Nazaten Koningen van Aquitanië

Hoofdpagina: Karel de Grote
 Uit Stamreeks Karel de Grote 
lodewijk de vrome

Lodewijk de Vrome

1. Lodewijk de Vrome (Chasseneuil bij Poitiers, 11 april 778 – Ingelheim am Rhein, 20 juni 840), ook wel de Eerlijke en de Joviale, was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote. Willem met de Hoorn was een kleinzoon van Karel Martel en de eerste graaf van Orange.
Lodewijk de Vrome werd ook koning der Franken en mede keizer (als Lodewijk I) met zijn vader, Karel de Grote, vanaf 813. Als de enige overlevende volwassen zoon van Karel de Grote en Hildegard, werd hij de enige heerser der Franken na het overlijden van zijn vader in 814, een positie die hij bekleedde tot zijn overlijden, met uitzondering van de periode 833-834, waarin hij was afgezet.

 

Aquitanië

Wapen van Aquitanië

2. Pepijn I (geboren 797 — overleden 838), was koning van Aquitanië van 817 tot 838.
Pepijn was de tweede zoon van Lodewijk de Vrome uit diens huwelijk met Ermengarde van Haspengouw. Kleinzoon van Karel de Grote.
In augustus 814 kreeg hij van zijn vader het rijksdeel Aquitanië toegewezen, dat hij als een politiek enigszins zelfstandig gebied wist te bewaren. Dit kwam vooral tot uitdrukking bij de kroning van zijn zoon Pepijn II.
Pepijn legde de woorden van zijn raadsman Berengar van Toulouse naast zich neer en stond in 830 samen met zijn oudste broer Lothar en met de steun van Bernhard van Septimanië tegen zijn vader Lodewijk de Vrome op. Deze versloeg hem in 832 bij Limoges en verbande hem naar Trier. Pepijn wist evenwel te ontsnappen en sloot zich aan bij een nieuwe opstand van zijn beide broers; deze keer moest Lodewijk in 833 op het Leugenveld in de Elzas het onderspit delven, waarna zijn drie zonen hem afzetten.Het machtsstreven van de oudste broer Lothar bracht Pepijn ertoe om van kamp te veranderen; samen met zijn jongere broer Lodewijk de Duitser bracht hij zijn vader op 1 maart 834 weer op de troon. Nauwelijks vijf jaar later overleed hij, men begroef hem in de Heilige Kruiskerk van Poitiers, de hoofdstad van zijn koninkrijk Aquitanië.
In 822 huwde hij Ringart (Hringard) of Ingeltrude, dochter van graaf Teudbert van Madrie.
Kinderen:

  • Pepijn II, koning van Aquitanië
  • Karel, aartsbisschop van Mainz
  • Geva (Volgt 3).

3. Geva (geboren ca. 830), dochter van Pepijn I, gehuwd met Dirk van Rijnland. Graaf in Friesland. Geboren rond  740, overleden in 793. Zoon van Adgilde I van Friesland (Zie Koningen van Friesland nr. 5b).
Een zoon van Geva en Dirk was:

  •  Gerulf  (Volgt 4).

 

4. Gerulf  (rond 850 – rond 896) was graaf van West-Frisia (comes Fresonum), vanaf ongeveer 885. Zijn naam wordt ook wel geschreven als Gerolf, soms met de toevoeging “van Holland” en soms met de toevoeging “van Kennemerland”, maar deze zijn beide van latere datum. Hij was een zoon van Dirk van Rijnland en Geva van Aquitanië.
Er zijn hypotheses dat hij een nazaat is van de Friese koning Radboud. De argumentatie is dat de bisschop van Utrecht Radbod genoemd wordt als nakomeling van de Friese koning Radbod, en dat Waldger, een zoon van Gerulf, nauwe banden had met de bisschop. Dat zou verklaren waarom hij tot de hoge rijksadel werd gerekend. Gerulf was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen van Gerulf:

  • Dirk I volgde na de dood van zijn vader hem op in West-Frisia tussen Vlie en Maas. (Volgt 5).
  •  Waldger erfde na de dood van zijn vader de gouwen Nifterlake, Lek en IJssel en Teisterbant. Deze graafschappen verwierf zijn vader Gerulf als leenrecht van Godfried de Zeekoning, die in 882 in die rechten van Rorik was getreden.

 

Dirk van Aquitanië

Theodoricus Aquitania (Dirk I van Holland)

5.  Dirk I,  (geboren ca.875 , overleden Andernach 5 oktober 939) was een Friese graaf die vanaf ongeveer 896 het bewind voerde over een aantal gebieden in de kuststreek van West-Frisia, het latere graafschap Holland. Hij was een zoon van de West-Friese graaf Gerulf. Dirk erfde van graaf Gerulf het gezag over Kennemerland en Rijnland. Van hem is bekend dat hij de Westfrankische koning Karel de Eenvoudige steunde bij een opstand van zijn vazallen. Als dank hiervoor kreeg hij van Karel op 15 juni 922 te Bladel de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen.
Hij was getrouwd met Gerberga van Hamaland ( geboren rond 912 , overlijdensdatum onbekend)  Zij was een dochter van Meginhard IV graaf van Hamaland.
Zoon:

 

 

Zie verder:

Nazaten Graven van Holland

handtekening 2015

24 februari 2015