin tot Wezer, hadden de Friezen vooral te maken met hofmeier Pepijn II, de nieuwe sterke man in het Merovingische rijk. In 690 verloor Radboud de slag bij Dorestad en kwam het gebied ten zuiden van de Oude Rijn in Frankische handen. De Franken sloten een verdrag met de Friezen en bezegelden dit met een huwelijk tussen Theudesinda, de dochter van Radboud en een zoon van Pepijn, Grimoald II. Na de dood van Pepijn in 714 keerde de situatie ten gunste van de Friezen. Radbod ging op oorlogspad en slaagde erin de verloren gebieden weer terug te veroveren. In 716 versloeg hij met zijn leger hofmeier Karel Martel in de Slag bij Keulen. Na de dood van Radboud raakte zijn opvolger de macht kwijt ten westen van het Vlie.
Kinderen:

– Théodesinde van Friesland
– Sindacilla Odrade van Friesland (Volgt 5)
– mogelijk Poppo van Friesland, laatste koning van Friesland. Hij sneuvelde in 734 tijdens de Slag aan de Boorne tegen het leger van Karel Martel.
– Meili van Friesland

 

5. Sindacilla Odrade van Friesland (overleden 800).
Dochter van Radboud van Friesland.
Zij was gehuwd met Wigebart, Hertog van Saksen (overleden na 825), zoon Widukind van Saksen en de Deense prinses  Geva van Vestfold.
Kinderen:
 Bruno, hertog van Saksen (Volgt Duitse Koningen en Keizers nr. 3)
– Walpert, graaf van Ringelheim (Volgt Graven van Ringelheim nr. 3)
– Abbo van Saksen, graaf van Staden (Volgt Hertogen van Saksen nr. 3).

 

Bron: Geni

2 december 2015

21 december 2015

—————————————————–

 

Radboud, koning van de Friezen is mijn 33ste overgrootvader.

John 
 

Ariana Juditha Braat
zijn moeder

Sindacilla Odrade van Friesland
zijn moeder

Radboto – Radboud, koning der Friezen
haar vader