Nazaten Graven van Nevers

Het graafschap Nevers was een graafschap in Frankrijk. Het was gelegen rond Nevers. In de karolingische tijd werd de gouw bestuurd door afzetbare graven. Vermeldenswaard zijn Hugo (841), Robert de Dappere (865-866), Bernhard Plantapilosa (870-885) en Willem III van Aquitaine, de stichter van de Abdij van Cluny. De laatste delegeerde het bestuur aan raadslieden. In … Meer lezen over Nazaten Graven van Nevers