Claes Heynensoon

Heraut Gelre en Beyeren   Claes Heynensoon Geboren circa 1345, overleden in 1414. Hij is bekend als heraut Gelre en als heraut Beyeren. De namen Gelre en Beyeren zijn territoriale ambtsnamen. In 1988 werd het sluitende bewijs geleverd dat heraut Gelre en heraut Beyeren dezelfde persoon betreft. Een heraut was in de Europese middeleeuwen een in een tabberd geklede functionaris, voortgekomen … Meer lezen over Claes Heynensoon