Wat gebeurde er op 19 oktober?

Elke dag het nieuws van vroeger

Elke dag het Nieuws van Vroeger volgen? Klik dan hier!

 

Frits Bom in 1983.

2017 – Frits Bom (73) overleden.
Hij was programmamaker voor onder andere het NOS Journaal (verslaggever), VARA’s Dingen van de dag en het “candid camera”-programma Poets, maar zal vooral herinnerd worden als De Ombudsman, De Konsumentenman en De Vakantieman.

2013 – Vijf winkels en elf woningen in het centrum van Leeuwarden, waaronder het geboortehuis van Mata Hari, worden door brand getroffen.
Bij de brand valt een dode.

2012 – Na 12 jaar genomineerd bij het Gouden Televizier-Ring Gala wint Het Klokhuis in 2012 een Gouden Stuiver.

2009 – De DSB Bank wordt failliet verklaard.

Wolkers

Jan Wolkers

2007 – Jan Wolkers (81) overleden.
Hij was een Nederlands schrijver, columnist, kunstenaar, beeldhouwer en kunstschilder. Wolkers wordt gerekend tot de beste auteurs in de naoorlogse Nederlandse literatuur, met als bekendste titels de romans Terug naar Oegstgeest (1965) en Turks fruit (1969). Hij weigerde zowel de Constantijn Huygensprijs (toegekend 1982) als de P.C. Hooft-prijs (1989, omdat Marten Toonder was gepasseerd). Zijn beeldende, directe taalgebruik vond veel navolging.

2005 – Saddam Hoessein staat terecht in Bagdad voor misdaden tegen de menselijkheid.

1994 – Een zelfmoordactie door een Hamas-lid op een bus in Tel Aviv eist 22 doden.

1990 – De Britse rederij P&O European Ferries Ltd wordt door een Londense rechtbank vrijgesproken van doodslag in het proces dat tegen de maatschappij was aangespannen na de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987.

1989 – Vier vermeende IRA-terroristen, bijgenaamd de Guildford Four, worden vrijgelaten na vijftien jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten.

1987 – Beurscrisis, bekend onder de naam zwarte maandag.

1983 – Carel Willink (83) overleden.
Hij was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt gezien als de belangrijkste schilder van het magisch realisme, een schilderstijl die met licht, kleur, vorm en diepte een vervreemdende sfeer schept. De voorstellingen ogen reëel, maar zijn uitsluitend mogelijk in de fantasie.

Suze Groeneweg

Suze Groeneweg

1940 – Suze Groeneweg (65) overleden, Nederlands politica.
Ze was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid (1918 – 1937)  in Nederland. Naast Kamerlid was ze ook Statenlid en lid van de gemeenteraad van Rotterdam.
Groeneweg was bestuurslid van de SDAP toen bij de grondwetsherziening van 1917 behalve het algemeen kiesrecht voor mannen ook het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Toen in 1918 de eerste verkiezingen onder het nieuwe systeem werden gehouden, werd zij kandidaat gesteld en verkozen. Ze zetelde in het parlement tot 1937. Suzanna Groeneweg was een vurig pleitbezorgster van volksonderwijs. Ze was zelf onderwijzeres in Rotterdam. Ze gold als feministe, maar was een tegenstandster van aparte vrouwenorganisaties.

1914 – De Eerste Slag om Ieper breekt uit.

1907 – Het eerste nummer van het links-radicale dagblad De Tribune verschijnt.

Slag bij Leipzig door Vladimir Moshkov; geschilderd in 1815

1813 – Napoleon lijdt één van zijn zwaarste nederlagen in de Slag bij Leipzig.
Deze slag werd uitgevochten door de coalitielegers van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden tegen het Franse leger van Napoleon. Napoleons leger bevatte ook Poolse en Italiaanse troepen en Duitsers van de Rijnbond. Bij de strijd waren meer dan 600.000 soldaten betrokken en deze was daarmee de grootste veldslag in Europa vóór de Eerste Wereldoorlog.

1609 – Jacobus Arminius (50) overleden.
Hij was een Nederlandse predikant en godgeleerde tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

1449 – De burgers van Rouen hebben geen zin in weer een beleg zoals in 1418.
Zij komen tegen de Engelsen in opstand en openen de stadspoort.

439 – Koning Geiserik verbreekt het vredesverdrag met Rome en belegert Carthago.
Hij weet door een list de havenstad te veroveren en sticht het Vandaalse Rijk.

202 v.Chr. – Slag bij Zama Regia: Een Romeins expeditieleger onder Scipio Africanus maior verslaat de Carthaagse strijdkrachten onder leiding van Hannibal.

 

Bronnen: o.a. Wikipedia

EXTRA: Statistieken van deze dag en meer over deze wereld

Bevolkingsteller van Nederland

  facebook       

© 19 oktober 2021