Heren van Cruyningen

Kruiningen

De plaats waar Kruiningen is ontstaan, behoorde tot één van de oorspronkelijke eilandjes die later Zuid-Beveland vormden. De omgeving werd bedijkt door monniken van de abdijen van Ten Duinen en Ter Doest.
Aan het begin van de 13e eeuw komt de naam Kruiningen voor als Cruninga, Cruninc, Cruninghe en Cruyningen. De betekenis van de naam is plaats met een kruin als kenmerk, waarbij een kruin een verhoging in het landschap is, in dit geval wellicht een kreekrug.
Het wapen van Kruiningen, in goud drie palen van sabel (zwart), is het wapen van de Heren van Kruiningen. Nadat dit geslacht in de 17e eeuw is uitgestorven bleef het in gebruik als wapen van de heerlijkheid en werd het op 31 juli 1817 bevestigd als gemeentewapen.

Uit:
Kruiningen – Wikipedia

 

Wat er aan vooraf ging:

1. Gerard,  heer van Assche.
Hij streed mee in de Oorlog van Grimbergen in 1142, aan de zijde van zijn neven van de heren van Berthout.
Hij was gehuwd met de erfdochter van de heer van Hamme.
Uit dit huwelijk:

  • Godefroy (Volgt 2)
  • Hendrick, heer van Hamme.

2. Godefroy, heer van Assche
Vermeld in 1181. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

  • Henrick, heer van Assche
  • Wouter I van Cruyningen (Volgt 3)

 

3. Wouter I van Cruyningen
Begraven bij Abdij van Ter Doest voor 1233.
Hij was heer van Kruiningen, vermeld sedert 1198, was ‘advocatus’ bij de abdij van ter Doest, waaraan hij schenkingen deed in februari 1203 en in april 1214, schenkt en verkoopt in april 1214 aan de monniken van Ter Doest 25 en 146 gemeten moergrond met tienden en ambachtsheerlijkheid, waarbij de abt belooft zijn lijk, gekleed in het kloosterhabijt, met dezelfde plechtigheden te begraven als dat van een zijner kloosterlingen.
Hij huwde 1e Herkenrade. Hij huwde 2e Meine. Hij huwde 3e  Bela van Maelstede, overleden na 1240. Dochter van Wolfert van de Maelsteden. Zij was eerder gehuwd met Willem van Valkenisse, ridder, zoon van Kempen van Valkenisse.
Bela was erfdochter van Kruiningen en uit hoofde van dit huwelijk werd Wouter heer van Kruiningen.
Uit zijn derde huwelijk met Bela:

  • Godfried van Cruyningen (Volgt 4)

4. Godfried van Cruyningen
Geboren rond 1200 in Kruiningen, overleden na 16 mei 1265. Heer van Kruiningen. Zoon van Wouter I van Cruijningen en Bela van Maelstede.
Hij was gehuwd met Oda van Pumbeke. Geboren rond 1200,  is overleden na 1263. Dochter van Hugo van Beveren, heer van Pumbeke (Zie Heren van Beveren nr. 8a) en Beatrix van Tilburg.
Dochter:

  • Hadewig van Cruyningen (Volgt 5)

 

5. Hadewig van Cruyningen
Geboren ca. 1240 – overleden 1263. Dochter van Godfried van Cruiningen en Oda van Pumbeke.
Zij was gehuwd met Peter van Borselen, (geboren ±1210 Borselen, overleden ±1278).
Ridder, heer van Borselen, Goes en Kloetinge. Zoon van Nicolaas I van Borselen (Zie Heren van Borselen nr. 2) en Jutta van Holland, buitenechtelijke dochter van Graaf Willem I van Holland (Zie Graven van Holland I nr. 10).
Kinderen:
Kinderen:

  • Jutta van Borselen (Volgt Heren van Borselen nr. 4a)
  • Florys van Borssele, heer van Borselen, Goes en Kloetinge
  • Oda van Borselen
Bronvermeldingen:
Voorouders Hadewig van Cruyningen (± 1227-< 1263) » Genealogie Online 
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

 facebook

© 14 februari 2016, laatst bijgewerkt op  5 november 2022